Main Menu
User Menu

5.dělostřelecká brigáda [1995-2005]

5th Artillery Brigade

     
Název:
Name:
5. dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
5. delostrelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1995
Předchůdce:
Predecessor:
3. delostrelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.2005
Nástupce:
Successor:
Zmiešaný samohybný delostrelecký oddiel
Raketometný oddiel
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1995-01.01.2000 Generální štáb Armády Slovenské republiky
01.01.2000-01.04.2005 Veliteľstvo pozemných síl
Dislokace:
Deployed:
01.10.1995-01.04.2005 Jelšava, Kasárny SNP

Velitel:
Commander:
01.10.1995-DD.04.2002 Bobáľ, František (plukovník)
00.04.2002-01.06.2003 Trpiš, Štefan (plukovník)
01.06.2003-01.12.2004 Gürtler, Marián (plukovník)
01.12.2004-31.03.2005 Kerekeš, Ondrej (podplukovník) - zástupca veliteľa (poverený velením)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1995-DD.04.2002 Trpiš, Štefan (podplukovník)
00.04.2002-01.11.2003 Kupčík, Štefan (podplukovník)
01.11.2003-31.03.2005 Krupa, Jozef (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1995-31.03.2005 Veliteľstvo a štáb brigády
01.10.1995-31.03.2005 1. delostrelecký oddiel (ShKH 152 mm)
01.10.1995-31.03.2005 2. delostrelecký oddiel (ShKH 152 mm)
01.10.1995-31.03.2005 3. delostrelecký oddiel (ShKH 152 mm)
01.10.1995-31.03.2005 raketometný oddiel (RM 120 mm)
01.10.1995-31.12.1999 prieskumný delostrelecký oddiel
01.10.1995-31.03.2005 protitankový oddiel
01.10.1995-31.03.2005 strážna rota
01.10.1995-31.03.2005 veliteľská batéria
01.10.1995-31.03.2005 dopravná rota
01.10.1995-31.03.2005 obväzisko
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1995-30.09.2001
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1995-31.03.2005 VÚ 8022 Jelšava
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.mbpo.mil.sk, archív autora
URL : https://www.valka.cz/5-delostrelecka-brigada-1995-2005-t49053#295885Verze : 0
MOD
Oficiálny znak 5. delostreleckej brigády Jelšava bol útvaru priznaný v roku 2002 rzkazom Ministra obrany SR č. 17/2002 z 24.05.2002 (Vestník MO SR č. 17/2002).Citace - https://www.vhu.sk/data/att/6964.pdf :

Znak má kruhový tvar, je červenej farby. Na ploche znaku je položené obrátené delo symbolizujúce delostrelectvo. Pod ním je umiestnených päť gulí, ktoré vyjadrujú číslo delostreleckej brigády. Delo a gule sú zlatej (žltej) farby v čiernej bordúre. Po obvode v medzikruží s vnútornou zlatou (žltou) bordúrou na červenej ploche zlatej (žltej) farby v hornej časti v kruhopise majuskulným písmom je uvedený názov 5. DELOSTRELECKÁ BRIGÁDA, a v dolnej miesto jej dislokácie JELŠAVAZdroj: archív autora, www.vhu.sk

5.dělostřelecká brigáda [1995-2005] - Znak 5. delostreleckej brigády Jelšava

Znak 5. delostreleckej brigády Jelšava
URL : https://www.valka.cz/5-delostrelecka-brigada-1995-2005-t49053#569806Verze : 0
MOD
5. delostrelecká brigáda


Výzbroj a vybavení
01.10.1995-28.02.2005 UAZ-469
01.10.1995-28.02.2005 Praga V3S
01.10.1995-28.02.2005 ShKH 152 mm
01.10.1995-28.02.2005 RM 122 mm
XX.XX.2000-28.02.2005 155 mm ShKH Zuzana
XX.XX.2003-28.02.2005 Modular
XX.XX.2000-28.02.2005 Delsys
XX.XX.2000-28.02.2005 DPKZdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.mbpo.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/5-delostrelecka-brigada-1995-2005-t49053#190684Verze : 1
MOD
Posielam Vám podklady pre opravu a doplnenie údajov:
velitelia 5.delostreleckej brigády:
od 1.10.1995 do apríla 2002 plk.Ing. František Bobáľ
od 1.5.2002 do 31.5.2003 plk.Ing. Štefan Trpiš
od 1.6.2003 do 30.11.2004 plk.Ing. Marián Gürtler
od 1.12.2004 do 31.3.2005 - do zrušenia brigády bol poverený velením dovtedajší ZV brigády pplk. Ondrej Kerekeš


Náčelníci štábu brigády :
od 1.10.1995 do apríla 2002 pplk.Ing. Štefan Trpiš
od 1.5.2002 do 31.10.2003 pplk.Ing. Štefan Kupčík
od 1.11.2003 do 31.3.2005 pplk.Ing. Jozef Krupa


S pozdravom plk.Ing.Marián Gürtler vv
URL : https://www.valka.cz/5-delostrelecka-brigada-1995-2005-t49053#421238Verze : 1