Main Menu
User Menu

Smíšený samohybný dělostřelecký oddíl [2005-2009]

Composite Self-Propelled Artillery Battalion

Zmiešaný samohybný delostrelecký oddiel

     
Název:
Name:
Smíšený samohybný dělostřelecký oddíl
Originální název:
Original Name:
Zmiešaný samohybný delostrelecký oddiel
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2005
Předchůdce:
Predecessor:
5. delostrelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.2009
Nástupce:
Successor:
Samohybný dělostřelecký oddíl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2005-01.10.2006 Mechanizovaná brigáda
01.10.2006-01.07.2009 2. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.2005-01.04.2005 Jelšava, kasárny
01.04.2005-01.07.2009 Michalovce, kasárny

Velitel:
Commander:
01.01.2005-01.07.2009 Figura, Jozef (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.2005-DD.MM.RRRR Veliteľstvo a štáb
01.01.2005-DD.MM.RRRR Batéria zabezpečenia velenia
01.01.2005-DD.MM.RRRR Prieskumná batéria
01.01.2005-DD.MM.RRRR 1. palebná batéria (Zuzana)
01.01.2005-DD.MM.RRRR 2. palebná batéria (Zuzana)
01.01.2005-DD.MM.RRRR 3. palebná batéria (Dana)
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.2005-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR -
Poznámka:
Note:
01.01.2005-31.03.2005 VÚ 1109 Jelšava
01.04.2005-30.06.2009 VÚ 1109 Michalovce
Zdroje:
Sources:
www.shdo.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Smiseny-samohybny-delostrelecky-oddil-2005-2009-t49082#305428Verze : 0
MOD
oficiálny znak Zmiešaného samohybného delostreleckého oddielu Michalovce
zdroj: www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Smiseny-samohybny-delostrelecky-oddil-2005-2009-t49082#231094Verze : 0
2. palebná baterie
URL : https://www.valka.cz/Smiseny-samohybny-delostrelecky-oddil-2005-2009-t49082#422819Verze : 0
MOD
Diskuse
Nášivky rôt a batérií jednotlivých útvarov a zariadení OS SR sú neoficiálne. Jediné oficiálne znaky sú znaky útvarov. Ten zvyšok je len ľudová tvorivosť, momentálne tolerovaná velením.
URL : https://www.valka.cz/Smiseny-samohybny-delostrelecky-oddil-2005-2009-t49082#422825Verze : 0
MOD
Vedel by niekto, či tretia batéria tohto útvaru bola niekedy prezbrojená na shkh vz. 2000 Zuzana? Alebo až do zániku používala shkh vz. 77 DANA?
URL : https://www.valka.cz/Smiseny-samohybny-delostrelecky-oddil-2005-2009-t49082#590235Verze : 0