Main Menu
User Menu

Přemysl Otakar I.

Ottokar I

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Přemysl Otakar I.
Jméno v originále:
Original Name:
Přemysl Otakar I.
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.12.1230 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
český kníže a český král
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_I.
URL : https://www.valka.cz/Premysl-Otakar-I-t21716#82863Verze : 0
MOD
Narodil se kolem roku 1155 jako čtvrtý syn knížete Vladislava II. a Judity Durynské. V mládí hájil zájmy nevlastního staršího bratra Bedřicha proti moravskému lenníkovi Konrádovi Otovi, kterého porazil roku 1185 v bitvě u Loděnice. V roce 1192 s podporou císaře Jindřicha VI. svrhnul knížete Václava a získal Čechy jako léno. Následujícího roku však byl zbaven moci biskupem Jindřichem Břetislavem, který za úplatek získal podporu císaře a ujal se moci v Čechách. Po biskupově smrti v roce 1197 byl českou šlechtou zvolen za knížete Přemyslův mladší bratr Vladislav Jindřich, který mu však v prosinci téhož roku dobrovolně vládu v Čechách podstoupil za udělení Moravy jako léna s titulem markraběte.

Po svém druhém nástupu na knížecí stolec se Přemysl I. Otakar soustředil na získání koruny českého krále. Využil k tomu rozporů uvnitř říše po smrti císaře Jindřicha VI., kdy ze soupeření mezi Štaufy a Welfy v letech 1197 - 1218 vytěžil posílení suverenity českého státu a zvýšení její mezinárodní prestiže. Již v roce 1198 byl uznán za českého krále od Filipa Švábského, štaufského uchazeče o říšskou korunu. V roce 1202 dosáhl téhož i od Oty IV. Welfského a o rok později byl papežským legátem korunován. Dědičnou královskou korunu a s ní spojené výsady pro České země pak potvrdil roku 1212 i císař Fridrich II. v tzv. Zlaté bule sicilské.

Přemysl I. Otakar byl dvakrát ženat, poprvé s Adlétou Míšeňskou, se kterou měl syna Vratislava. V roce 1198 ji přes odpor papeže Inocence III. vyhnal ze země, své manželství prohlásil za neplatné a svého syna Vratislava zbavil nástupnických práv. Poté roku 1199 pojal za manželku Konstancii Uherskou a syna Václava, který se narodil z tohoto svazku, prohlásil svým dědicem. Již roku 1216 upravil dosavadní zásadu seniorátu (nástupnický nárok nejstaršího příslušníka rodu) na primogenituru (nástupnictví prvorozeného syna). Aby usmířil papeže, uzavřel roku 1222 s církví konkordát, který upravil vztahy krále a pražského biskupa a zajistil církvi statut privilegovaného stavu před šlechtou.

Zemřel 15. prosince 1230, dva roky poté, co svého syna nechal korunovat českým králem jako Václava I.
URL : https://www.valka.cz/Premysl-Otakar-I-t21716#104287Verze : 1
Zdroj
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org

Přemysl Otakar I. - Přemysl Otakar I. na reliéfu z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě

Přemysl Otakar I. na reliéfu z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě
Přemysl Otakar I. - Přemysl Otakar I. a Konstancie na dobové iluminaci (Žaltář Heřmana Durynského)

Přemysl Otakar I. a Konstancie na dobové iluminaci (Žaltář Heřmana Durynského)
URL : https://www.valka.cz/Premysl-Otakar-I-t21716#654383Verze : 1
MOD