Main Menu
User Menu

Sargodha, Základna Pákistánských vzdušných sil Mushaf [?- ]

Pakistan Air Force Base Mushaf

PAF Base Mushaf

سرگودھا ائیر بیس

     
Název:
Name:
Základna Pákistánských vzdušných sil Mushaf
Originální název:
Original Name:
سرگودھا ائیر بیس
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.2003 Základna Pákistánských vzdušných sil Sargodha
Obec:
Municipality:
Sargodha
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
32°02'55.00"N 72°39'55.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
přejmenována na počest bývalého velitele základny a náčelníka štábu letectva Mushafa Aliho Mira
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/PAF_Base_Mushaf
URL : https://www.valka.cz/Sargodha-Zakladna-Pakistanskych-vzdusnych-sil-Mushaf-t221219#617482Verze : 0
MOD