Main Menu
User Menu

Praha, Hlavní štáb československé branné moci

Prague, Czechoslovak Armed Forces Headquarters

     
Název:
Name:
Hlavní štáb československé branné moci
Originální název:
Original Name:
Hlavní štáb československé branné moci
Další názvy:
Other Names:
Generální štáb
Obec:
Municipality:
Praha - Dejvice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°05'59.3254283"N 14°23'35.4630661"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1935
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
15.10.1919-24.09.1938
1. oddělení /organisační/ hlavního štábu branné moci
1st Section /Organizational/ of the Headquarters of the Armed Forces
15.10.1919-24.09.1938
2. oddělení /zpravodajské/ hlavního štábu branné moci
2nd Section /Intelligence/ of the Headquarters of the Armed Forces
15.10.1919-24.09.1938
3. oddělení /operační/ hlavního štábu branné moci
3rd Section /Operating/ of the Headquarters of the Armed Forces
15.10.1919-24.09.1938
4. oddělení /etapní/ hlavního štábu branné moci
4th Section /Rearward/ of the Headquarters of the Armed Forces
15.09.1922-23.11.1923
Vzduchoplavecký odbor ministerstva
Aeronautics Department of the Ministry
31.05.1937-24.09.1938
Hlavní štáb branné moci
General Staff of the Armed Forces
23.09.1938-26.10.1938
Hlavní velitelství, 5. oddělení /dopravní/ štábu
5th Section /Transport/ of the Staff of the General Headquarters
23.09.1938-24.09.1938
Štáb hlavního velitelství - náčelník štábu
Staff of the General Headquarters - Chief of Staff
24.09.1938-26.09.1938
Hlavní velitelství, 1. oddělení /organisační/ štábu
1st Section /Organisational/ of the Staff of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Hlavní velitelství, 2. oddělení /zpravodajské/ štábu
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Hlavní velitelství, 4. oddělení /materiální/ štábu
4th Section /Logistic/ of the Staff of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Hlavní velitelství, pomocný úřad
Auxiliary Office of the General Headquarters
24.09.1938-26.09.1938
Hlavní velitelství, stan
Support the General Headquarters
27.09.1938-14.10.1938
1. oddělení /organizační/
1st Section /Organizational/ of the Headquarters of the Armed Forces
27.09.1938-14.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/
2nd Section /Intelligence/ of the Headquarters of the Armed Forces
27.09.1938-14.10.1938
3. oddělení /operační/
3rd Section /Operating/ of the Headquarters of the Armed Forces
27.09.1938-14.10.1938
4. oddělení /etapní/
4th Section /Rearward/ of the Headquarters of the Armed Forces
27.09.1938-14.10.1938
5. oddělení /válečného průmyslu/
5th Section /War Production/ of the Headquarters of the Armed Forces
01.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, 3. oddělení /operační/ štábu
3rd Section /Operating/ of the Staff of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství
General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, 1. oddělení /organisační/ štábu
1st Section /Organisational/ of the Staff of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, 2. oddělení /zpravodajské/ štábu
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, 4. oddělení /materiální/ štábu
4th Section /Logistic/ of the Staff of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, pomocný úřad
Auxiliary Office of the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, stan
Support the General Headquarters
08.10.1938-14.10.1938
Štáb hlavního velitelství - náčelník štábu
Staff of the General Headquarters - Chief of Staff
14.10.1938-04.03.1939
Hlavní štáb branné moci
Headquarters of the Armed Forces
15.05.1945-15.08.1950
Hlavní štáb branné moci
Headquarters of the Armed Forces
01.06.1945-15.08.1950
Velitelství letectva hlavního štábu
Air Force Command of Headquarters of the Armed Forces
01.06.1945-15.08.1950
Velitelství tankového vojska
Armoured Troops Headquarters
15.08.1950-01.10.1951
Dopravní oddělení
Military Transport Section
15.08.1950-31.12.1992
Operační správa
Operating Directorate
15.08.1950-31.12.1992
Organizační a mobilizační správa
Organisational and Mobilisation Section
15.08.1950-01.11.1966
Správa bojové přípravy
Combat Training Directorate
15.08.1950-31.12.1992
Správa ústředního plánování
Central Planning Directorate
15.08.1950-31.12.1992
Topografické oddělení
Topographical Department
15.08.1950-01.11.1966
Velitelství chemického vojska
Chemical Troops Command
15.08.1950-01.09.1965
Velitelství dělostřelectva
Artillery Command
15.08.1950-01.11.1966
Velitelství spojovacího vojska
Signal Troops Command
15.08.1950-01.10.1956
Velitelství tankového a mechanizovaného vojska
Tank and Mechanized Troops Command
15.08.1950-01.11.1955
Velitelství výsadkového vojska
Airborne Troops Command
15.08.1950-01.11.1966
Velitelství ženijního vojska
Engineer Troops Command
15.08.1950-31.12.1992
Zpravodajská správa
Intelligence Main Directorate
15.08.1950-01.10.1951
Zpravodajské oddělení
Intelligence Section
01.10.1951-01.11.1954
Správa vojenské dopravy
Military Transport Main Directorate
01.01.1954-01.05.1976
Technická správa
Technical Directorate
01.10.1956-01.10.1957
Velitelství tankového vojska
Tank Troops Command
01.09.1965-01.11.1966
Velitelství raketového vojska a dělostřelectva
Missile Troops and Artillery Command
01.11.1966-01.09.1969
Hlavní správa pozemních vojsk
Main Department of Ground Troops
01.11.1966-31.12.1992
Správa chemického vojska
Department of Chemical Troops
01.11.1966-01.09.1969
Správa operační a bojové přípravy
Operational and Combat Training Department
01.11.1966-01.09.1969
Správa protivzdušné obrany
Air Defence Main Directorate
01.11.1966-31.12.1992
Správa raketového vojska a dělostřelectva
Missile Troops and Artillery Main Directorate
01.11.1966-31.12.1992
Správa spojovacího vojska
Signal Troops Main Directorate
01.11.1966-31.12.1992
Správa ženijního vojska
Department of Engineer Troops
01.01.1989-31.12.1992
Hlavní správa pozemních vojsk
Main Department of Ground Troops
30.11.1991-31.12.1992
Hlavní operační správa
Main Operating Directorate
01.01.1993-DD.MM.RRRR
Generální štáb Armády České republiky
General Staff of the Army of the Czech Republic
01.01.2015-DD.MM.RRRR
Ředitelství speciálních sil
Special Forces Directorate
01.10.2019-DD.MM.RRRR
Velitelství pro operace
Command for Operations


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Praha-Hlavni-stab-ceskoslovenske-branne-moci-t66619#412256Verze : 0
MOD
Praha - Hlavní štáb


Rozsáhlý komplex budov v městské části Dejvice (Praha XIX) byl postaven v letech 1926-1934 podle projektu architekta Antonína Engela. Branná moc jej převzala do užívání v roce 1935.
URL : https://www.valka.cz/Praha-Hlavni-stab-ceskoslovenske-branne-moci-t66619#235882Verze : 0
MOD
Hlavní štáb, březen 2013.
URL : https://www.valka.cz/Praha-Hlavni-stab-ceskoslovenske-branne-moci-t66619#472595Verze : 0
MOD