Main Menu
User Menu

Generální štáb Československé armády [1950-1954]

General Staff of the Czechoslovak Army

     
Název:
Name:
Generální štáb Československé armády
Originální název:
Original Name:
Generální štáb Československé armády
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Hlavní štáb branné moci
Datum zániku:
Disbanded:
01.06.1954
Nástupce:
Successor:
Generální štáb Československé lidové armády
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.08.1950-01.06.1954 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-01.06.1954 Praha,
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.08.1950-03.10.1950 Procházka, Jaroslav (sborový generál)
03.10.1950-31.01.1952 Procházka, Jaroslav (armádní generál)
31.01.1952-20.04.1953 Kratochvíl, Václav (divisní generál)
20.04.1953-12.06.1953 Kratochvíl, Václav (sborový generál)
12.06.1953-01.06.1954 Kratochvíl, Václav (generálplukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1950-01.10.1951 Dopravní oddělení
15.08.1950-01.04.1951 Hlavní informační správa
15.08.1950-01.01.1953 Oddělení plánování a materiálního zabezpečení
15.08.1950-01.06.1954 Operační správa
15.08.1950-01.06.1954 Organizační a mobilizační správa
15.08.1950-01.10.1951 Správa bojové přípravy
15.08.1950-01.06.1954 Správa letectva a protivzdušné obrany
15.08.1950-01.06.1954 Topografické oddělení
15.08.1950-01.10.1951 Zpravodajské oddělení
01.10.1951-01.06.1954 Správa vojenské dopravy
01.10.1951-01.06.1954 Zpravodajská správa
01.01.1953-01.06.1954 Správa mobilizačního plánování

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Ministerstvo národní obrany / Generální štáb
URL : https://www.valka.cz/Generalni-stab-Ceskoslovenske-armady-1950-1954-t123490#593773Verze : 1
MOD