Main Menu
User Menu

Kričfaluši, Michal

     
Příjmení:
Surname:
Kričfaluši
Jméno:
Given Name:
Michal
Jméno v originále:
Original Name:
Michal Kričfaluši
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík v.v.
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.09.1921 Kričovo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.06.1994
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
DD.MM.1951-DD.MM.1955 veliteľ Velitelství výsadkového vojska
DD.MM.1958-DD.MM.1960 veliteľ 14. mechanizovaná divize
DD.MM.1962-DD.MM.1967 veliteľ 2. motostřelecká divize
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
V roku 1969 v prvej vlne normalizačných čistiek bol prepustený z armády a degradovaný na vojaka. V roku 1977 podpísal Chartu a pokračovala jeho perzekúcia zo strany vládnuceho režimu.
Hodnosť mu bola vrátená až začiatkom roku 1990. V októbri 1992 bol povýšený do hodnosti generálporučík vo výslužbě.

člen výsadku Borkaňuk
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.fronta.cz,
www.rusyn.sk - Miroslav Šiška,
www.rozhlas.cz - foto
URL : https://www.valka.cz/Kricfalusi-Michal-t136523#450660Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kričfaluši
Jméno:
Given Name:
Michal
Jméno v originále:
Original Name:
Kričfaluši
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1936-DD.MM.1938 Hospodárska škola
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1949-DD.MM.1951 Vojenská akademie
DD.MM.1955-DD.MM.1957 Vojenská akademie generálního štábu K. J. Vorošilova, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1945 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.1953 podplukovník
DD.MM.1955 plukovník
01.10.1961 generálmajor
DD.10.1992 generálporučík ve výslužbě
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1951-01.10.1951 Velitel : Velitelství výsadkového vojska
01.10.1951-01.11.1955 Velitel : Velitelství výsadkového a desantního vojska
DD.09.1958-01.10.1958 Velitel : 14. mechanizovaná divize
01.10.1958-DD.09.1960 Velitel : 14. motostřelecká divize
DD.MM.1960-01.10.1961 Velitel : Správa bojové přípravy
01.10.1961-DD.09.1962 Velitel : Správa bojové přípravy
DD.MM.1962-DD.07.1967 Velitel : 2. motostřelecká divize

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1943-DD.05.1943 Základný výcvik v Buzuluku
DD.05.1943-DD.04.1944 prieskumník 1. československej samostatnej brigády
DD.04.1944-DD.12.1944 komisár partizánskeho oddielu Borkaňuk
DD.01.1945-05.02.1945 Veliteľ prieskumnej čaty Pěšího praporu 4 3. československej pěší brigády
DD.MM.1951-DD.MM.1955 veliteľ Velitelství výsadkového vojska
DD.09.1958-01.10.1958 veliteľ 14. mechanizovanej divízie
01.10.1958-DD.09.1960 veliteľ 14. motostreleckej divízie
DD.MM.1960-DD.MM.1962 zástupca náčelníka Správy bojovej prípravy
DD.MM.1962-DD.MM.1967 veliteľ 2. motostreleckej divízie
DD.MM.1969-DD.MM.RRRR prepustený zo služby a degradovaný na vojaka
Vyznamenání:
Awards:

07.11.1947

Odznak Československého partyzána
Decoration of Czechoslovak Partisan
č. 9807

02.10.1949

Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, II. stupeň
Commander´s Order Of Jan Zizka from Trocnov, 2nd Degree
Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
č. matriky 31

DD.MM.RRRR

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Medaile za bojové zásluhy
Medal for Combat Merit
Медаль За боевые заслуги
-

DD.MM.RRRR

Řád vlastenecké války 2. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 2nd Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 2-й степени
? nepotvrzeno

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítkem SSSR / with clasp SSSR

DD.MM.RRRR

Řád Slovenského národního povstání II. třída
Order of Slovak National Uprising 2nd class
Rad Slovenského národného povstania II. trieda
-

