Main Menu
User Menu

24. bombardovací letecký pluk [1954-1960]

24th Bomber Air Regiment

     
Název:
Name:
24. bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
24. bombardovací letecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
24. letecký bombardovací pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1960
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.10.1960 46. bombardovací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-03.11.1955 Hradčany, letiště /
03.11.1955-01.10.1960 Přerov, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-06.02.1957 Koutenka, Václav (Major)
06.02.1957-DD.MM.RRRR Pecen, Jaroslav (Major)
DD.MM.1958-01.10.1960 Grolmus, Vladimír (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1958-11.10.1959 17. prapor pozemního zabezpečení navigace

Ručně vyplněné položky:
01.11.1954- 01.10.1960 Velitelský roj
01.11.1954-01.10.1960 1. letka (bombardovací)
01.11.1954-01.10.1960 2. letka (bombardovací)
01.11.1954-01.10.1960 3. letka (bombardovací)
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR -
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1954-03.11.1955 VÚ 1531 Hradčany
03.11.1955-01.10.1960 VÚ 1531 Přerov
Zdroje:
Sources:
Zdroj: Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (24. bombardovací letecký pluk),
URL : https://www.valka.cz/24-bombardovaci-letecky-pluk-1954-1960-t91893#343512Verze : 0
Od 3.11.1955 – redislokován na letišti PŘEROV.


Tam pokračuje ve výcviku na C-3 „Siebel“ a současně je připravován k přeškolení na B-228 (Il-28).


01.07.1956 – reorganizován na 24. bombardovací letecký pluk reaktivní
(24.bolp)


Reorganizovaný 24. bolp měl mít v nové organizační struktůře:
401 osob,
32 bojových letounů B-228 / Il-28
a
3 letouny cvičné CB-228 / Il-28U
a
1 letoun kurýrní K-65


Vzhledem k celkovému nedostatku letounů B-228 / Il-28 docházelo jednak k přesunům letounů mezi pluky 46. bold, ale plných tabulkových stavů bylo dosaženo až od podzimu 1958 - po zrušení 29. bombardovacího pluku a reorganizaci 25. bombardovacího pluku.


Hlavní výzbroj pluku:
C-3 (01.11.1954-30.06.1956)
B-228 / Il-28 (01.07.1956-01.10.1960)


Označení příslušnosti letounů k jednotce (01.11.1954-30.06.1957):


Velitelský roj: BC–01; -02, další (cvičné a kurýrní) dle potřeby až po -09
1. letka: CD-10 , -11, a dále
2. letka: EB-30 , -31, a dále
3. letka: AC-50 , -51, a dále


Při leteckých katastrofách zahynuli tito piloti 24. bolp:


06.02.1957 : UIl-28 (v.č.69418) BA-10 – letoun byl ze stavu 25. bolp
mjr. Václav Koutenka
kpt. Ladislav Dom
(plk. Ivan Pavlovič Vlasov pilot-instruktor)


Zdroj: www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/24-bombardovaci-letecky-pluk-1954-1960-t91893#343661Verze : 1
24. bombardovací letecký pluk na letištích v Hradčanech a Přerově zabezpečovaly:A) Zabezpečovací letištní jednotky:


17. letištní prapor (01.11.1954-01.10.1960)B) Radiotechnické zabezpečení:


11. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I.třídy (01.11.1954-15.05.1955)
46. rota leteckých zabezpečovacích prostředků (15.05.1955-DD.11.1955)
24. rota leteckých zabezpečovacích prostředků (DD.11.1955-01.10.1956)
Prapor přistávacích zařízení SP-50 (01.10.1956-30.09.1957)
1. prapor pozemního zabezpečení navigace (01.10.1957-01.10.1960)Zdroj: www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/24-bombardovaci-letecky-pluk-1954-1960-t91893#344401Verze : 0