Main Menu
User Menu

Sacher, Vilém

     
Příjmení:
Surname:
Sacher
Jméno:
Given Name:
Vilém
Jméno v originále:
Original Name:
Vilém Sacher
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.02.1907 Prostějov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.08.1987 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ delostrelectva 3. československej samostatnej brigády (1944-1945)
náčelník štábu delostrelectva Vojenskej oblasti 2 (1945)
dočasný veliteľ Delostreleckej divízie (1949-1951)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
držitel Řádu Bílého lva, perzekuován komunisty, signatář Charty 77
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.ibabylon.cz/content/view/193/49/,
czechfolks.com
URL : https://www.valka.cz/Sacher-Vilem-t35688#383674Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Sacher
Jméno:
Given Name:
Vilém
Jméno v originále:
Original Name:
Vilém Sacher
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1918-DD.MM.1925 reálne gymnázium, Prostějov
Vojenské vzdělání:
Military Education:
05.10.1925-07.08.1927 Vojenská akademie, Hranice
01.10.1927-DD.MM.1928 Aplikačná škola delostrelectva, Olomouc
DD.MM.1930-DD.MM.1931 ekvitačný kurz pre dôstojníkov delostrelectva, Štyri dvory
01.02.1935-14.07.1937 Vysoká škola válečná, Praha
DD.04.1942-DD.04.1942 parašutistický kurz, Wilmslow
04.12.1945-DD.05.1947 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
07.08.1927 poručík
01.10.1932 nadporučík
01.10.1937 kapitán
31.07.1938 kapitán gšt.
07.03.1941 štábny kapitán
10.12.1944 major
17.04.1945 podplukovník
19.02.1947 plukovník gšt.
01.12.1949 brigádny generál
03.10.1950 divízny generál
DD.05.1951 prepustený z činnej služby
DD.MM.1977 degradovaný
15.01.1990 generálporučík in memoriam - rehabilitovaný
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
24.09.1938-15.12.1938 Velitel : 4. oddělení /materiální/ štábu 3. rychlé divise
DD.01.1944-17.04.1944 Náčelník štábu : 2. československá samostatná brigáda
17.04.1944-DD.06.1944 Náčelník štábu : 2. československá samostatná paradesantní brigáda
30.06.1945-03.12.1945 Náčelník štábu : Velitelství dělostřelectva 2. oblasti
DD.05.1947-DD.04.1949 Velitel : 3. oddělení (školské) hlavního štábu
30.04.1949-01.12.1949 Velitel : Dělostřelecká divise
01.12.1949-01.11.1950 Velitel : Dělostřelecká divise
03.10.1950-01.11.1950 Velitel : Dělostřelecká divise
01.11.1950-DD.08.1951 Velitel : Dělostřelecká divize

Ručně vyplněné položky:
07.08.1927-DD.09.1927 Delostrelecký pluk 109
15.07.1928-DD.04.1931 Delostrelecký pluk 102
30.04.1931-31.01.1935 Delostrelecký pluk 105
15.07.1937-31.07.1938 veliteľstvo 3. jazdeckej brigády
31.07.1938-15.02.1939 prednosta 4. oddelenia 3. rýchlej divízie
27.09.1940-01.07.1941 prednosta oddelenia, štáb 1. československej zmiešanej brigády
02.07.1941-DD.MM.1943 dôstojník na Ministerstve národnej obrany v Londýne
DD.05.1943-DD.05.1943 britská výsadková divízia
09.01.1944-DD.06.1944 náčelník štábu 2. československej samostatnej paradesentnej brigády
16.08.1944-DD.MM.1945 veliteľ delostrelectva 3. československej samostatnej brigády
30.06.1945-03.12.1945 náčelník štábu delostrelectva Vojenskej oblasti 2
DD.MM.1947-DD.04.1949 prednosta 3. oddelenia MNO
30.04.1949-DD.MM.1951 dočasný veliteľ Delostreleckej divízie
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Odznak Československého partyzána
Decoration of Czechoslovak Partisan
-

