Main Menu
User Menu

Brno, Letiště Tuřany

Tuřany Airfield

     
Název:
Name:
Letiště Tuřany
Originální název:
Original Name:
Letiště Tuřany
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letiště Brno-Tuřany
Obec:
Municipality:
Brno
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°09'07.84"N 16°41'35.07"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000
URL : https://www.valka.cz/Brno-Letiste-Turany-t84400#455152Verze : 0
MOD
.
Brno, Letiště Tuřany - Ilustrační zákres obou letišť odpovídá stavu z r. 1954:
Brno-Černovice a Brno-Tuřany včetně spojovací zpevněné komunikace.
Letouny S-102/MiG-15 
a S-101/Jak-23, na které byl 3. slp přezbrojován od listopadu 1954 do ledna 1955, se na létání do Tuřan přetahovaly ze Slatiny za náklad-ními automobily. Na tuřanském letišti postupně vznikly stálé stavby, nutné pro zabezpečení letového provozu např. velitelské stanoviště, stojánky, budova pro hotovost a budova výškového vybavení. 


*****
 Týlové zabezpečení 3. slp bylo trvale uskutečňováno z letiště Černovice, kde se i nadále využívaly hangáry, ubikace a stravovací zařízení kasáren Slatina.             

Zdroj: Vlastní archiv

Ilustrační zákres obou letišť odpovídá stavu z r. 1954:
Brno-Černovice a Brno-Tuřany včetně spojovací zpevněné komunikace.
Letouny S-102/MiG-15
a S-101/Jak-23, na které byl 3. slp přezbrojován od listopadu 1954 do ledna 1955, se na létání do Tuřan přetahovaly ze Slatiny za náklad-ními automobily. Na tuřanském letišti postupně vznikly stálé stavby, nutné pro zabezpečení letového provozu např. velitelské stanoviště, stojánky, budova pro hotovost a budova výškového vybavení.


*****
Týlové zabezpečení 3. slp bylo trvale uskutečňováno z letiště Černovice, kde se i nadále využívaly hangáry, ubikace a stravovací zařízení kasáren Slatina.

Zdroj: Vlastní archiv

Brno, Letiště Tuřany - Letiště Brno-Tuřany v původní délce VPD

Letiště Brno-Tuřany v původní délce VPD
Brno, Letiště Tuřany - Letiště Brno-Tuřany v definitivní délce a vč. zodolněného rozptylového prostoru u západního konce pojezdové dráhy
****
Letiště Brno-Tuřany v definitivní délce a vř. zodolněného rozptylového prostoru u západního konce pojezdové dráhy.
****
Volací znak: nejdžíve LOMOZ, později BOLERO; 
Číslo letiště:	200; 
- 1. Poloha: 7,5 km JV od centra Brna	
* Nadmořská výška:	237 m; 
b) Zeměpisné souřadnice GPS Vztažný bod: GPS: 49°94.722N, 16°4138.095E - 2. Vzletová a přistávací dráha (1954)	
Povrch: beton;	
Rozměry: 2000 x 60 m;
směr VPD: 277° / 097° *** 
2. a) Prodloužení + 650 m (západním směrem)	beton	- 
*****
2. a) Prodloužení (v r. 1978) + 650 m (západním směrem); 
Povrch:	beton;	
Rozměry: 2650 x 60 m; 
Směr VPD: 277° / 097°

Letiště Brno-Tuřany v definitivní délce a vč. zodolněného rozptylového prostoru u západního konce pojezdové dráhy
****
Letiště Brno-Tuřany v definitivní délce a vř. zodolněného rozptylového prostoru u západního konce pojezdové dráhy.
****
Volací znak: nejdžíve "LOMOZ", později "BOLERO";
Číslo letiště: 200;
- 1. Poloha: 7,5 km JV od centra Brna
* Nadmořská výška: 237 m;
b) Zeměpisné souřadnice GPS Vztažný bod: GPS: 49°9'4.722"N, 16°41'38.095"E - 2. Vzletová a přistávací dráha (1954)
Povrch: beton;
Rozměry: 2000 x 60 m;
směr VPD: 277° / 097° ***
2. a) Prodloužení + 650 m (západním směrem) beton -
*****
2. a) Prodloužení (v r. 1978) + 650 m (západním směrem);
Povrch: beton;
Rozměry: 2650 x 60 m;
Směr VPD: 277° / 097°

URL : https://www.valka.cz/Brno-Letiste-Turany-t84400#607386Verze : 11