Main Menu
User Menu

Mošnov

okr. Nový Jičín

     
Název:
Name:
Mošnov
Originální název:
Original Name:
Mošnov
Další názvy:
Other Names:
německy: Engelswald
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Nový Jičín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°41'00.00"N 18°08'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1367
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel sv. Markéty z r. 1807
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
10.05.1945-14.05.1945
2. československý stíhací letecký pluk
2nd Czechoslovak Fighter Air Regiment
01.10.1959-01.04.1985
31. letištní prapor
31st Air Base Battalion
01.10.1959-01.04.1985
8. stíhací letecký pluk
8th Fighter Air Regiment
01.10.1959-01.09.1961
Velitelské stanoviště 8. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 8th Fighters Air Regiment
11.10.1959-01.09.1963
17. prapor pozemního zabezpečení navigace
17th Ground Support Navigation Battalion
20.08.1960-01.07.1986
1. dopravní výsadkový letecký pluk
1st Transport Airborne Regiment
20.08.1960-01.09.1961
1. letka
1st Squadron
20.08.1960-01.09.1961
2. letka
2nd Squadron
20.08.1960-01.09.1961
3. letka
3rd Squadron
01.10.1960-01.09.1963
52. prapor pozemního zabezpečení navigace
52nd Ground Support Navigation Battalion
DD.MM.1960-31.12.1992
25. letištní prapor
25th Air Base Battalion
01.09.1961-01.11.1975
1. letka
1st Squadron
01.09.1961-01.11.1975
2. letka
2nd Squadron
01.09.1961-01.09.1969
3. letka
3rd Squadron
DD.MM.1962-DD.MM.RRRR
4. cvičná výsadková letka
4th Training Airborne Squadron
01.09.1963-01.04.1985
17. prapor radiotechnického zabezpečení
17th Electronic Support Battalion
01.09.1963-31.10.1992
52. prapor radiotechnického zabezpečení
52nd Electronic Support Battalion
01.09.1969-31.12.1992
Letištní správa Mošnov
Airfield Authority Mosnov
DD.MM.1971-01.09.1974
5. letka
5th Squadron
01.09.1974-01.11.1975
4. letka
4th Squadron
01.11.1974-01.11.1975
3. letka
3rd Squadron
01.11.1975-30.06.1986
1. letka
1st Squadron
01.11.1975-30.06.1986
2. letka
2nd Squadron
01.11.1975-31.06.1986
3. letka
3rd Squadron
01.11.1975-31.08.1977
4. letka
4th Squadron
01.09.1978-01.11.1991
76. rota letištního a radiotechnického zabezpečení "S"
76th Air Base and Electronic Support Company "S"
01.11.1985-31.12.1992
1. výcvikové středisko letectva
1st Air Force Training Center
01.07.1986-30.30.1986
1. dopravní výsadková letka
1st Transport Airborne Squadron
01.07.1986-31.10.1992
1. smíšený dopravní letecký pluk
1st Composite Transport Air Regiment
01.07.1986-30.30.1992
2. dopravní výsadková letka
2nd Transport Airborne Squadron
01.07.1986-30.10.1992
3. vrtulníková letka
3rd Helicopters Squadron
01.02.1991-01.05.1991
17. prapor radiotechnického zabezpečení
17th Electronic Support Battalion
01.02.1991-01.05.1991
31. letištní prapor
31st Air Base Battalion
01.02.1991-01.05.1991
8. stíhací letecký pluk
8th Fighter Air Regiment
01.05.1991-31.12.1992
82. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
82nd Air Base and Electronic Support Battalion
01.05.1991-31.12.1992
82. samostatná stíhací letka
82nd Separate Fighter Squadron
31.10.1992-31.12.1992
1. dopravní výsadkový letecký pluk
1st Transport Airborne Air Regiment
31.10.1992-31.12.1992
1. technická letka
1st Technical Squadron
31.10.1992-31.12.1992
2. dopravní letka
2nd Transport Squadron
31.10.1992-31.12.1992
2. technická letka
2nd Technical Squadron
31.20.1992-31.12.1992
1. dopravní letka
1st Transport Squadron
01.01.1993-31.05.1993
1. dopravní letka
1st Transport Squadron
01.01.1993-31.05.1993
1. dopravní výsadkový letecký pluk
1st Transport Airborne Air Regiment
01.01.1993-31.05.1993
1. technická letka
1st Technical Squadron
01.01.1993-31.05.1993
2. dopravní letka
2nd Transport Squadron
01.01.1993-31.05.1993
2. technická letka
2nd Technical Squadron
01.01.1993-01.07.1993
82. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
82nd Airfield and Electronic Support Battalion
01.01.1993-31.10.1993
82. samostatná stíhací letka
82nd Separate Fighter Squadron
01.01.1993-01.11.1993
Letištní správa Mošnov
Airfield Authority Mosnov
01.06.1993-15.10.1993
Dopravní letecká skupina Mošnov
Transport Air Group Mosnov

01.09.1969-DD.MM.1993 Letištní správa Mošnov
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
Vojenský historický archiv Praha
http://www.mosnov.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%A1nov
URL : https://www.valka.cz/Mosnov-t203603#579898Verze : 4
Diskuse
Mošnov byl posádkovým městem pro letecké útvary, dislokované na letišti
a néé Ostrava!
URL : https://www.valka.cz/Mosnov-t203603#579900Verze : 2
Téma Letiště Mošnov je staré zhruba pět let. Zítra opravím, upravím a přelinkuju.
URL : https://www.valka.cz/Mosnov-t203603#579906Verze : 2
MOD
Takže témata Mošnov a Letiště Mošnov jsem upravil a přelinkoval, snad je to všechno.
URL : https://www.valka.cz/Mosnov-t203603#579959Verze : 0
MOD