Main Menu
User Menu
Reklama

Jelšava

okr. Revúca

     
Název:
Name:
Jelšava
Originální název:
Original Name:
Jelšava
Další názvy:
Other Names:
Jolsva (maď.), Jelschau (nem.)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Revúca
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°37'49.84"N 20°14'07.89"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1243
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
klasicistický kaštieľ rodu Koháryovcov
Mestský dom z roku 1781 (dnes sídlo Mestského úradu)
Starý hrad
katolícky kostol z roku 1849
evanjelícky kostol 1784
Glosov dom
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Daniel SINAPIUS-HORČIČKA - bol v rokoch 1663-1665 najvýznamnejším rektorom jelšavskej školy.
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
14.04.1931-15.09.1933
Pěší pluk 16
16th Infantry Regiment
20.09.1933-19.09.1935
1. rota horského pěšího pluku 4
1st Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
20.09.1933-19.09.1935
2. rota horského pěšího pluku 4
2nd Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
20.09.1933-19.09.1935
3. rota horského pěšího pluku 4
3rd Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
20.09.1933-19.09.1935
4. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 4
4th Company /Machine-gun/ of the 4th Mountain Infantry Regiment
20.09.1933-19.09.1935
I. prapor horského pěšího pluku 4
1st Battalion of the 4th Mountain Infantry Regiment
04.10.1933-24.09.1938
10. rota horského pěšího pluku 4
10th Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
04.10.1933-24.09.1938
11. rota horského pěšího pluku 4
11th Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
04.10.1933-24.09.1938
12. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 4
12th Company /Machine-gun/ of the 4th Mountain Infantry Regiment
04.10.1933-24.09.1938
9. rota horského pěšího pluku 4
9th Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
04.10.1933-24.09.1938
Horský pěší pluk 4
4th Mountain Infantry Regiment
04.10.1933-24.09.1938
III. prapor horského pěšího pluku 4
3rd Battalion of the 4th Mountain Infantry Regiment
04.10.1933-24.09.1938
Náhradní prapor horského pěšího pluku 4
Replacement Battalion of the 4th Mountain Infantry Regiment
04.10.1933-24.09.1938
Náhradní rota horského pěšího pluku 4
Replacement Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
04.10.1933-24.09.1938
Pomocná rota horského pěšího pluku 4
Auxiliary Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
04.10.1933-24.09.1938
Technická rota horského pěšího pluku 4
Technical Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
01.10.1935-24.09.1938
Rota doprovodných zbraní horského pěšího pluku 4
Heavy Weapons Company of the 4th Mountain Infantry Regiment
DD.07.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl II/2
2nd Artillery Battalion
01.09.1945-01.10.1945
Náhradní prapor pěšího pluku 26
Replacement Battalion of 26th Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Pěší pluk 26
26th Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Pěší prapor III/26
3rd Infantry Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl I/11
1st Artillery Battalion
01.10.1947-07.07.1948
Pěší prapor II/14
2nd Infantry Battalion
15.07.1948-01.10.1949
Pěší pluk 14
14th Infantry Regiment
01.05.1951-26.11.1952
41. protitankový dělostřelecký oddíl
41st Anti-Tank Artillery Division
01.10.1951-DD.10.1953
41. protiletadlový oddíl
41st Anti-Aircraft Division
01.11.1956-01.10.1957
21. dělostřelecký pluk
21th Artillery Regiment
01.04.1992-31.12.1992
3. dělostřelecká brigáda
3rd Artillery Brigade
01.04.1992-31.12.1992
31. protitankový oddíl
31st Anti-tank Division
01.05.1992-31.12.1992
Posádková správa Jelšava
Military Administration Jelšava
01.01.1993-01.10.1995
3. dělostřelecká brigáda
3rd Artillery Brigade
01.01.1993-01.10.1995
31. protitankový oddíl
31st Antitank Battalion
01.01.1993-01.07.2005
Posádkové velitelství Jelšava
Garrison Headquarters Jelšava
01.10.1995-01.04.2005
5. dělostřelecká brigáda
5th Artillery Brigade
01.04.2005-01.07.2005
Raketometný oddíl
Rocket Launcher Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.jelsava.sk/
URL : https://www.valka.cz/Jelsava-t44144#391254Verze : 0
MOD
Jelšava
(okr. Revúca)


V období 1.republiky oučást politického a soudního okresu Revúca.


Sčítání lidu v roce 1930: 3 493 obyvatel (z toho 11 osob národnosti cikánské, 2 781 osob národnosti československé, 255 osob národnosti maďarské, 197 osob národnosti německé, 3 osoby národnosti ruské a 181 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v říjnu 1920.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
I. prapor Pěšího pluku 16 (říjen 1920 – duben 1931)
náhradní prapor Pěšího pluku 16 (říjen 1920 – duben 1931),
Pěší pluk 16 (duben 1931 – září 1933),
Horský pluk 4 (od října 1933),
II. oddíl Dělostřeleckého pluku 202 (od září 1935),
náhradní oddíl Dělostřeleckého pluku 202 (od září 1935).


Ubytované v barákovém táboře na severovýchodním okraji města.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Jelsava-t44144#173902Verze : 0
     
Období:
Period:
Slovenská republika (1993- )
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.01.1993-30.09.1995 3. dělostřelecká brigáda
01.10.1995-31.03.2005 5.dělostřelecká brigáda
01.01.2005-31.03.2005 Smíšený samohybný dělostřelecký oddíl
01.04.2005-30.06.2005 Raketometný oddíl
Poznámka:
Note:
Od 01.09.2006 nie sú v meste žiadne vojenské objekty. bývalé kasárne prevzalo ministerstvo spravodlivosti (Zbor väzenskej a justičnej stráže Košice - Šaca)
Zdroje:
Sources:
databáza www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Jelsava-t44144#409605Verze : 0
MOD