DD.MM.RRRR

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda II. stupně
Military Order of the White Lion For Victory, 2nd Degree
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za osvobození Prahy
Medal for Liberation of Prague
Медаль За Освобождение Праги
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Řád vlastenecké války 1. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 1st Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 1-й степени
-

DD.MM.RRRR

Řád rumunské koruny 3. třída
Order of Crown of Romania 3rd Class
Ordinul Coroana României Comandor
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy II. stupeň
Medal for Merit 2nd Class
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa
Commemorative Medal of 20th Anniversary of Liberation of Czechoslovakia
-

DD.MM.RRRR

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.RRRR

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.RRRR

Řád grunwaldského kříže III. třídy
Order of the Grunwald Cross 3rd Class
Order Krzyża Grunwaldu III klasy
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lánik a kol. - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
Alex Maskalík - Elita armády. Banská Bystrica 2012. ISBN 978-80-970941-0-2
Vilém Sacher: Krvavé velikonoce. Praha 1990. ISBN 80-7106-004-6
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sacher-Vilem-t35688#490622Verze : 1
MOD
Generálporučík Vilém Sacher - velitel dělostřelectva 3. čs. samostatné brigády v SSSR, spisovatel


(1907 - 1987)Narodil se 17. února 1907 v Prostějově jako syn krejčího. Po maturitě v roce 1925 nastoupil na Vojenskou akademii
v Hranicích, kterou ukončil v roce 1927 jako poručík dělostřelectva. Po následném studiu na dělostřelecké škole v Olomouci sloužil až do roku 1932 v různých funkcích u dělostřeleckého pluku v Rokycanech. Současně studoval jazyky a absolvoval státní zkoušku z maďarštiny a francouzštiny. Od roku 1935, již jako nadporučík, studoval na Vysoké vojenské škole v Praze, kterou úspěšně zakončil o dva roky později. Poté byl v hodnosti kapitána přidělen na velitelství 3. jezdecké brigády v Bratislavě v rámci předepsané jednoroční praxe. Po jejím ukončení v létě 1938 byl převeden do skupiny důstojníků generálního štábu jako přednosta 4. oddělení 3. rychlé divize na Slovensku. V této funkci setrval až do vyhlášení samostatného Slovenska v únoru 1939, kdy se vrátil do Čech. Po likvidaci čs. branné moci odešel z armády a stal se úředníkem Elektrických podniků hlavního města Prahy.


Od počátku okupace se zapojil do odbojové činnosti v rámci Obrany národa, kde spolupracoval s pplk. J. Balabánem. Když na jeho stopu přišlo gestapo, přešel v únoru 1940 hranice protektorátu a přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii a Řecko se dostal do Sýrie. Odtud pak odcestoval do Francie, kde se přihlásil k k československému vojsku. Byl zařazen ke štábu dělostřelectva 1. čs. divize, se kterou byl po francouzské kapitulaci v červenci 1940 evakuován do Velké Británie. Tam byl v září téhož roku přidělen do štábu nově vzniklé 1. čs. smíšené brigády jako přednosta jejího 2. oddělení (zpravodajství). V březnu 1941 se v hodnosti štábního kapitána ujal řízení 1. oddělení brigády a v dubnu 1942 absolvoval zvláštní parakurz ve Wilmslow. Po stáži u britské výsadkové divizi v květnu 1943 rozhodlo MNO o jeho odeslání do SSSR.


Pro své zkušenosti byl major V. Sacher Velitelstvím čs. vojenských jednotek v SSSR přidělen k formující se 2. čs. samostatné paradesantní brigádě do Jefremova, kde se 9. ledna 1944 ujal funkce náčelníka štábu. Jeho bojovému nasazení zabránila autonehoda v červnu 1944, při které byl těžce zraněn. Přesto měl zásadní podíl na vybudování a výcviku brigády, za což obdržel Československou vojenskou medaili Za zásluhy I. stupně a Československý válečný kříž 1939. Od srpna 1944 konal službu u 3. čs. samostatné brigády jako velitel dělostřelectva. V této funkci se zúčastnil bojů Karpatsko-dukelské operace, osvobozování Polska, Slovenska a Moravy. Stal se nositelem dalších vyznamenání, včetně dalších dvou Československých válečných křížů 1939, sovětského Řádu Vlastenecké války I. stupně a polského Grunwaldského kříže III. stupně. Po válce k nim ještě přibyl Československý vojenský řád bílého lva Za vítězství II. stupně a Řád Slovenského národního povstání I. stupně. Kromě toho byl v dubnu 1945 povýšen do hodnosti podplukovníka.


