Main Menu
User Menu

17. prapor pozemního zabezpečení navigace [1958-1963]

17th Ground Support Navigation Battalion

     
Název:
Name:
17. prapor pozemního zabezpečení navigace
Originální název:
Original Name:
17. prapor pozemního zabezpečení navigace
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
17. prapor radiotechnického zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-11.10.1959 24. bombardovací letecký pluk
01.09.1963 8. stíhací letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-11.10.1959 Přerov, letiště /
11.10.1959-01.09.1963 Mošnov, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.10.1958-11.10.1959 VÚ 8907 Přerov
11.10.1959-01.09.1963 VÚ 8907 Ostrava
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (17. prapor pozemního zabezpečení navigace),
URL : https://www.valka.cz/17-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1958-1963-t49674#456289Verze : 0
MOD
17. prapor pozemního zabezpečení navigace (17. pr pzn)
Krycí číslo : VÚ 8907
Vznik : Formován od 28.09.1958
(?1.9.1959)
Dislokace:
Přerov (1959)- zde byl jen zřízen
Mošnov (1959 - 1963)

Nadřízený stupeň:
Velitelství 46. bombardovací letecké divize (1959)
Velitelství 22. stíhací letecké divize (1959 - 1963)
Velitelství 2. sboru protivzdušné obrany státu (1961 - 1963)
8. stíhací letecký pluk
(od r. 1958 byly útvary PZN/RTZ operačně podřízeny leteckým plukům)
Zabezpečovaná jednotka:
8. stíhací letecký pluk (1959 - 1963)
1. dopravně výsadkový letecký pluk (1960 - 1962)
Zrušení: 31.8.1963 - 1.9.1963 přejmenován na: 17. prapor radiotechnického zabezpečení


Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/17-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1958-1963-t49674#192173Verze : 1
Našel jsem "doplňující" informacei: VÚ 8907 vznikl 01.10.1958 jako 17. prapor pozemního zabezpečení navigace. Nacházel se na letišti v Přerově a zabezpečoval letovou činnost 24. bombardovacího leteckého pluku. Na podzim 1959 se přesunul do Mošnova, kde nadále působil ve prospěch 8. stíhacího leteckého pluku.
K 01.09.1963 se uskutečnilo přejmenování útvaru na 17. prapor RTZ.
Zdroj: https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy.htm (Vaše dotazy; Dotaz č. 1858 - odpovídá Pavel Minařík)
***
Dále: "V posádce Přerov byl velitelstvím 46. bold zřízen 17. prapor PZN Ostrava. V průběhu formování měl k 25. září 1958 z plánovaných 23 důstojníků kádrově ustanoveno 14 důstojníků, avšak k výkonu funkce k uvedenému datu nastoupili pouze 3 důstojníci. ... v tu dobu nebyl prapor schopen zabezpečit letecký výcvik bombardovacího útvaru.... Po změnách 46. bold v roce 1958 se jí týkala jen reorganizace a převelení 17. praporu PZN Mošnov. Nařízením velitele La PVOS (č.j.0044086/1959) byl dnem 11. října reorganizovaný 17. prapor PZN vyjmut z krátkodobé podřízenosti veliteli 24. bombardovacího leteckého pluku a předán do podřízenosti veliteli 8. stíhacího leteckého pluku. Zároveň velitel 46. LTS vyčlenil 17.prapor PZN z materiální péče 17. letištního praporu (v Přerově)
a předal jej do materiální péče 31. letištního praporu (v Mošnově)..."


Zdroj: "Reorganizační změny provedené u bombardovacího svazku v letech 1958-1960" pplk. PhDr. Oldřich Rampula (2. slet letky radiotechnického průzkumu NETOPÝR-Pardubice 1994)
URL : https://www.valka.cz/17-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1958-1963-t49674#456304Verze : 1
Prosím doplnit v tabulce
11.10.1959-01.09.1963 8. stíhací letecký pluk
URL : https://www.valka.cz/17-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1958-1963-t49674#659140Verze : 1