Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther

     
Název:
Name:
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther
Originální název:
Original Name:
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther
Kategorie:
Category:
střední tank medium tank
Výrobce:
Producer:
DD.03.1944-DD.04.1945 Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, Nürnberg /
DD.05.1944-DD.04.1945 Daimler-Benz AG, Berlin /
DD.07.1944-DD.03.1945 Maschinenfabrik Niedersachsen-Hannover GmbH, Hannover /
Období výroby:
Production Period:
DD.03.1944-DD.04.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
~2961
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1944
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
44800 kg 98767 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
8660 mm 28 ft 4 ⅞ in
Délka korby:
Hull Length:
? mm ?
Celková šířka:
Overall Width:
32701) mm 10 ft 8 ¾ in 1)
Celková výška:
Overall Height:
2995 mm 9 ft 9 ⅞ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
560 mm 1 ft 10 in
Šířka pásu:
Track Width:
660 mm 2 ft 2 in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0.09 MPa 13.05 psi
Pancéřování:
Armour:
Korba:
čelo - 80 mm
horné boky - 50 mm
dolné boky - 40 mm
zadok - 40 mm
strop - 16-40 mm
dno - 16-25 mm

Veža:
štít kanóna - 100 mm
čelo - 100 mm
boky/zadok - 45 mm
strop - 16 mm
Hull:
front - 80 mm
superstructure sides - 50 mm
hull sides - 40 mm
rear - 40 mm
roof - 16-40 mm
belly - 16-25 mm

Turret:
gun mantlet - 100 mm
front - 100 mm
sides/rear - 45 mm
roof - 16 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 230 P30 (vodou chladený zážihový 12-valec objemu 23.095 cm3) Maybach HL 230 P30 (12 cyl., gasoline, water cooled, 23.095 ccm)
Výkon:
Power:
514,8 kW při 3000 ot/min 690.4 bhp at 3000 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
ZF AK 7-200 (7+R) ZF AK 7-200 (7+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
55 km/h 34 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
30 km/h 19 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
250 km 155 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
110 km 68 mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 ° 67 %
Boční náklon:
Side Slope:
? ° ? %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,45 m 96 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,9 m 35 in
Brodivost:
Fording Depth:
1,9 m 75 in
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
7,5 cm KwK 42 L/70
(82 nábojov)
7,5 cm KwK 42 L/70
(82 rounds)
Vedlejší:
Secondary:
2x guľomet MG 34 kalibru 7,92 mm (4.200 nábojov) 2x machine gun MG 34 cal. 7,92 mm (4.200 rounds)
Uživatelské státy:
User States:










Poznámka:
Note:
1) bez Schürzenov

Pásy:
Kgs 64/660/150 (87 článkov v jednom páse, neskôr 86 (?))
1) without Schürzen

Tracks:
Kgs 64/660/150 (87 links per side, later 86 links per side (?))
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz - Germany's Panther Tank : The Quest for Combat Supremacy, ISBN 10: 0887408125 / 0-88740-812-5, ISBN 13: 9780887408120, rok vydania 1995
Walter J. Spielberger - The Panther & Its Variants, rok vydania 1993, ISBN-10: 0887403972, ISBN-13: 9780887403972
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#421580 Verze : 0
Rozhodnutie o vytvorení nového dizajnu Ausf.G padlo na stretnutí vo firme M.A.N. dňa 4.5.1943. Program Panther II nebol schválený k sériovej výrobe a malo sa pokračovať vo výrobe Panther I. Verzia Ausf.G však vychádzala z dizajnu korby Panther II. Zmenili sa sklony pancierových častí korby. Sklon bokov korby verzie Ausf.G sa zmenil na 29° (u verzií Ausf.D/Ausf.A bol sklon 40°). Zníženie sklonu bočného pancierovania viedlo k horšej balistickej ochrane, preto bola zväčšená hrúbka na 50 mm (predtým 40 mm). Toto zväčšenie pridalo na celkovej hmotnosti tanku 305 kg. Tento nežiadúci nárast hmotnosti tanku bol ďalšími úpravami znížený. Hrúbka dolného čelného pancierovania bola znížená z 60 mm na 50 mm (úspora na hmotnosti bola 150 kg). Hrúbka prednej časti dna bola zredukovaná z 30 mm na 25 mm (úspora na hmotnosti bola 100 kg). Celkovo teda malo dôjsť k zvýšeniu hmotnosti len o 55 kg. Bez udaného nárastu hmotnosti bolo prevedené zvýšenie hrúbky predného stropu korby z pôvodných 16mm na 16-40 mm. Konštruktéri však prekonštruovali niektoré partie korby (sklony a zmenšenia) a dosiahli nulové navýšenie hmotnosti.
Veža bola bez zmien prevzatá z predchádzajúcej verzie Panther Ausf.A. Korba bola výrazne modifikovaná.



