Main Menu
User Menu

Charkovský letecký závod č. 135 [1934-194R]

Kharkov Aircraft Factory No. 135

Харьковский авиационный завод № 135

     
Název:
Name:
Charkovský letecký závod č. 135
Originální název:
Original Name:
Харьковский авиационный завод № 135
Historie názvů:
History of Names:
17.09.1926-DD.MM.1932 Charkovský letecký závod Sovnarkomu Ukrajinské SSR
DD.MM.1932-DD.MM.1934 Charkovský závod pokusné stavby letadel
DD.MM.1934-DD.MM.1942 Charkovský letecký závod č. 135
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
17.09.1926-DD.MM.1941 Charkov /
DD.MM.1941-DD.01.1942 Molotov /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
17.19.1926
Zánik:
Cancelled:
DD.01.1942
Produkty:
Products:
DD.MM.1927-DD.MM.1927 Kalinin K-2
DD.MM.1927-DD.MM.1927 Kalinin K-3
DD.MM.1928-DD.MM.1930 Kalinin K-4
DD.MM.1929-DD.MM.1934 Kalinin K-5
DD.MM.1930-DD.MM.1930 Kalinin K-6
DD.MM.1930-DD.MM.1930 Kalinin K-9
DD.MM.1931-DD.MM.1931 Kalinin K-10
DD.MM.1931-DD.MM.1931 Gracianskij Omega
DD.MM.1932-DD.MM.1932 Něman ChAI-1
DD.MM.1933-DD.MM.1933 Kalinin K-7
DD.MM.1933-DD.MM.1933 ChAI-4
DD.MM.1934-DD.MM.1935 Grigorovič I-Z
DD.MM.1934-DD.MM.1937 Grigorovič IP-1
DD.MM.1936-DD.MM.1939 Něman R-10
DD.MM.1940-DD.MM.1942 Suchoj Su-2
DD.MM.1940-DD.MM.1940 Suchoj Su-1
DD.MM.1940-DD.MM.1940 Suchoj Su-3
DD.MM.1940-DD.MM.1940 Grušin BB-MAI
DD.MM.1940-DD.MM.1940 Suchoj Su-1
DD.MM.1941-DD.MM.1941 Grušin Gr-1
DD.MM.1941-DD.MM.1941 Grušin Gr-2
Poznámka:
Note:
1926 vznik jako pobočka firmy Junkers na základě v roce 1923 založených leteckých dílen společnosti Ukrvozduchpuť
1927 před dokončením továrny ukončena smlouva s Junkersem a závod znárodněn
1934 sloučení s pokusnými dílnami civilního letectví GROSS
1941 evakuace do Permu (tehdy Molotov)
1942 továrna zrušena a rozdělena mezi závody 23 a 25 v Moskvě a 381 v Nižném Tagilu
1943 v původních charkovských prostorách založen nový závod č. 135
2005 součástí koncernu Národní sdružení Antonov
2015 součástí koncernu Ukrboronprom
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan. The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
http://www.ksamc.com/history/?page=facts.htm
http://testpilot.ru/az_map/avia/zavod-135/
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Charkovsky-letecky-zavod-c-135-1934-194R-t188822#548304Verze : 0
MOD

Původní názvy:


17.09.1926-DD.MM.1932 Харьковский авиационный завод им. Совнаркома Украинской ССР
(Charkovskij aviacionnyj zavod im. Sovnarkoma Ukrainskoj SSR / Kharkovskiy aviatsionnyy zavod im. Sovnarkoma Ukrainskoy SSR)
DD.MM.1932-DD.MM.1934 Харьковский завод опытного самолетостроения
(Charkovskijzavod opytnogo samoletostrojenija / Kharkovskiy zavod opytnogo samoletostroeniya)
DD.MM.1934-DD.MM.194R Харьковский авиационный завод № 135
(Charkovskij aviacionnyj zavod No. 135/ Kharkovskiy aviatsionnyy zavod No. 135)
URL : https://www.valka.cz/Charkovsky-letecky-zavod-c-135-1934-194R-t188822#548305Verze : 0
MOD