Main Menu
User Menu

Desátník

Corporal

Korporal

Česky: Desátník
English: Corporal
Deutsch: Korporal
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Desátník
Link to the Dictionary Entry Corporal
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.09.1872 Boroević von Bojna, Svetozar
06.10.1914 Kaszala, Karl
01.05.1916 Kiss, Josef
26.06.1916 Dombrowski, Andreas
21.09.1916 Udvardy, Ferdinand
28.06.1917 Bönsch, Eugen
DD.MM.RRRR Lahner, Franz
DD.MM.RRRR Lasi, Johann

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Desatnik-t240410#665278Verze : 2
MOD