Main Menu
User Menu

Mošnov, Letiště Mošnov [1959-1993]

Mošnov Airfield

     
Název:
Name:
Letiště Mošnov
Originální název:
Original Name:
Letiště Mošnov
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.12.2006 Letiště Ostrava-Mošnov
DD.12.2006-DD.MM.RRRR Letiště Leoše Janáčka / Leos Janacek Aeroport
Obec:
Municipality:
Mošnov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°41'45.04"N 18°06'40.79"E
Vznik:
Established:
17.10.1959
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.11.1955-DD.MM.1957
104. protiletadlový dělostřelecký oddíl
104th Anti-Aircraft Artillery Division
01.10.1959-01.04.1985
31. letištní prapor
31st Air Base Battalion
01.10.1959-01.04.1985
8. stíhací letecký pluk
8th Fighter Air Regiment
01.10.1959-01.09.1961
Velitelské stanoviště 8. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 8th Fighters Air Regiment
20.08.1960-01.07.1986
1. dopravní výsadkový letecký pluk
1st Transport Airborne Regiment
20.08.1960-01.09.1961
1. letka
1st Squadron
20.08.1960-01.09.1961
2. letka
2nd Squadron
20.08.1960-01.09.1961
3. letka
3rd Squadron
01.09.1961-01.11.1975
1. letka
1st Squadron
01.09.1961-01.11.1975
2. letka
2nd Squadron
01.09.1961-01.09.1969
3. letka
3rd Squadron
DD.MM.1962-DD.MM.RRRR
4. cvičná výsadková letka
4th Training Airborne Squadron
01.09.1963-01.04.1985
17. prapor radiotechnického zabezpečení
17th Electronic Support Battalion
01.09.1963-31.10.1992
52. prapor radiotechnického zabezpečení
52nd Electronic Support Battalion
01.09.1969-31.12.1992
Letištní správa Mošnov
Airfield Authority Mosnov
DD.MM.1971-01.09.1974
5. letka
5th Squadron
01.09.1974-01.11.1975
4. letka
4th Squadron
01.11.1974-01.11.1975
3. letka
3rd Squadron
01.11.1975-30.06.1986
1. letka
1st Squadron
01.11.1975-30.06.1986
2. letka
2nd Squadron
01.11.1975-31.06.1986
3. letka
3rd Squadron
01.11.1975-31.08.1977
4. letka
4th Squadron
01.09.1978-01.11.1991
76. rota letištního a radiotechnického zabezpečení "S"
76th Air Base and Electronic Support Company "S"
01.11.1985-31.12.1992
1. výcvikové středisko letectva
1st Air Force Training Center
01.07.1986-30.30.1986
1. dopravní výsadková letka
1st Transport Airborne Squadron
01.07.1986-31.10.1992
1. smíšený dopravní letecký pluk
1st Composite Transport Air Regiment
01.07.1986-30.30.1992
2. dopravní výsadková letka
2nd Transport Airborne Squadron
01.07.1986-30.10.1992
3. vrtulníková letka
3rd Helicopters Squadron
01.02.1991-01.05.1991
17. prapor radiotechnického zabezpečení
17th Electronic Support Battalion
01.02.1991-01.05.1991
31. letištní prapor
31st Air Base Battalion
01.02.1991-01.05.1991
8. stíhací letecký pluk
8th Fighter Air Regiment
01.05.1991-31.12.1992
82. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
82nd Air Base and Electronic Support Battalion
01.05.1991-31.12.1992
82. samostatná stíhací letka
82nd Separate Fighter Squadron
31.10.1992-31.12.1992
1. dopravní výsadkový letecký pluk
1st Transport Airborne Air Regiment
31.10.1992-31.12.1992
1. technická letka
1st Technical Squadron
31.10.1992-31.12.1992
2. dopravní letka
2nd Transport Squadron
31.10.1992-31.12.1992
2. technická letka
2nd Technical Squadron
31.20.1992-31.12.1992
1. dopravní letka
1st Transport Squadron
01.01.1993-31.05.1993
1. dopravní letka
1st Transport Squadron
01.01.1993-31.05.1993
1. dopravní výsadkový letecký pluk
1st Transport Airborne Air Regiment
01.01.1993-31.05.1993
1. technická letka
1st Technical Squadron
01.01.1993-31.05.1993
2. dopravní letka
2nd Transport Squadron
01.01.1993-31.05.1993
2. technická letka
2nd Technical Squadron
01.01.1993-01.07.1993
82. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
82nd Airfield and Electronic Support Battalion
01.01.1993-31.10.1993
82. samostatná stíhací letka
82nd Separate Fighter Squadron
01.01.1993-01.11.1993
Letištní správa Mošnov
Airfield Authority Mosnov
01.06.1993-15.10.1993
Dopravní letecká skupina Mošnov
Transport Air Group Mosnov

