Správa bojové přípravy [1950-1966]

Combat Training Directorate

     
Název:
Name:
Správa bojové přípravy Combat Training Directorate
Originální název:
Original Name:
Správa bojové přípravy
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství pěchoty hlavního štábu Infantry Command of Headquarters of the Armed Forces
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1966
Nástupce:
Successor:
Správa operační a bojové přípravy Operational and Combat Training Directorate
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.08.1950-01.10.1951 Generální štáb Československé armády
01.10.1951-01.11.1966 Ministerstvo národní obrany
15.08.1950-01.10.1951 General Staff of Czechoslovak Army
01.10.1951-01.11.1966 Ministry of National Defence
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-01.11.1966 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
15.08.1950-DD.12.1953 Veger, Karel (Divisní generál)
DD.12.1953-DD.06.1959 Mařík, František (Generálmajor)
DD.06.1959-DD.MM.1960 Valeš, Josef (Generálmajor)
DD.MM.1960-01.10.1961 Kričfaluši, Michal (Plukovník)
01.10.1961-DD.09.1962 Kričfaluši, Michal (Generálmajor)
DD.09.1962-01.11.1966 Kučera, Karel (Generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.08.1950-01.11.1966
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
- -
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina ČSLA, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/Sprava-bojove-pripravy-1950-1966-t50068#192986 Verze : 7
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více