Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 54 [1945-1949]

54th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 54
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 54
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký pluk 324
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1949 21. dělostřelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1949 Vyškov-Dědice

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.10.1949 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1945-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl I/54
01.10.1945-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl II/54
01.10.1945-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl III/54
01.10.1945-01.10.1949 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 54
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1949 VÚ 5411 Vyškov-Dědice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (21. dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-54-1945-1949-t51153#398885Verze : 0
MOD