01.09.1969-DD.MM.1993 Letištní správa Mošnov

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1993 pouze civilní
Poznámka:
Note:
Letiště se smíšeným provozem.
V současnosti civilní Letiště Leoše Janáčka.
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha
www.mosnov.cz
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Mosnov-Letiste-Mosnov-1959-1993-t140020#455263Verze : 2
MOD
Základní informace o letišti


Poloha 20 km jihozápadně od centra Ostravy
Vztažný bod letiště: 49°41'50.00"N 18°06'50.00"E
Nadmořská výška: 257 m
Vzletová a přistávací dráha 04/22: 3 500 m x 63 m ICAO kategorie I.
ICAO/IATA označení: LKMT/OSR
Provozovatel letiště: Česká správa letišť, s.p.
Letiště Ostrava - Mošnov
742 51 Mošnov


Letiště Ostrava - Mošnov leží v místech, kde bratři Josef a Leopold Žurovcovi již v letech 1912 -1914 prováděli své první letecké pokusy s letadlem vlastní konstrukce.
První prakticky využitelné letiště však zde bylo zřízeno koncem srpna 1939 hitlerovskou Luftwaffe. Na upraveném terénu na polích mezi Albrechtičkami, Mošnovem a Hartami startovala od 1.září německá letadla k útoku na Polsko. V průběhu války však bylo letiště opuštěno a letadla se zde vrátila až po 6 letech v prvních měsících roku 1945, kdy tento prostor měl sloužit letectvu ustupujících německých vojsk. Němci letiště před postupující Rudou armádou rozorali, ale přesto zde již 10, května přistává 1. československá smíšená letecká divize, která soustředila na letištní ploše velký počet letadel různých typů.
Po válce však letadla odlétla na nová letiště a letištní plocha se vrátila opět k zemědělskému využití.
V 50. letech přestává potřebám města Ostravy i celé oblasti vyhovovat staré letiště v Ostravě - Hrabůvce a proto v letech 1956 až 1960 bylo vybudováno velké moderní letiště u Mošnova, které zasáhlo do katastru několika okolních obcí. Oficiální provoz zde byl zahájen 17.října 1959, kdy zde přistál první proudový letoun TU-104A.
Letový provoz zajišťovaný společností ČSA zahrnoval hlavně vnitrostátní ale i nepravidelné zahraniční lety.
Letiště však nesloužilo pro civilní dopravu ale hlavně pro potřeby vojenského letectva.Byl zde dislokován stíhací a dopravní pluk, později i vrtulníková letka. Od roku 1993 - po rozpadu federace - dochází ke snižování stavu vojenských jednotek a v říjnu 1995 je posádka úplně zrušena a vojenské letectvo přesunuto na jiná letiště. Veškeré činnosti spojené se zajištěním provozu letiště přešly na bedra České správy letišť.
Letiště se stalo dynamicky se rozvíjejícím organismem. Dnes je zde možno potkat letouny nejrůznějších dopravců z celého světa na charterových letech, stejně jako stroje domácích leteckých společností.


