Main Menu
User Menu

Dělostřelecká divise [1945-1950]

Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecká divise
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecká divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1950
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1945-15.08.1950 Velitelství dělostřelectva hlavního štábu
15.08.1950-01.11.1950 Velitelství dělostřelectva ministerstva národní obrany
Dislokace:
Deployed:
01.07.1945-01.04.1946 Praha, kasárny /
01.04.1946-01.11.1950 Kolín, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.07.1945-02.10.1945 Skřivánek, Antonín (Plukovník)
02.10.1945-30.04.1949 Skřivánek, Antonín (Brigádní generál)
30.04.1949-01.12.1949 Sacher, Vilém (Plukovník)
01.12.1949-01.11.1950 Sacher, Vilém (Brigádní generál)
03.10.1950-01.11.1950 Sacher, Vilém (Divisní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1945-01.11.1950
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.11.1950 21. dělostřelecká brigáda
01.10.1945-01.11.1950 22. dělostřelecká brigáda
01.10.1945-01.11.1950 23. dělostřelecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.10.1945-01.11.1950 VÚ 7364 Kolín
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecká divise)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecka-divise-1945-1950-t49474#191690Verze : 3
MOD