Main Menu
User Menu

Boroević von Bojna, Svetozar

     
Příjmení:
Surname:
Boroević von Bojna
Jméno:
Given Name:
Svetozar
Jméno v originále:
Original Name:
Svetozar Boroević von Bojna
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
barón
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.12.1856 Umetić /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.05.1920 Klagenfurt /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Veliteľ 3. armády.
Veliteľ 5. armády.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Komandérskeho kríža Vojenského rádu Márie Terézie.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Boroevic-von-Bojna-Svetozar-t20543#492777Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Boroević von Bojna
Jméno:
Given Name:
Svetozar
Jméno v originále:
Original Name:
Svetozar Boroević von Bojna
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.05.1875 poručík
01.05.1880 nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
01.05.1892 major
01.05.1895 podplukovník
01.11.1897 plukovník
01.05.1904 generálmajor
01.05.1908 polní podmaršál
01.05.1913 generál pěchoty
01.05.1916 generálplukovník
01.02.1918 polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.06.1898-DD.02.1904 Náčelník štábu : 8. sbor
DD.02.1904-DD.07.1907 Velitel : 14. pěší brigáda
DD.04.1912-DD.07.1914 Velitel : 6. sbor
DD.08.1914-DD.09.1914 Velitel : 6. sbor
04.09.1914-25.05.1915 Velitel : 3. armáda
27.05.1915-24.05.1917 Velitel : 5. armáda
24.05.1917-23.08.1917 Velitel : Sočská armáda
DD.08.1917-DD.11.1918 Velitel : Boroevićova skupina armád

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

Rakouské arcivévodství [1453-1804] / Archduchy of Austria [1453-1804] DD.MM.RRRR

Řád Marie Terezie komandér
Order of Maria Theresia Commander
Maria Theresia Orden Kommandeur
-

DD.MM.RRRR

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda velkokříž
Order of Leopold Grandcross
Leopold-Orden Großkreuz
-

Rakouské arcivévodství [1453-1804] / Archduchy of Austria [1453-1804] MM.DD.RRRR

Řád Marie Terezie rytíř
Order of Maria Theresia Knight
Maria Theresia Orden Ritter
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Boroevic-von-Bojna-Svetozar-t20543#492778Verze : 0
MOD
Feldmarschall Svetozar Boroević de BojnaPoľný maršal Svetozár Boroevič von Bojna, jeden z najschopnejších veliacich dôstojníkov Rakúsko-Uhorska sa narodil v roku 1856. Ostatnými dôstojníkmi bol považovaný za veľmi opatrného a porazeneckého, čo mu aj často vyčítali. Táto kritika však bola neopodstatnená, lebo Svetozár Boroevič von Bojna bol jedným z mála dôstojníkov Rakúsko- Uhorska, ktorý videl veci také, aké v skutočnosti boli a nevytváral si nereálne predstavy, ako to bolo často vidieť u ostatných veliacich dôstojníkov počas prvej svetovej vojny.


Prvý rok vojny ako veliteľ 3. rakúsko-uhorskej armády viedol obranné boje proti ruskému útoku v Karpatoch. Aj vďaka jeho schopnosti vidieť veci reálne a taktiež vďaka značnému talentu viesť obranné boje sa Rakúsko-Uhorsko vyhlo úplnej porážke, ktorá by určite nastala, ak by sa Rusom podaril pôvodný plán útoku a ruská armáda by sa dostala hlboko do vnútrozemia Rakúsko-Uhorska. Pri týchto obranných bojoch mu značne pomohla aj krajina v Karpatoch, ktorá bola na takéto boje priam ideálna.


V roku 1915 bol prevelený na taliansky front, kde velil 5. rakúsko-uhorskej armáde. Tá utrpela značné straty pri útočných operáciách, ktoré Boroevič na talianskom fronte musel podnikať. Boroevič nemal povahu na vedenie sebavedomých a riskantných útočných operácií a tomu boli úmerné aj straty ktoré jednotky pod jeho velením na talianskom fronte dosahovali. Možno prekvapujúco a aj napriek veľkým stratám bol 1. februára 1918 Boroevič menovaný poľným maršalom.


V poslednom roku vojny sa mohol Boroevič vrátiť k obrannej taktike, ktorej najlepšie rozumel a ktorú aj najlepšie ovládal. Zabrániť porážke Rakúsko-Uhorska sa však už nedalo. Po neúspechu rakúsko-uhorskej armády pri Piave nastal v armáde rozvrat a po tom čo sa vojna skončila sa Boroevič stiahol z verejného diania.


