Main Menu
User Menu

Správa bojové přípravy [1950-1966]

Combat Training Directorate

     
Název:
Name:
Správa bojové přípravy
Originální název:
Original Name:
Správa bojové přípravy
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství pěchoty hlavního štábu
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1966
Nástupce:
Successor:
Správa operační a bojové přípravy
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.08.1950-01.10.1951 Generální štáb Československé armády
01.10.1951-01.11.1966 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-01.11.1966 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
15.08.1950-DD.12.1953 Veger, Karel (Divisní generál)
DD.12.1953-DD.06.1959 Mařík, František (Generálmajor)
DD.06.1959-DD.MM.1960 Valeš, Josef (Generálmajor)
DD.MM.1960-01.10.1961 Kričfaluši, Michal (Plukovník)
01.10.1961-DD.09.1962 Kričfaluši, Michal (Generálmajor)
DD.09.1962-01.11.1966 Kučera, Karel (Generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.08.1950-01.11.1966
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1950-01.11.1966 Oddělení bojové přípravy
15.08.1950-01.10.1951 Školské oddělení
15.09.1950-01.04.1951 Vojenský výcvikový tábor Lešť
01.03.1952-01.10.1960 Vojenský výcvikový prostor Kežmarok
01.09.1961-01.11.1966 Vojenský výcvikový prostor Kežmarok

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina ČSLA, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/Sprava-bojove-pripravy-1950-1966-t50068#192986Verze : 7
MOD