DD.MM.RRRR

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

Poznámka:
Note:
Za svoj postoj voči okupácii Československa Sovietskou armádou bol v roku 1969 prepustený z armády a degradovaný. Hodnosť mu bola vrátená až začiatkom roku 1990. V októbri 1992 bol povýšený do hodnosti generálporučík vo výslužbě.
Zdroje:
Sources:
www.fronta.cz,
www.rusyn.sk - Miroslav Šiška,
www.valka.cz
Miroslav Brož; Milan Kopecký: Československé vojenské jednotky na východě
URL : https://www.valka.cz/Kricfalusi-Michal-t136523#450664Verze : 0
MOD
Michal Kričfaluši sa narodil 3.9.1921 v Kričove, okres Ťačovo, Podkarpatská Rus. Vo veku šiestich rokov prišiel o otca a jeho matka zostala sama s dvoma deťmi. vyrastal v chudobe a pri ťažkej práci. Napriek tomu sa výborne učil a v roku 1936 nastúpil na dvojročnú hospodársku školu. Tam padol do oka riaditeľovi školy, Vasiľovi Babičenkovi, bývalému bielogvardejcovi. Ten naliehal na matku, aby ho dala ďalej študovať.
Po zabratí územia Maďarskom uteká v apríli 1940 cez hrebeň Poloninských Karpát s ďalšími druhmi do ZSSR, kde boli zatknutí za ilegálny prechod hraníc a odsúdení na tri roky. Skončili v pracovnom tábore NKVD na Kolyme. Po vypuknutí vojny sa mu podarilo dostať sa z tábora ku vznikajúcej československej jednotke v Buzuluku. Podľa jedných dokumentov bol odvedený 30. január 1943, podľa iných 12. februára 1943.
Keďže najprv musel absolvovať základný výcvik, na front sa dostal až na jeseň 1943 ako príslušník 1. československej samostatnej brigády, ku ktorej sa dostavil v máji 1943 do Novochoperska. Pri bojoch pri Kyjeve v novembri 1943 bojoval ako prieskumník. Zúčastnil sa aj bojov u Žaškova a Bielej Cerkvi.

V roku 1944 bol vybratý ku službe v rote zvláštneho určenia a prešiel výcvikom na nasadenie v tyle nepriateľa. V 27. septembra 1944 bol vysadený na území východného Slovenska a stal sa komisárom partizánskeho oddielu "Borkaňuk" na východnom Slovensku. V priestoroch Perečína pred Vianocami prešiel s oddielom na územie obsadené Červenou armádou a oddiel bol rozpustený. Kričfaluši sa vrátil ku zboru. Stal sa veliteľom prieskumnej čaty Pěšího praporu 4 3. Československej Pěší brigády Karla Klapálka. V bojoch u Liptovského Mikuláša bol 5. februára 1945 zasiahnutý črepinou do pŕs a prebral sa až v nemocnici. Vojna pre neho vtedy skončila.Za bojovú činnosť mu boli udelené československé, poľské a sovietske vyznamenania.

Po skončení vojny zostal v činnej službe, kariéru vojaka z povolania začal v hodnosti podporučíka. Významným spôsobom sa podieľal na organizácii a výcviku výsadkových jednotiek ČSA, v rokoch 1951-1955 bol už v hodnosti plukovníka veliteľom výsadkových vojsk (Velitelství výsadkového vojska), neskôr v roku 1958-1960 veliteľom 14. mechanizovanej (motostreleckej) divizie, v rokoch 1960-1961 vykonával funkciu zástupca náčelníka Správy bojové přípravy a v októbri 1961 bol povýšený do hodnosti generálmajor, v rokoch 1962-1967 veliteľom 2. motostřeleckej divize.

V auguste 1968 sa postavil proti sovietskym okupantom, unikol niekoľkým pokusom o fyzickú likvidáciu a bol obvinený z poburovania, za čo ho v roku 1969 v prvej vlne normalizačných čistiek prepustili z armády a degradovali na vojaka. V roku 1977 podpísal Chartu a pokračovala jeho perzekúcia zo strany vládnuceho režimu.
Po roku 1989 bol rehabilitovaný a začiatkom roka 1990 mu vrátili jeho hodnosť generálmajor. V októbri 1992 bol povýšený do hodnosti generálporučíka vo výslužbe. Zomrel 16. júna 1994.

Svoje životné osudy Michal Kričfaluši spísal formou beletrizovaných spomienok a priniesol ich začiatkom deväťdesiatych rokov do Spoločnosti Rusínov a priateľov Podkarpatskej Rusi. Niekoľko stoviek strojopisných strán spracoval historik Karel Richter a v roku 2004 boli vydané pod názvom Účtování s časem.

Zdroj:
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_69.htm - otázka č. 1030
https://www.fronta.cz
https://www.rusyn.sk - Miroslav Šiška

Zdroj foto
Kronika 2. plo Janovice nad Úhlavou.
Kričfaluši, Michal - Generálmajor Kričfaluši odovzdáva vlajky vzorných jednotiek 2. plo 16.8.1964.

Generálmajor Kričfaluši odovzdáva vlajky vzorných jednotiek 2. plo 16.8.1964.
URL : https://www.valka.cz/Kricfalusi-Michal-t136523#450640Verze : 2
MOD