Main Menu
User Menu

Jindřich VI.

Henrich VI.

Císař římský Jindřich VI.


(Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Heinrich VI.)


narozen: 1165
zemřel: 1197


král od 1169
císař od 1191


+


král sicilský od 1194
URL : https://www.valka.cz/Jindrich-VI-t29180#103295Verze : 0
MOD
Syn Fridricha I. Barbarossy, který byl od roku 1186 spoluvládce svého otce, který ho již dříve nechal korunovat na římského krále (1169), měl dalekosáhlé cíle na vytvoření světské římsko-německé říše, nijak neomezované papežem. Aby těchto cílů dosáhl, musel nejprve potlačit domácí opozici v samotném Německu, vedenou rodem Welfů.


V roce 1191 byl po otcově smrti papežem Celestinem III. korunován římským císařem. O tři roky později se mu podařilo zajmout svého protivníka - anglického krále Richarda I. Lví srdce a sňatkem s Konstancií získat téhož roku korunu Království Obojí Sicílie. Pro odpor domácí šlechty se mu však nepodařilo připojit toto území trvale k říši a zajistit si tím dědičnost sicilské a neapolské koruny pro Štaufy.


Císař Jindřich VI. usiloval rovněž o podrobení Francie a ovládnutí Středomoří a Byzance. V roce 1197 zahájil přípravy na křížovou výpravu do Palestiny, která měla tento jeho cíl realizovat, ale uprostřed příprav dne 28. září téhož roku náhle zemřel.
URL : https://www.valka.cz/Jindrich-VI-t29180#105622Verze : 0