Zmeny zavedené pri verzii Pz.Kpfw.V Ausf.G:


- nový typ poklopov vodiča a radiooperátora
- montáž nového otočného pozorovacieho periskopu vodiča
- otvor v Kugelblende dostal stupňovitý tvar, ktorý napomáhal k balistickej ochrane tejto časti
- prekonštruovali sa žalúzie na poklope motora, kryty nasávania vzduchu pre karburátor, uzáver palivovej nádrže, výfuky, brzdy, ventilačný systém (odpadla potreba dodatočnej dvojice výfukov na ľavom výfuku)
- zvýšila sa zásoba munície na 82 nábojov
- veliteľské tanky mali zníženú zásobu munície na 64 nábojov a dostali dodatočný elektrický generátor GG 400 pre napájanie doplnkovej rádiostanice
- revíziou prešli nástroje pre údržbu a vyprostenie montované po bokoch korby (doplnila sa drevená podložka umiestňovaná pod zdvihák, zvýšila sa hrúbka (32 mm) a dĺžka (8,2 m) vyprosťovacieho lana)
- Schürzeny boli montované na predĺžený blatník montovaný takmer po celej dĺžke bokov korby
- premiestnili a modifikovali sa tlmiče


Prechod výroby z verzie Ausf.A na Ausf.G trval cca dva mesiace, prvou firmou, ktorá začala produkovať verziu Ausf.G bola firma M.A.N. (4/1944). Dlhodobý plán výroby z 26.10.1944 určoval mesačný plán dodávok až do 5/1945, kedy mal byť vyrobený posledný Panther Ausf.G, nasledovať mala výroba typu Panther Ausf.F s vežou Schmalturm. Vzhľadom na spojenecké bombardovanie však pôvodne dodávky a plány začať vyrábať verziu Ausf.F značne zaostávali. Výroba verzie Ausf.G tak pokračovala až do skončenia vojny.


Modifikácie zavedené počas výroby:


