Main Menu
User Menu

Státní svazový závod č. 289 [1940-1945]

State Union Factory No. 289

Государственный союзный завод № 289

     
Název:
Name:
Státní svazový závod č. 289
Originální název:
Original Name:
Государственный Союзный завод № 289
Historie názvů:
History of Names:
DD.03.1940-03.02.1945 Státní svazový závod č. 289
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.03.1940-DD.10.1941 Kaliningrad /
DD.10.1941-DD.07.1943 Molotov /
DD.07.1943-03.02.1945 Tušino /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.07.1943-DD.08.1943 Kaliningradský letecký závod č. 380, Kaliningrad /
Vznik:
Founded:
DD.03.1940
Zánik:
Cancelled:
03.02.1945
Produkty:
Products:
DD.MM.1941-DD.MM.1941 Suchoj Su-6 (81)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Suchoj Su-6 (SA)
DD.MM.1943-DD.MM.1943 Suchoj Su-6 (S2A)
DD.MM.1943-DD.MM.1943 Suchoj Su-8
DD.MM.1944-DD.MM.1944 Suchoj Su-7
DD.MM.1945-DD.MM.1945 Suchoj Su-5
Poznámka:
Note:
1940 vznik reorganizací konstrukční kanceláře č. 29 v Podlipkách (od 1938 Kaliningrad, dnes Koroljov) u Moskvy; sídlem KB-29, OKB Ščerbakova, OKB Silvanského a 1941? OKB Suchoje
1941 evakuace do Molotova do prostor závodu č. 19 (společně se závodem č. 135)
1943 přesun do uvolněných prostor tušinského závodu č. 464, pohlcení závodu č. 380, který mezitím vznikl v původních prostorách závodu v Kaliningradu
1945 závod předán jako druhý objekt Suchojovu novému závodu č. 134 (později se tušinské prostory stanou hlavním sídlem závodu)
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan. The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
Якубович, Николай. Все авиашедевры Сухого – от Су-2 до Су-27 и Т-50. Яуза, Москва 2015. ISBN 978-5-699-78965-8.
URL : https://www.valka.cz/Statni-svazovy-zavod-c-289-1940-1945-t194654#560449Verze : 0
MOD