Po osvobození zůstal v armádě a již 30. června 1945 se ujal funkce náčelníka štábu dělostřelectva 2. vojenské oblasti v Táboře. V prosinci téhož roku byl vyslán na Vyšší akademii generálního štábu K. J. Vorošilova do Moskvy, kterou ukončil jako plukovník v květnu 1947. Poté byl přidělen na MNO jako přednosta 3. oddělení, kde zorganizoval armádní vystoupení na XI. všesokolském sletu v červnu 1948 se skupinovým seskokem parašutistů. Armádní sportovní činnosti se věnoval i v následujících letech, kdy stál u zrodu ATK, pozdějšího armádního sportovního klubu DUKLA. V dubnu 1949 se stal velitelem 5. dělostřelecké divize v Kolíně jako brigádní a v následujícím roce i divizní generál. Na jaře 1951 byl jako politicky nespolehlivý propuštěn z armády a následně vystěhován z Prahy do Skalice u České Lípy. Tam nastoupil k lisu v místní Tatrovce jako dělník, později pracoval v zemědělství i lesnictví. Od roku 1955 dělal číšníka v Jablonci, Doksech, Lázních Libverda, Mariánských Lázních a ve Špindlerově Mlýně. Dotáhl to až na provozního vedoucího vojenské zotavovny v Praze. Teprve v roce 1966 dosáhl plné rehabilitace a navrácení hodnosti. Následně se stal ředitelem hotelu Junior v Praze a předsedou klubu DUKLA.


Napsal knihy Pod rozstříleným praporem a Na počátku stála smrt, které vyšly krátce po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Jeho odmítavý postoj k této události vedl počátkem roku 1970 k propuštění ze zaměstnání a zákazu vydávání jeho knih. Tak se podruhé ve svém životě zapojil do odboje, stal se disidentem a jedním z prvních signatářů Charty 77. Za to byl degradován na vojína v záloze a zbaven všech vyznamenání. Jeho kniha Krvavé velikonoce vyšla v samizdatu a Josef Škvorecký ji následně vydal ve svém vydavatelství v Kanadě. Vilém Sacher zemřel v Praze 14. srpna 1987.


Dne 15. ledna 1990 byl rozkaz o jeho degradaci zrušen a V. Sacherovi byla přiznána hodnost generálporučíka a byla mu navrácena všechna vyznamenání a řády.


Zdroj: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, kol. autorů
URL : https://www.valka.cz/Sacher-Vilem-t35688#131876Verze : 0
Doplním jméno čtvrté a poslední knihy jeho pamětí - Válka skončila na Hané, a špionážního románu - Ve stínu popraviště. Ani jedna z nich nebyla už, vzhledem k jeho postoji k sovětské okupaci, vydána a existují pouze kopie rukopisů.


Krom toho v textu chybí informace, že Vilém Sacher po válce vstoupil do KSČ a vyloučen byl až roku 1970 společně s dalšími opatřeními proti jeho osobě pramenícími v jeho odmítavém postoji k sovětské okupaci.


zdroj: Vilém Sacher: Krvavé Velikonoce; Lidové noviny 1990Edit Janko PALIGA: Kniha Válka skončila na Hané vyšla v roku 2012 v nakladateľstve Naše vojsko.
URL : https://www.valka.cz/Sacher-Vilem-t35688#184289Verze : 0
Pocta Vilému Sacherovi
Ve Skalici u České Lípy dnes odhalili památník generálporučíku Vilému Sacherovi. Odbojář, voják a spisovatel se za 2. světové války účastnil bojů na západní i východní frontě.
www.ceskatelevize.cz
URL : https://www.valka.cz/Sacher-Vilem-t35688#522388Verze : 0