V 5/1944 bol odlievaný pancierový kryt výfukov nahradený zváraným krytom.
V 6/1944 boli zavedné plechové ochranné kryty výfukov majúce za úlohu skrývať rozpálené potrubie v nočných hodinách, kedy to bol výrazný demaskujúci prvok.
V 6/1944 bola na strope veže zavedená montáž troch úchytov pre 2-tonový žeriav určený pre opravy tanku. V tomto období sa začal navárať držiak na zadný poklop veže.
V 7/1944 sa začala montovať modifikovaná spona pre uchytávanie pozorovacích periskopov vo veliteľskej vežičke. Pri jazde totiž dochádzalo k ich uvoľňovaniu.
17.7.1944 bolo zrevidované zrušenie montáže sania vzduchu v prednej časti stropu korby. Opätovná montáž je známa už na produkcii z 22.7.1944 (M.N.H.).
18.7.1944 bolo nariadené zrušiť montáž držiaka pre pozorovací periskop (T.S.R.1) vo veliteľskej vežičke. V rovnaký deň bola objednaná montáž ochranného krytu proti daždu nad vodičovým pozorovacím periskopom. Montáž bola zavedená v 8/1944, no tento kryt obmedzoval výhľad a sú známe neskôr vyrobené tanky, ktoré tieto kryty nemajú. Či boli zrušené alebo dochádzalo u jednotiek k ich demontáži mi nie je známe.
V 8/1944 sa začali montovať modifikované poklopy vodiča a rádiooperátora. V istých natočeniach veže dochádzalo k ich blokovaniu a v prípade núteného opustenia stroja nebolo možné otvoriť ich. Po modifikácii boli tieto poklopy ľahko odhoditeľné a uvoľnili únikové cesty pre posádku. V tomto období sa začal montovať ochranný kryt priestoru nad štítom kanóna. Plech navarený v prednej časti stropu veže mal za úlohu ochrániť tento priestor pred vpadnutím rôznych materiálov napr. pri blízkom výbuchu granátu (kamene, zemina, drevo apod.).
V súlade s objednávkou datovanou k 19.8.1944 mali byť všetky vyrobené tanky namaľované základným kamuflážnym náterom Dunkelgelb RAL 7028. Doplnkové kamuflážne farby Olivegrün RAL 6003 a Rotbraun RAL 8017 mali aplikovať priamo bojové jednotky podľa vlastných potrieb.
25.8.1944 vyšlo nariadenie s okamžitou platnosťou sa zakazuje maľovať interiér viacerými farbami.
7.9.1944 bolo zrušené nanášanie antimagnetickej vrstvy Zimmerit.
V polovici 9/1944 bolo nariadené zrušenie základnej kamuflážnej farby Dunkelgelb RAL 7028. Namiesto toho mali stroje opúšťať výrobnú linku len v základnom červenom nátere. Toto nariadenie doplňovalo ďalšie z 31.10.1944, kedy sa nariaďovalo zastaviť maľovanie interiéru.
V 9/1944 sa začala navárať nad otvor pre optický zameriavač na štíte kanóna zväčšená ochranná strieška pred dažďom. V rovnakom období sa začala montáž modifikovaného štítu kanóna s "podbradkom", ktorý mal zabraňovať odrážaniu striel do priestoru medzi vežu a strop korby. Tento nový typ štítu sa však úplne nenahradil vo výrobe starý typ a tanky boli až do konca vojny produkované s oboma typmi štítov. V tomto období sa vo firme M.A.N. vyrobila limitovaná séria tankov s celooceľovými pojazdovými kolesami (s vnútorným gumovým odpružením). Rovnaké kolesá boli použité v neskoršej výrobe Tiger I (montované od Fgst.Nr.250822) a na tanku Tiger II. Identifikované boli tanky Fgst.Nr. 121032-121055. Tieto kolesá priemeru 800mm boli namontované i na niekoľkých tankoch vyrobených vo firme M.A.N. v 3-4/1945. V tomto prípade boli montované len na poslednej zadnej pozícii. Na požiadavku zlepšenia chladenia motorového priestoru sa v tomto období začal montovať modifikovaný ventilátor so zosilnenými lopatkami. Takýto ventilátor bol označenovaný červeným krížom na kryte ventilátora.
V 9-10/1944 sa začali montovať modifikované rozvodovky. Pôvodné sa totiž často zničili.
V 10/1944 sa začali montovať modifikované samočistiace napínacie kolesá priemeru 650mm. Pôvodné menšie napínacie kolesá mali problémy so zanášaním blatom a snehom. V rovnakom období sa začali na konce výfukov montovať tlmiče plameňov za zamedzenie demaskovania tankov v nočných hodinách. Prvým tankom vyrobeným firmou M.N.H. bol Fgst.Nr.128875 (8.12.1944). Ďalších 40 kusov zakrivených výfukov určených k montáži tlmičov plameňov bolo namontovaných na 20 tankoch firmy M.N.H. sériových čísel Fgst.Nr. 128997-129016 (vyrobené v období 25.1.1945 - 1.2.1945). Následne mali nimi byť spätne vybavené už vyrobené tanky.
V 10/1944 sa začal montovať nový systém vykurovania priestoru posádky v zimnom období. Charakteristickou črtou tohoto systému je vyvýšený kryt ventilátora na ľavej strane. Pôvodný ventilátor vyfukujúci teplý vzduch od chladiča sa následne vracal cez potrubie v tomto kryte do rozvodnej potrubnej siete do priestoru posádky a k batériám. 22.11.1944 bol na tanku Fgst.Nr.128827 (M.N.H.) prvýkrát namontovaná pancierová krytka nad týmto vyvýšeným krytom ventilátora, ktorým sa reguloval prietok vyfukujúceho vzduchu. Tým sa dala regulovať teplota vykurovania.
V 10/1944 bola začatá montáž krytiek regulujúcich prietok vzduchu nad obdĺžníkovými vetrákmi (výfukové žalúzie) na pravej strane.
7.11.1944 bolo nariadené prestať montovať zadný tlmič pruženia. Jazdné charakteristiky s tlmičom a bez neho neboli príliš rozdielne a tak v rámci úspor bol tento konštrukčný prvok vypustený. V tomto období bola započatá montáž modifikovanej sedačky vodiča, ktorá sa dala zdvíhať. Po zrušení čelného priezoru v čele korby totiž bolo problematické riadenie pri otvorenom poklope. Zdvihnutím sedačky však došlo k horšiemu výhľadu na kontrolné prístroje (tachometer, kontrolky teploty oleja apod.). Zároveň nepriame osvetlenie oslepovalo vodiča počas presunu za tmy. Z tohoto dôvodu sa súbežne modifikoval prístrojový panel a riešilo sa nastaviteľné osvetlenie. Ďalšími vylepšeniami prešlo príslušenstvo pre ochranu posádky proti bojovým otravným plynom. Týkali sa krabíc na päť filtrov pre plynové masky, držiakov dvoch dýchacích trubíc. Na strope veže bola inštalovaná trojica úchytov pre detekčné panely signalizujúce použitie otravných plynov. Vo veži sa nachádzala kovová krabica so zásobou detekčných panelov (pravdepodobne pracovali na princípe nejakej chemickej reakcie - princíp mi nie je jasný). 19.12.1944 bolo hlásené dodanie prvého filtrovacieho systému, ktorý mal zabezpečovať prísun vzduchu zbaveného otravných plynov do priestoru posádky. Ak som správne pochopil, tak malo sa jednať o čistenie vzduchu cez uhľový filter (obdobný princíp akým su riešené dnešné kuchynské digestory ???).
V 11/1944 bola snaha zaviesť stierače na optické zameriavače kanóna.
V 12/1944 bola zavedená nová základná kamuflážna farba Dunkelgrün RAL 6003, doplnkové kamuflážne farby boli Rotbraun RAL 8017 a Dunkelgelb RAL 7028.
24.1.1945 bolo nariadené zastaviť montáž obežného kruhu pre protilietadlový guľomet namontovaný na veliteľskej vežičke. Mal ho nahradiť jednoduchší systém. Pravdepodobne bolo toto nariadenie aplikované až v 3/1945, kedy mali byť dodané nové držiaky na guľomety. Sú známe fotografie tankov, ktoré tento kruh nemali. Ich náhrada je mi neznáma.
20.1.1945 bol zredukovaný počet skrutiek uchytávajúcich zadný kryt motora. Po novom sa používala len polovica skrutiek (18).
24.1.1945 bola v rámci úspor a zjednodušenia konštrukcie zrušená sedačka nabíjača.
15.2.1945 bol opätovne zavedený náter vnútra veže farbou slonová kosť.
V 3/1945 sa zaviedla montáž piatich krúžkov na každú stranu veže, ktoré mali slúžiť na uchytenie kamuflážnych pomôcok (sietí, drôtov, na ktoré sa mohla uchytávať vegetácia apod.).
Tanky vyrábané v továrni M.A.N. v období 3-4/1945 mali na poslednej pozícii podvozku celooceľové koleso. Či išlo o snahu šetreiť strategickú surovinu gumu alebo išlo o snahu vyriešiť poruchovosť klasického pojazdového kolesa s gumovou obručou nie je známe. Osobne preferujem druhú možnosť.


