Main Menu
User Menu
Reklama

Praha, Hlavní štáb československé branné moci

Prague, Czechoslovak Armed Forces Headquarters

     
Název:
Name:
Hlavní štáb československé branné moci
Originální název:
Original Name:
Hlavní štáb československé branné moci
Další názvy:
Other Names:
Generální štáb
Obec:
Municipality:
Praha - Dejvice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°05'59.3254283"N 14°23'35.4630661"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1935
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
15.10.1919-24.09.1938
1. oddělení /organisační/ hlavního štábu branné moci
1st Section /Organizational/ of the Headquarters of the Armed Forces
15.10.1919-24.09.1938
2. oddělení /zpravodajské/ hlavního štábu branné moci
2nd Section /Intelligence/ of the Headquarters of the Armed Forces
15.10.1919-24.09.1938
3. oddělení /operační/ hlavního štábu branné moci
3rd Section /Operating/ of the Headquarters of the Armed Forces
15.10.1919-24.09.1938
4. oddělení /etapní/ hlavního štábu branné moci
4th Section /Rearward/ of the Headquarters of the Armed Forces
15.09.1922-23.11.1923
Vzduchoplavecký odbor ministerstva
Aeronautics Department of the Ministry
31.05.1937-24.09.1938
Hlavní štáb branné moci
General Staff of the Armed Forces
23.09.1938-26.10.1938
Hlavní velitelství, 5. oddělení /dopravní/ štábu
5th Section /Transport/ of the Staff of the General Headquarters
23.09.1938-24.09.1938
Štáb hlavního velitelství - náčelník štábu
Staff of the General Headquarters - Chief of Staff
24.09.1938-26.09.1938
Hlavní velitelství, 1. oddělení /organisační/ štábu
1st Section /Organisational/ of the Staff of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Hlavní velitelství, 2. oddělení /zpravodajské/ štábu
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Hlavní velitelství, 4. oddělení /materiální/ štábu
4th Section /Logistic/ of the Staff of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Hlavní velitelství, pomocný úřad
Auxiliary Office of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Hlavní velitelství, stan
Support the General Headquarters
27.09.1938-14.10.1938
1. oddělení /organizační/
1st Section /Organizational/ of the Headquarters of the Armed Forces
27.09.1938-14.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/
2nd Section /Intelligence/ of the Headquarters of the Armed Forces
27.09.1938-14.10.1938
3. oddělení /operační/
3rd Section /Operating/ of the Headquarters of the Armed Forces
27.09.1938-14.10.1938
4. oddělení /etapní/
4th Section /Rearward/ of the Headquarters of the Armed Forces
27.09.1938-14.10.1938
5. oddělení /válečného průmyslu/
5th Section /War Production/ of the Headquarters of the Armed Forces
01.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, 3. oddělení /operační/ štábu
3rd Section /Operating/ of the Staff of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství
General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, 1. oddělení /organisační/ štábu
1st Section /Organisational/ of the Staff of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, 2. oddělení /zpravodajské/ štábu
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, 4. oddělení /materiální/ štábu
4th Section /Logistic/ of the Staff of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, pomocný úřad
Auxiliary Office of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, stan
Support the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Štáb hlavního velitelství - náčelník štábu
Staff of the General Headquarters - Chief of Staff
14.10.1938-04.03.1939
Hlavní štáb branné moci
Headquarters of the Armed Forces
15.05.1945-15.08.1950
Hlavní štáb branné moci
Headquarters of the Armed Forces
01.06.1945-15.08.1950
2. oddělení (zpravodajské) hlavního štábu
2nd Department (Intelligence) of Headquarters of the Armed Forces
01.06.1945-15.08.1950
Skupina „A“ /studijní/
Group „A“ /Study/
01.06.1945-15.08.1950
