Main Menu
User Menu

17. prapor radiotechnického zabezpečení [1963-1991]

17th Electronic Support Battalion

     
Název:
Name:
17. prapor radiotechnického zabezpečení
Originální název:
Original Name:
17. prapor radiotechnického zabezpečení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1963
Předchůdce:
Predecessor:
17. prapor pozemního zabezpečení navigace
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1991
Nástupce:
Successor:
81. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
82. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1963-01.05.1991 8. stíhací letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.09.1963-01.04.1985 Mošnov, letiště Mošnov /
01.04.1985-01.02.1991 Brno, letiště /
01.02.1991-01.05.1991 Mošnov, letiště Mošnov /

Velitel:
Commander:
01.09.1963-DD.MM.RRRR Gřegoř, Jaromír (Kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Gřegoř, Jaromír (Kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1975 Ševčík, Fridolín (Podplukovník)
DD.MM.1975-DD.MM.1979 Blinka, Jaroslav (Podplukovník)
DD.MM.1979-DD.MM.RRRR Maslo, Robert (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-01.05.1991 Klein, Vítězslav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.09.1963-01.04.1985 VÚ 8907 Ostrava
01.04.1985-01.02.1991 VÚ 8907 Brno
01.02.1991-01.05.1991 VÚ 8907 Ostrava
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (17. prapor radiotechnického zabezpečení),
URL : https://www.valka.cz/17-prapor-radiotechnickeho-zabezpeceni-1963-1991-t48581#456601Verze : 5
MOD
17. prapor radiotechnického zabezpečení (17. prrtz)

Krycí číslo : VÚ 8907

Zřízení : 1.9.1963 přejmenován ze 17. praporu pozemního zabezpečení navigace na 17. prapor radiotechnického zabezpečení (17. prrtz)
Dislokace:
Mošnov (1963 - 1985)
Brno (1985 - 1991)
Nadřízený stupeň:
Velitelství 2. sboru protivzdušné obrany státu (1963 - 1969)
Velitelství 2. divize protivzdušné obrany státu (1969 - 1991)
Zabezpečovaná jednotka:
8. stíhací letecký pluk (1963 - 1991)
Zrušení: 30.4.1991 - 1.5.1991 rozdělen na 81. prapor letištního a RTZ Sliač (VÚ 4977) a
82. prapor letištního a RTZ Mošnov (VÚ 4981)

Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/17-prapor-radiotechnickeho-zabezpeceni-1963-1991-t48581#189270Verze : 1
17. praporu PZN/RTZ postupně veleli:


kpt. Ing. Gřegoř Jaromír,
pplk. Ševčík Fridolín,
pplk. Ing. Blinka Jaroslav,
pplk. Ing. Maslo Robert,
pplk. Ing. Klein Vítězslav


Zdroj: "HISTORIE RTZ ..." - AVIS 2008
URL : https://www.valka.cz/17-prapor-radiotechnickeho-zabezpeceni-1963-1991-t48581#296945Verze : 0
Diskuse
Prosím doplnit, opravit a prolinkovat:
velitel:
01.09.1963-DD.MM.RRRR Gřegoř, Jaromír (kapitán) Ing.
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Gřegoř, Jaromír (major) Ing.
DD.MM.RRRR-DD.MM.1975 Ševčík, Fridolín (podplukovník)
DD.MM.1975-DD.MM.1979 Blinka, Jaroslav (podplukovník) Ing.
DD.MM.1979-DD.MM.RRRR Maslo, Röbert (podplukovník) Ing.
DD.MM.RRRR-01.05.1991 Klein, Vítězslav (podplukovník) Ing.
URL : https://www.valka.cz/17-prapor-radiotechnickeho-zabezpeceni-1963-1991-t48581#663975Verze : 0