Zdroj:
www.mosnov.cz
URL : https://www.valka.cz/Mosnov-Letiste-Mosnov-1959-1993-t140020#579907Verze : 1
MOD
- První zmínka o prostoru našeho bývalého "největšího" vojenského letiště sahá až do období ohrožení republiky v r. 1938. V prostoru JZ od Petřvaldíku byla plocha, označená jako "Zastřené letiště Mošnov"
(Na snímku je v pravěm horním rohu a byla severovýchodně vstupního prahu "stávající VPD" a v její ose)
- Shodná plocha je označována jako "válečná" plocha, sloužící Luftwaffe a před koncem války rozoraná!
- Letecké jednotky 1. čs. smíšené letecké divize v SSSR byly dislokovány jihozápadním směrem od "rozorané plochy" u Albrechtiček


Zdroj: "LETIŠTĚ" odkud vzlétali a kde přistávali ... (Svět křídel Cheb 2015)
Mošnov, Letiště Mošnov [1959-1993] - Poloha Zastřeného letiště

Poloha "Zastřeného letiště"
Mošnov, Letiště Mošnov [1959-1993] - Celková dispozice historického prostoru 
Vlevo od nápisu HARTY je patrný - poměrně slabě obrys vstupní práh vzletové a přistávací dráhy ***
(chybí zákres rozptylů-tzv. OKA

Celková dispozice historického prostoru
Vlevo od nápisu HARTY je patrný - poměrně slabě obrys vstupní práh vzletové a přistávací dráhy ***
(chybí zákres rozptylů-tzv. OKA

Mošnov, Letiště Mošnov [1959-1993] - Zákres rozmístění 1. čs. smíšené letecké divize v květnu 1945

Zákres rozmístění 1. čs. smíšené letecké divize v květnu 1945
Mošnov, Letiště Mošnov [1959-1993] - Letiště Mošnov (správně situované

Letiště Mošnov (správně situované
URL : https://www.valka.cz/Mosnov-Letiste-Mosnov-1959-1993-t140020#607374Verze : 6
Stará řídící věž, vyřazený Iljušin Il-14 a úplně vzadu autopark.
Mošnov, Letiště Mošnov [1959-1993] - Mošnovské Antonovy na stojánce 
Zdroj:
https://www.facebook.com/Mo%C5%A1novsk%C3%A1-Dopravka-405505856218954/photos/435451913224348/

Mošnovské Antonovy na stojánce
Zdroj:
www.facebook.com

URL : https://www.valka.cz/Mosnov-Letiste-Mosnov-1959-1993-t140020#662030Verze : 1
Diskuse
V poměrně důvěryhodném přehledu přistávacích ploch Luftwaffe www.ww2.dk není zmíněn ani Mošnov, ani Albrechtičky, nějaká okolní obec či nějaká varianta s Ostravou, takže si nejsem jistý, zda odtud vůbec působila.


Teda jestli jsem se nepřehlíd, už blbě vidím Smile
URL : https://www.valka.cz/Mosnov-Letiste-Mosnov-1959-1993-t140020#579915Verze : 3
MOD
Nemusel si, ale možno len nie je v zozname letisko uvedené. Napr. poľné letisko Vinné tam tiež nie je, ale reálne existovalo.
URL : https://www.valka.cz/Mosnov-Letiste-Mosnov-1959-1993-t140020#579937Verze : 0
MOD
Je možné, že pokud ho Germáni používali jen pár hodin či dní, nebo jen pro mezipřistání, tak v tom přehledu není.
URL : https://www.valka.cz/Mosnov-Letiste-Mosnov-1959-1993-t140020#579942Verze : 0
MOD
Prípadne nejaká núdzová plocha
URL : https://www.valka.cz/Mosnov-Letiste-Mosnov-1959-1993-t140020#579945Verze : 0
MOD
jojo
URL : https://www.valka.cz/Mosnov-Letiste-Mosnov-1959-1993-t140020#579950Verze : 0
MOD
Takže témata Mošnov a Letiště Mošnov jsem upravil a přelinkoval, snad je to všechno.
URL : https://www.valka.cz/Mosnov-Letiste-Mosnov-1959-1993-t140020#579958Verze : 0
MOD