Osobitou úpravou bojových jednotiek bolo v 12/1944 vytvorenie ochranných krytov ventilačných výstupov na motorovom priestore pred útokmi letectva a padajúcim materiálom z výbuchov okolo tanku. Na podpery sa namontovali kryty vyrobené z častí schürzenov.
Medzi neautorizované úpravy bojových jednotiek patrila montáž závesných hákov na boky veže, na ktoré sa vešali články pásov (zvyšovala sa tým pasívna ochrana). Obdobnou úpravou bolo vešanie rezervných pojazdových kolies na vežu a boky korby. Ďalšou neschválenou úpravou bol presun kontajnera so skladacou tyčou na čistenie hlavne z ľavého boku na zadnú časť motorového krytu.




Produkcia Pz.Kpfw.V Ausf.G



Kontraktom pridelené Fgst.Nr.
Továreň
Obdobie výroby
Počet vyrobených kusov
Poznámka
120301 - ~121443M.A.N.3/1944 - 4/1945~1143
124301 - ~125304Daimler-Benz5/1944 - 4/1945~1004
128301 - ~129114M.N.H.7/1944 - 3/1945~814
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#489551 Verze : 4
Panther 2.května 1945 v Tišnově.
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#68514 Verze : 0
Nebo taky takto. Tři snímky zničených panetrů z Vyškovska 1945. U převráceného tanku jde o jeden a ten samý stroj. Existuje na něj více snímků.
V knize T.Jakla Květen 1945 je podobný snímek. Je na něm zachycena dvojice panterů G v podobných kamuflážích jako na prvním snímku.
Dolin.


