Main Menu
User Menu

Raketometný oddíl [2005-2021]

Rocket Launcher Battalion / Raketometný oddiel

     
Název:
Name:
Raketometný oddíl
Originální název:
Original Name:
Raketometný oddiel
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.2005
Předchůdce:
Predecessor:
5. delostrelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.2021
Nástupce:
Successor:
54. raketometný oddíl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.2005-01.10.2006 Ľahká brigáda
01.10.2006-01.07.2009 1. mechanizovaná brigáda
01.07.2009-01.09.2015 Veliteľstvo pozemných síl
01.09.2015-01.11.2021 1. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.04.2005-01.07.2005 Jelšava, Kasárny SNP
01.07.2005-01.11.2021 Rožňava, Dělostřelecké kasárny

Velitel:
Commander:
01.04.2005-17.01.2006 Kerekeš, Gabriel (Podplukovník)
18.01.2006-01.06.2006 Bagačka, Ondrej2) (Major)
01.06.2006-DD.12.2012 Farkas, Zoltán (Podplukovník)
DD.12.2012-01.03.2013 Bagačka, Ondrej2) (Major)
01.03.2013-DD.06.2013 Barančik, Pavol2) (Major)
DD.06.2013-28.05.2015 Farkas, Zoltán (Podplukovník)
18.07.2015-31.05.2019 Bodnár, Ľubomír (Podplukovník)
01.06.2019-01.11.2021 Hric, Ján (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.04.2005-DD.MM.RRRR Veliteľstvo a štáb
01.04.2005-DD.MM.RRRR batéria zabezpečenia velenia
01.04.2005-DD.MM.RRRR prieskumná battéria
01.04.2005-DD.MM.RRRR 1. palebná batéria
01.04.2005-DD.MM.RRRR 2. palebná batéria
01.04.2005-DD.MM.RRRR 3. palebná batéria
Čestný název:
Honorary Name:
03.05.2007-31.10.2021 Jaslovský raketometný oddiel 1)
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR -
Poznámka:
Note:
VÚ 8024

1) historický názov
2) zástupca veliteľa - poverený velením
Zdroje:
Sources:
www.shdo.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Raketometny-oddil-2005-2021-t49073#304888Verze : 2
MOD
Vo vestníku Ministerstva obrany SR, čiastka 58 zo dňa 25. júna 2006 bol zverejnený rozkaz prezidenta SR č. 2/2007, ktorým bol raketometnému oddielu Rožňava zapožičaný historický názov JASLOVSKÝ RAKETOMETNÝ ODDIEL.


Citace :

2. ROZKAZ PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. mája 2007
o zapožičaní historického názvu


Čl. 1


Podľa § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky zapožičiavam raketometnému oddielu Rožňava historický názov JASLOVSKÝ RAKETOMETNÝ ODDIEL.


Historický názov zapožičiavam raketometnému oddielu Rožňava na základe toho, že jeho príslušníci nadväzujú na bohaté tradície našich delostrelcov 1. československého armádneho zboru v ZSSR v čase 2. svetovej vojny a hlásia sa k ich hrdinskému bojovému vystúpeniu pri poľskom meste Jaslo. Ich historická prepojenosť na československých delostrelcov je chápaná tak, že jeho príslušníci sú odhodlaní pokračovať v napĺňaní ich bojového odkazu v dôslednom rozvíjaní národných a vojenských tradícií ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Príslušníci raketometného oddielu Rožňava od jeho vzniku zodpovedne plnia úlohy bojovej prípravy, výcviku a výchovy a preukazujú vysokú profesionalitu a všestrannú odbornú pripravenosť.


Zapožičanie historického názvu raketometnému oddielu Rožňava po československých delostrelcoch, ktorí bojovali pri meste Jaslo, prispeje k posilneniu hrdosti jeho príslušníkov na bohaté tradície slovenského delostrelectva a raketového vojska. Prispeje k ďalšiemu rozvíjaniu národných a vojenských tradícií v raketometnom oddiele, v pozemných silách, ako aj v ozbrojených silách Slovenskej republiky.


Príslušníkom raketometného oddielu Rožňava blahoželám k zapožičaniu historického názvu.Čl. 2
Účinnosť


Tento rozkaz nadobúda účinnosť 3. mája 2007.


Ivan G A Š P A R O V I Č , v. r.
prezident
Slovenskej republiky
URL : https://www.valka.cz/Raketometny-oddil-2005-2021-t49073#226543Verze : 0
MOD
Znak raketometného oddielu 1.mechanizovanej brigády
URL : https://www.valka.cz/Raketometny-oddil-2005-2021-t49073#229628Verze : 0