Main Menu
User Menu

31. letištní prapor [1952-1991]

31st Air Base Battalion

     
Název:
Name:
31. letištní prapor
Originální název:
Original Name:
31. letištní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1991
Nástupce:
Successor:
81. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
82. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1952-01.11.1955 1. letecká technická divize
01.11.1955-01.08.1957 Letecký týl
01.08.1957–01.09.1961 22. letecká technická skupina
01.09.1961-01.09.1969 2. sbor protivzdušné obrany státu
01.09.1969-01.05.1991 2. divize protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.12.1952-01.10.1959 Praha, letiště /
01.10.1959-01.04.1985 Mošnov, letiště Mošnov /
01.04.1985-01.02.1991 Brno, letiště /
01.02.1991-01.05.1991 Mošnov, letiště Mošnov /

Velitel:
Commander:
01.12.1951-DD.MM.RRRR Sosenka, ? (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Janďourek, Josef (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jandík, Luděk (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pojezdný, František (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zejda, ? (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Drápal, Oldřich (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vychodil, František (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hreich, Jan (major)
DD.MM.RRRR-01.05.1991 Vitál, Kornel (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.12.1952-01.10.1959 VÚ 9687 Praha
01.10.1959-01.04.1985 VÚ 9687 Ostrava
01.04.1985-01.02.1991 VÚ 9687 Brno
01.02.1991-01.05.1991 VÚ 9687 Ostrava
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 0000 (31. letištní prapor)
URL : https://www.valka.cz/31-letistni-prapor-1952-1991-t48582#454732Verze : 2
MOD
31. letištní prapor (31. lpr)


Krycí číslo:VÚ 9687


Zřízení: 01.12.1952


Dislokace:
Kbely (1952 - 1959)
Mošnov (1958 - 1985)
Brno (1985 - 1990)
?


Nadřízené stupně:
Velitelství 1. letecké technické divize (01.12.1952-31.10.1955)
Velitelství letectva - Letecký týl (01.11.1955-31.07.1957)
Velitelství 22. letecké technické skupiny (01.08.1957-31.08.1961)
Velitelství 2. sboru PVOS (01.09.1961 - 31.08.1969)
Velitelství 2. divize PVOS (01.09.1969 - 1991)


Zabezpečované jednotky:
47. letecký zpravodajský/průzkumný letecký pluk (1952 - 1954)
8. stíhací letecký pluk (1954 - 1991)


Zrušení: 1991 - rozdělen na 81. a 82. prapor letištního a RTZ


Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401.
URL : https://www.valka.cz/31-letistni-prapor-1952-1991-t48582#189271Verze : 0