http://www.dolin.estranky.cz/fotoalbum/

Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#190492 Verze : 1
Hybridné stroje
Pozoruhodný mix zo záveru 2. svetovej vojny, kedy sa v opravárenských dielňach vytvárali tieto núdzové a kuriózne kombinácie.
Korba verzie Ausf. G s vežou z verzie pravdepodobne Ausf. A skorej výroby (1. a 3. fotografia), ktoré mali ešte starú veliteľskú vežičku a veža z Ausf. A skorej výroby s binokulárnym zameriavačom a s novou veliteľskou vežičkou (2. fotografia).


www.modelarstwo.org.pl

Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - Stroj určený k výcviku posádok.

Stroj určený k výcviku posádok.
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#159295 Verze : 4
forum.axishistory.com

Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - Hybrid

Hybrid
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#219261 Verze : 1
www.ebay.de

Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - Hybrid

Hybrid
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#245286 Verze : 1
Pz.Kpfw. V Ausf.G als Ersatz M 10 (úprava pre oklamanie nepriateľa)


Pre pripravovanú ofenzívu v Ardenách koncom roka 1944 bolo pre 150. Panzer Brigade upravených päť Pantherov Ausf. G do podoby amerických stíhačov tankov M 10. Jednotka mala v rámci operácie "GREIF" vyvolať v radoch amerických jednotiek chaos. Mala mať americkú výstroj a výzbroj.
Zo strojov bola odstránená veliteľská vežička a stroj dostal také oplechovanie, aby sa tvarom podobal na M 10. Stroje boli kamuflované farbami (RAL 6003 ?) podobnými americkým a boli označené bielymi hviezdami.
Jednotka mala podporovať útok Paiperovej bojovej skupiny na pravom boku útoku, ktorá útočila na Stavelot. Ráno 21.12.1944 sa presúvali okolo Malméd k Stavelotu, kde však narazili na americký odpor. Americkí vojaci odhalili tento nemecký podvod a falošné Panthery zničili,resp.boli svojimi posádkami opustené.


Osudy jednotlivých strojov:
1. Zničený na ceste Malmédy-Spa
2. Stroj Lt. Gerstenschlagera označený kódom "B-10", ktorý pôsobil v zostave Panzergruppe Mandt - Kampfgruppe Z v bojoch o Malmédy z 21.12.1944. Po zranení Lt.Gerstenschlagera sa posádka so strojom vrátila k veliteľskému stanovisku Hauptsturmführera Adrian von Foelkersama v Café du Rocher de Falize. Stroj bol po bojoch nájdený pri stene kaviarne, do ktorej vrazil hlavňou kanónu.
3. Stroj veliteľa Panzergruppe Mandt - Lt.Mandta. Stroj niesol označenie "B-4". Stroj bol zničený mínou v sektore, ktorý bránila Rota B, 99. nórskeho samostatného pešieho práporu blízko malmédskeho železničného viaduktu.
4. Tento stroj Oberfeldwebela Backmana z Pz.Komp. Drier-Kampfgruppe Z niesol označenie "B-7" a falošné kódové označenie 10. tank Battalion 5. Armored Division. Stroj bol zničený bazookou Lt. Snyderom v Malmedách (US 120.Inf.Reg.).
5. ?


https://ardennes44.free.fr/
ostpanzer.com
www.panther1944.de
Steven Zaloga - The Battle of The Bulge, Concord Publications Co., Hong-Kong, rok vydania 2001, ISBN 962-364-689-9
www.bundesarchiv.de

Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - Zoznam dodaných Pantherov z 19.11.1944. V kolónke s názvom Rabenhügel, čo bolo kódové pomenovanie pre vytvorenie Panzer Brigade 150, je uvedené dodanie piatich Pantherov.

Zoznam dodaných Pantherov z 19.11.1944. V kolónke s názvom Rabenhügel, čo bolo kódové pomenovanie pre vytvorenie Panzer Brigade 150, je uvedené dodanie piatich Pantherov.
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#130521 Verze : 5
Niečo dobové...


Zdroj:
- uvedený hore
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#26225 Verze : 0
Zdroj
- uvedený hore
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - PzDiv.Muncheberg Seelowské výšiny 1945

PzDiv.Muncheberg Seelowské výšiny 1945
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - Ardeny 1944

Ardeny 1944
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - Pravdep. Ardeny 1944

Pravdep. Ardeny 1944
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#26226 Verze : 0
S infravýbavou pro boj v noci.


