Main Menu
User Menu

Správa dělostřeleckého vyzbrojování [1950-1969]

Artillery Armament Department of the Artillery Command

     
Název:
Name:
Správa dělostřeleckého vyzbrojování
Originální název:
Original Name:
Správa dělostřeleckého vyzbrojování velitelství dělostřelectva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
Vyzbrojní správa
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.08.1950-01.09.1965 Velitelství dělostřelectva
01.09.1965-01.11.1966 Velitelství raketového vojska a dělostřelectva
01.11.1966-01.09.1969 Správa raketového vojska a dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-01.09.1969 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.08.1950-DD.07.1952 Svoboda, Ferdinand (Brigádní generál)
DD.07.1952-06.12.1952 Blažek, Bohumil (Podplukovník)
06.12.1952-01.04.1954 Blažek, Bohumil (Plukovník)
01.04.1954-DD.12.1958 Blažek, Bohumil (Generálmajor)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1950-01.12.1950 Zbrojnice 6
01.12.1950-01.12.1951 51. zbrojnice
01.12.1950-01.12.1951 6. zbrojnice
01.12.1950-01.12.1951 9. zbrojnice
01.12.1951-01.09.1961 51. dělostřelecká základna
01.12.1951-15.07.1958 52. dělostřelecká základna
01.12.1951-01.09.1969 53. dělostřelecká základna
01.12.1951-15.07.1958 54. dělostřelecká základna
01.12.1951-15.07.1958 6. dělostřelecká základna
01.12.1951-01.09.1961 8. dělostřelecká základna
01.12.1951-01.01.1958 9. dělostřelecká základna
DD.MM.1953-01.09.1961 10. dělostřelecká základna
15.07.1958-01.09.1969 55. dělostřelecká základna
01.10.1958-01.09.1961 5. dělostřelecká základna
01.09.1961-01.09.1969 52. dělostřelecká základna
01.09.1961-01.09.1969 Vojenský opravárenský závod Bludovice
01.09.1961-01.09.1969 Vojenský opravárenský závod Moldava nad Bodvou
01.09.1961-01.09.1969 Vojenský opravárenský závod Nováky
15.01.1962-01.09.1962 11. pohyblivá technická základna
01.09.1962-01.09.1969 11. dělostřelecká základna
01.09.1962-01.09.1969 Vojenský opravárenský závod Uherský Brod
01.01.1963-01.09.1969 21. dělostřelecká základna
01.01.1963-01.09.1969 31. dělostřelecká základna
01.09.1963-01.09.1969 51. dělostřelecká základna

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_28.htm
Alex Maskalík, Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992,HWSK Banská Bystrica 2012, ISBN 978-80-970941-0-2
URL : https://www.valka.cz/Sprava-delostreleckeho-vyzbrojovani-1950-1969-t231801#642743Verze : 3
MOD