Skupina „B“ /pátrací/
Group „B“ /Search/
01.06.1945-01.08.1945
Skupina „C“ /zahraniční/
Group „C“ /Foreign/
01.06.1945-01.08.1945
Skupina „D“ /organizační/
Group „D“ /Organizational/
01.06.1945-01.08.1945
Skupina „E“ /výcviková/
Group „E“ /Training/
01.06.1945-15.08.1950
Skupina „F“ /pomocná/
Group „F“ /Auxiliary/
01.06.1945-15.08.1950
Velitelství letectva hlavního štábu
Air Force Command of Headquarters of the Armed Forces
01.06.1945-15.08.1950
Velitelství tankového vojska
Armoured Troops Headquarters
01.08.1945-01.02.1949
Skupina „C“ /výcviková/
Group „C“ /Training/
01.08.1945-01.02.1949
Skupina „D“ /technická/
Group „D“ /Technical/
01.08.1945-01.02.1949
Skupina „E“ /organizační a osobní/
Group „E“ /Organizational and Personal/
01.01.1946-15.08.1950
Skupina „B/o“ /obranná/
Group „B/o“ /Defence/
01.01.1946-15.08.1950
Skupina „B/v“ /operační zpravodajství/
Group „B/v“ /Operational Intelligence/
01.01.1946-15.08.1950
Skupina „B/z“ /strategické zpravodajství/
Group „B/z“ /Strategic Intelligence/
01.01.1946-15.08.1950
Skupina „G“ /osobní/
Group „G“ /Personal/
01.05.1946-15.08.1950
Skupina „A“ /studijní/
Group „A“ /Study/
01.05.1946-15.08.1950
Skupina „B“ /operativní/
Group „B“ /Operation/
01.05.1946-15.08.1950
Skupina „C“ /osobní/
Group „C“ /Personnel/
01.05.1946-15.08.1950
Skupina „D“ /propouštěcí/
Group „D“ /Discharge/
01.05.1946-15.08.1950
Skupina „E“ /pátrací/
Group „E“ /Search/
01.05.1946-15.08.1950
Skupina „V“ /vojenského průmyslu/
Group „V“ /Military Industry/
01.02.1949-15.08.1950
Skupina „C“ /zahraniční/
Group „C“ /Foreign/
01.02.1949-15.08.1950
Skupina „D“ /obranná/
Group „D“ /Defense/
01.02.1949-15.08.1950
Skupina „E“ /výcviková/
Group „E“ /Training/
01.02.1949-15.08.1950
Skupina „H“ /hospodářská/
Group „H“ /Economic/
15.08.1950-01.10.1951
Dopravní oddělení
Military Transport Section
15.08.1950-01.04.1951
Hlavní informační správa
Military Intelligence Main Directorate
15.08.1950-01.10.1956
Oddělení B
Department B
15.08.1950-31.12.1992
Oddělení operační přípravy
Preparation of Operation Department
15.08.1950-01.01.1978
Oddělení služebních řádů a předpisů
Staff Regulations Department
15.08.1950-31.12.1992
Operační správa
Operating Directorate
15.08.1950-31.12.1992
Organizační a mobilizační správa
Organisational and Mobilisation Section
15.08.1950-01.10.1962
Politická skupina
Political Group
15.08.1950-01.10.1956
Skupina A /studijní/
Group A /Study/
15.08.1950-01.10.1956
Skupina B-1 /operační agenturní průzkum/
Group B-1 /Operational Agency Survey/
15.08.1950-01.10.1956
Skupina B-2 /nábor/
Group B-2 /Recruitment/
15.08.1950-01.10.1956
Skupina B-3 /strategický operační průzkum/
Group B-3 /Strategic Operational Survey/
15.08.1950-01.10.1962
Skupina C /vojenští přidělenci v zemích socialistického tábora/
Group C /Military Attachés in Socialist Countries/
15.08.1950-01.10.1962
Skupina D /kádrová/
Group D /Personnel/
15.08.1950-01.10.1962
Skupina E /výcviková/
Group E /Training/
15.08.1950-01.10.1956
Skupina G /technická/
Group G /Technical/
15.08.1950-01.10.1962
Skupina H /týlová/
Group H /Rear/
15.08.1950-01.10.1956
Skupina R /radiotechnická/
Group R /Electronic/
15.08.1950-01.11.1966
Správa bojové přípravy
Combat Training Directorate
15.08.1950-01.09.1969
Správa dělostřeleckého vyzbrojování
Artillery Armament Department of the Artillery Command
15.08.1950-31.12.1992
Správa letectva a protivzdušné obrany
Aviation and Air Defense Department
15.08.1950-31.12.1992
Správa ústředního plánování
Central Planning Directorate
15.08.1950-31.12.1992
Topografické oddělení
Topographical Department
15.08.1950-01.11.1966
Velitelství chemického vojska
Chemical Troops Command
15.08.1950-01.09.1965
Velitelství dělostřelectva
Artillery Command
15.08.1950-01.11.1966
Velitelství spojovacího vojska
Signal Troops Command
15.08.1950-01.10.1956
Velitelství tankového a mechanizovaného vojska
Tank and Mechanized Troops Command
15.08.1950-01.10.1951
Velitelství výsadkového vojska
