Main Menu
User Menu

Přehled panovníků českých zemí

Přehled panovníků českého státu i předchozích předstátních celků


Článek: https://www.valka.cz/clanek_10389.html
URL : https://www.valka.cz/Prehled-panovniku-ceskych-zemi-t10984#33903Verze : 2
Marobudova říše

9-6 př.n.l.–17/18 n.l. - Marobud

Sámova říše

623/4-658/9 - Sámo *1
URL : https://www.valka.cz/Prehled-panovniku-ceskych-zemi-t10984#82779Verze : 1
MOD
Velkomoravská říše

Knížata - Mojmírovci

830-846 - Mojmír I.
846-870 - Rostislav
870-894 - Svatopluk I. *2
894-906 - Mojmír II.
URL : https://www.valka.cz/Prehled-panovniku-ceskych-zemi-t10984#326462Verze : 1
MOD
České knížectví


Přemyslovská dynastie

Legendární knížata
Přemysl Libuše
Nezamysl
Mnata
Vojen
Vnislav
Křesomysl
Neklan
Hostivít


Historická knížata
? *3-888/9 - Bořivoj I.

opět nadvláda velkomoravského Svatopluka

894-915 - Spytihněv I.
915-921 - Vratislav I.
921-935 - sv. Václav I. *4
935-972 - Boleslav I.
972-999 - Boleslav II.
999-1002 - Boleslav III.
1002-1003 - Vladivoj
1003- Boleslav III.
1003- Jaromír
1003-1004 - Boleslav I. (Piast; zároveň polským králem)
1004-1012 - Jaromír
1012-1033 - Oldřich
1033-1034 - Jaromír
1034- Oldřich
1035-1055 - Břetislav I.
1055-1061 - Spytihněv II.
1061-1092 - Vratislav II. (od roku 1085 jako král Vratislav I.)
1092- Konrád I. Brněnský
1092-1100 - Břetislav II.
1101-1107 - Bořivoj II.
1107-1109 - Svatopluk
1109-1117 - Vladislav I.
1117-1120 - Bořivoj II.
1120-1125 - Vladislav I.
1125-1140 - Soběslav I.
1140-1172 - Vladislav II. (od roku 1158 jako král Vladislav I.)
1172-1173 - Bedřich
1173-1178 - Soběslav II.
1178-1189 - Bedřich
1189-1191 - Konrád II. Ota
1191-1192 - Václav II.
1192-1193 - Přemysl Otakar I.
1193-1197 - Jindřich Břetislav
1197- Vladislav Jindřich
1197-1198 - Přemysl Otakar I.


*3 - cca. kolem roku 870
*4 - po dobu jeho nezletilosti vykonávaly vládu kněžny Ludmila a Drahomíra


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/326463
URL : https://www.valka.cz/Prehled-panovniku-ceskych-zemi-t10984#654041Verze : 0
MOD
České královstvíPřemyslovská dynastie


1198-1230 - Přemysl Otakar I.
1230-1253 - Václav I.
1253-1278 - Přemysl Otakar II.
1278-1305 - Václav II. *5
1305-1306 - Václav III.Meinhardinská a habsburská dynastie


1306- Jindřich Korutanský (meinhardinská)
1306-1307 - Rudolf I. (habsburská)
1307-1310 - Jindřich Korutanský (meinhardinská)Lucemburská dynastie


1310-1346 - Jan Lucemburský
1346-1378 - Karel IV.
1363-1419 - Václav IV.
1419-1437 - Zikmund I. *6Habsburská dynastie


1437-1439 - Albrecht II.
1439-1453 - interregnum
1453-1457 - Ladislav I. Pohrobek
1458-1471 - Jiří z Poděbrad
     1469-1490 - Matyáš Korvín (Hunyády)Jagellonská dynastie


1471-1516 - Vladislav II.
1516-1526 - LudvíkHabsburská dynastie


1526-1564 - Ferdinand I.
1564-1576 - Maxmilián II.
1576-1611 - Rudolf II.
1611-1619 - Matyáš
1619-1620 - Fridrich V. Falcký (Wittelsbach) *7
1620-1637 - Ferdinand II.
1637-1657 - Ferdinand III.
     1646-1654 - Ferdinand IV.
1657-1705 - Leopold I.
1705-1711 - Josef I.
1711-1740 - Karel VI.
1740-1780 - Marie Terezie
     1741-1742 - Karel VII. Albrecht (Wittelsbach) *8Habsbursko-lotrinská dynastie


1780-1790 - Josef II.
1790-1792 - Leopold II.
1792-1835 - František I.
1835-1848 - Ferdinand V.
1848-1916 - František Josef I.
1916-1918 - Karel I.
URL : https://www.valka.cz/Prehled-panovniku-ceskych-zemi-t10984#326464Verze : 0
MOD
*1 - franský kupec ze Senonského kraje
*2 - v některých dobových dokumentech i v některých pracech historiků je označován jako král
*3 - cca. kolem roku 870
*4 - po dobu jeho nezletilosti vykonávaly vládu kněžny Ludmila a Drahomíra
*5 - 1278-1283 - poručnictví Oty V. Braniborského
*6 - 1420-1436 - interregnum
*7 - wittelsbašská linie falcká prostřední
*8 - wittelsbašská linie bavorská


*obecně* - mnozí čeští králové byli zároveň císaři různých územních celků (někdy s jinou číslovkou pořadí), ale zahrnuti jsou pod kolonkou "králové" a s číslovkou běžně užívanou v českých publikacích, neboť přehled je dělán z pohledu držby českého panovnického titulu
URL : https://www.valka.cz/Prehled-panovniku-ceskych-zemi-t10984#326465Verze : 0
MOD