Svetozár Boroevič von Bojna bol ako jediný dôstojník rakúsko-uhorskej armády ocenený Veliteľským a Kráľovským krížom vojenského rádu Márie Terézie. Bol vyznamenaný taktiež prestížnym nemeckým vyznamenaním Pour le Merite. Okrem týchto vyznamenaní bol ocenený aj mnohými inými vyznamenaniami. Poľný maršal Svetozar Boroevič von Bojna, najviac vyznamenaný veliteľ rakúsko-uhorskej armády, zomrel v roku 1920 vo veku 63 rokov.
URL : https://www.valka.cz/Boroevic-von-Bojna-Svetozar-t20543#77728Verze : 0
Narodil se 13.12.1856 ve vesnici Umetič Kostajnica v Chorvatsku
Zemřel 23.5.1923 Klagenfurt
Jeho otec Adam byl pravoslavný srb a sloužil v armádě v hodnosti desátníka.


Svetozar navštěvoval vojenskou školu v Peterwardein a pak pěší kadetní školu v Liebenau ve Štýrském Hradci, kterou k 1.11.1874 absolvoval v hodnosti kadeta.


1.5.1875 poručík 52. maďarského pěšího pluku ve Štýrském Hradci


1878 se svým plukem se podílel na obsazení Bosny a dobytí Sarajeva


od 1880 navštěvoval Královskou Vojenskou Akademii ve Vídni, po jejím absolvování byl důstojníkem u 63. dělostřelecké brigády


1887-1891 byl instruktor Vojenské akademie ve Wiener Neustadt


1.5.1892 byl jmenován majorem


1.5.1895 povýšen na podplukovníka


16.4.1896 převzal velení 4. praporu 17. pěšího pluku


1.11.1897 povýšen na plukovníka


1898-1904 náčelníkem štábu 8. sboru v Praze


1.5.1913 generálmajor


1905 byl pasován na rytíře a přijal jméno maďarské šlechty z Bojné


1.5.1908 generálporučík


1.5.1913 generál pěchoty
Zdroj: de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Boroevic-von-Bojna-Svetozar-t20543#346750Verze : 0
Svetozár Boroevic von Bojna
URL : https://www.valka.cz/Boroevic-von-Bojna-Svetozar-t20543#77729Verze : 0
...
URL : https://www.valka.cz/Boroevic-von-Bojna-Svetozar-t20543#77731Verze : 0
...
URL : https://www.valka.cz/Boroevic-von-Bojna-Svetozar-t20543#77732Verze : 0
Autor: Jiří FidlerGENERALITA CÍSAŘSTVÍ RAKOUSKÉ - KRÁLOVSTVÍ UHERSKÉ [1867-1918]
Příjmení BOROEVIĆ VON BONJA
Jméno Svetozar
Tituly svobodný pán
Narozen 13.12.1856 (Umetić)
Zemřel 23.05.1920 (Wien)
Generálské hodnosti 01.11.1897 plukovník
01.05.1904 generálmajor
01.05.1908 polní podmaršál
01.05.1913 generál pěchoty
01.05.1916 generálplukovník
01.02.1918 polní maršál
Zastávané vyšší funkce 06.1898-02.1904 náčelník štábu VIII. sboru
02.1904-07.1907 velitel 14. pěší brigády
07.1907-04.1912 velitel VI. zeměbranecké oblasti
04.1912-09.1914 velitel VI. sboru
09.1914-05.1915 velitel 3. armády
05.1915-05.1917 velitel 5. armády
05.1917-08.1917 velitel Sočské armády
08.1917-11.1918 velitel Boroevićovy skupiny armád
Literatura
Odkaz na životopis
Poznámka
URL : https://www.valka.cz/Boroevic-von-Bojna-Svetozar-t20543#367216Verze : 0
MOD
Boroević de Bojna, Svetozar


Zdroj: www.vyslouzilci.cz
URL : https://www.valka.cz/Boroevic-von-Bojna-Svetozar-t20543#412134Verze : 0
Diskuse
len doplňujem, že jeho telo je uložené na Zentralfriedhofe vo Viedni.
URL : https://www.valka.cz/Boroevic-von-Bojna-Svetozar-t20543#91241Verze : 0