Airborne Troops Command
15.08.1950-01.11.1966
Velitelství ženijního vojska
Engineer Troops Command
15.08.1950-01.10.1951
Zpravodajské oddělení
Intelligence Section
01.10.1951-01.11.1955
Velitelství výsadkového a desantního vojska
Airborne Troops Command
01.01.1954-01.07.1958
Technická správa
Technical Directorate
01.07.1955-15.07.1958
Vojensko-vědecká správa
Military-Scientific Directorate
01.06.1956-01.09.1958
Správa doplňování a služby vojsk
Army Service Directorate
01.10.1956-01.10.1962
Oddělení A /studijní/
Department A /Study/
01.10.1956-01.10.1962
Oddělení R /radiotechnické/
Department R /Electronic/
01.10.1956-01.05.1976
Správa pro agenturní průzkum
Agency Survey Department
01.10.1956-01.10.1957
Velitelství tankového vojska
Tank Troops Command
DD.MM.1956-01.10.1960
Výzkumné dělostřelecké středisko
Artillery Research Center
15.04.1958-01.11.1966
Oddělení pro zahraniční styk
Foreign Relations Department
15.07.1958-01.01.1992
Operační oddělení
Operation Department
15.07.1958-01.01.1989
Vojensko-vědecké oddělení
Military-Scientific Department
01.09.1958-31.12.1992
Oddělení služby vojsk
Army Service Department
DD.MM.1958-01.05.1961
Hlavní automobilní a traktorová správa
Main Automobile and Tractor Directorate
01.10.1962-01.05.1976
Správa pro operační průzkum
Operational Survey Department
01.09.1965-01.11.1966
Velitelství raketového vojska a dělostřelectva
Missile Troops and Artillery Command
01.11.1966-31.12.1992
8. oddělení
8th Department
01.11.1966-01.09.1969
Hlavní správa pozemních vojsk
Main Department of Ground Troops
01.11.1966-31.12.1992
Správa chemického vojska
Department of Chemical Troops
01.11.1966-01.09.1969
Správa operační a bojové přípravy
Operational and Combat Training Department
01.11.1966-01.09.1969
Správa pro zahraniční styk
Foreign Relations Department
01.11.1966-01.09.1969
Správa protivzdušné obrany
Air Defence Main Directorate
01.11.1966-31.12.1992
Správa raketového vojska a dělostřelectva
Missile Troops and Artillery Main Directorate
01.11.1966-31.12.1992
Správa spojovacího vojska
Signal Troops Main Directorate
01.11.1966-31.12.1992
Správa ženijního vojska
Department of Engineer Troops
01.09.1969-01.01.1989
Oddělení zahraničních styků
Foreign Relations Department
01.09.1969-01.01.1981
Výzbrojní správa
Armaments Department
01.12.1972-01.02.1976
Technická správa
Technical Directorate
01.01.1981-01.09.1985
Výzbrojní služba
Armaments Service
31.12.1988-31.12.1992
Hlavní správa pozemních vojsk
Main Department of Ground Troops
01.01.1989-31.12.1992
Správa rozvoje velení a vědy
Command and Science Development Directorate
01.01.1989-31.12.1992
Správa zahraničních vztahů
Foreign Relations Department
01.04.1991-31.12.1992
Všeobecná správa
General Directorate
30.11.1991-31.12.1992
Hlavní operační správa
Main Operating Directorate
01.01.1993-DD.MM.RRRR
Generální štáb Armády České republiky
General Staff of the Army of the Czech Republic
01.07.2013-30.06.2020
Velitelství pozemních sil
Ground Forces Command
01.01.2015-DD.MM.RRRR
Ředitelství speciálních sil
Special Forces Directorate
01.10.2019-DD.MM.RRRR
Velitelství pro operace
Command for Operations


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Praha-Hlavni-stab-ceskoslovenske-branne-moci-t66619#412256Verze : 0
MOD
Praha - Hlavní štáb


Rozsáhlý komplex budov v městské části Dejvice (Praha XIX) byl postaven v letech 1926-1934 podle projektu architekta Antonína Engela. Branná moc jej převzala do užívání v roce 1935.
Praha, Hlavní štáb československé branné moci - mapa z roku 1938, https://web2.mlp.cz/mapa1938/list_29 (pozn. vymazat s z řetězce https)

mapa z roku 1938, https://web2.mlp.cz/mapa1938/list_29 (pozn. vymazat "s" z řetězce "https")
URL : https://www.valka.cz/Praha-Hlavni-stab-ceskoslovenske-branne-moci-t66619#235882Verze : 1
MOD
Hlavní štáb, březen 2013.
URL : https://www.valka.cz/Praha-Hlavni-stab-ceskoslovenske-branne-moci-t66619#472595Verze : 0
MOD