Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 403 [1947-1950]

403rd Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 403
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 403
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 333
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1950
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949
01.10.1949-01.11.1950 21. dělostřelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.10.1949 Vyškov-Dědice, kasárny /
01.10.1949-01.11.1950 Brno, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.11.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1947-01.11.1950 Dělostřelecká baterie 1/403
01.10.1947-01.11.1950 Dělostřelecká baterie 2/403
01.10.1947-01.11.1950 Dělostřelecká baterie 3/403
01.10.1947-01.11.1950 Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 403
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1947-01.11.1950
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 0000 Vyškov-Dědice
01.10.1949-01.11.1950 VÚ 8256 Brno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 403)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-403-1947-1950-t114823#399581Verze : 1
MOD