Zdroj:
http://www.armasight.com/night-vision-ww2.html
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#33730 Verze : 0
INFRA v detaile...


Zdroj:
strangevehicles.greyfalcon.us
http://www.armasight.com/night-vision-ww2.html
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#33889 Verze : 0
S celoocelovými pojezdovými koly.


Zdroj
www.achtungpanzer.com
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#33957 Verze : 0
Zdroj
ligavirtualww2.blogspot.com
waffen-ss.jex.cz
http://www.specwar.info/
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - 5.SS Pz.Div.Wiking

5.SS Pz.Div."Wiking"
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#34059 Verze : 0
Foto via eBay.
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#34060 Verze : 0
Foto via eBay.
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - Paríž 1944.

Paríž 1944.
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - Veliteľský voz s rozšíreným rádiovybavením.

Veliteľský voz s rozšíreným rádiovybavením.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#34061 Verze : 0
Zdroj
division-frundsberg.forenking.com
www.missing-lynx.com
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - Kampfgruppe Schulze

Kampfgruppe Schulze
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#34065 Verze : 0
Zdroj
www.achtungpanzer.com
http://www.ww2incolor.com/forum/showthread.php
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#40745 Verze : 0
Zdroj
http://www.historyofwar.org/Pictures/
http://www.ww2incolor.com/forum/showthread.php
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#40747 Verze : 0
*zdroj:

http://www.ww2incolor.com/forum/showthread.php
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#56661 Verze : 0
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther ("rudá R01"), Bovington Tank Museum, 2003 a 2008. Tank se ve sbírkách muzea nachází od roku 1952. Původně nesl věžové číslo 331, které bylo později změněno na současné R01, což by naznačovalo, že se jedná o stroj velitele pluku. O tom, že by toto vozidlo skutečně sloužilo jako Panzerbefehlswagen, však nejsou žádné důkazy a je velmi nepravděpodobné, že by někdy bylo konvertováno na tuto verzi.















URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#2938 Verze : 0
Oorlogsmuseum Overloon, vlastní foto.
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#558686 Verze : 0
Německý PzKpfw V Panther ve službách britské jednotky 4th Coldstream Guards ze sestavy 6th Guards Tank Brigade, 29. listopadu 1944


Tank byl nalezen na farmě během bojů v okolí obce Overloon v Nizozemí. V rámci německé armády patřil tank k 2. oddílu Panzer Brigade 107. Britové si jej zařadili k 4. praporu Coldstream Guards, zřejmě do velitelské čety, ke svým tankům typu Churchill. Všechny tanky měly "ptačí" přezdívky, např. "orel", "sup" apod., takže Panther dostal přezdívku "kukačka" - "cuckoo". Tank dostal nový nátěr, pravděpodobně v barvě khaki jako ostatní tanky jednotky. Noví majitelé byli spokojeni, zejména pro vlastnosti optického zaměřovače, kterými německé tanky vynikaly.

Kukačka se zůčastnila útoku na hrad Geijsteren i operace Blackcock v lednu 1945. Tato operace měla vytlačit Němce z oblasti mezi holandskými městy Roermond, Heinsburg a Sittard. Kukačka byla nasazena do útoku do města Waldenrath v jihovýchodním vrcholu tohoto trojúhelníku. Zima byla drsná a Kukačka současně těšila i zlobila své nové majitele - tam, kde britské tanky měly problémy na zledovatělých silnicích, tam Panther pokračoval bez větších problémů.


Dalšího nasazení se Kukačka dočkala v rámci operace Veritable, čistky mezi mezi řekami Rúr a Rýn v Německu. Těžké boje čekaly britské jednotky zejména v oblasti Reichswaldského lesa, nevhodného terénu pro tankové jednotky. I zde se však Panther zapojil do bojů, než mu selhalo palivové čerpadlo, které nebylo jak nahradit či opravit, a tak Coldstream Guards musela Panther ponechat svému osudu a pokračovat na svých Churchillech.


Photo source - © IWM B 12187
No 5 Army Film & Photographic Unit - Sgt. Laing


Colourised by Gabriel Birsanu from Romania
https://www.facebook.com/WarInColours2000/


Další čb snímky a informace o tomto stroji v tématu Pz.Kpfw. V Panther - ve službách cizích armád
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - Photo source - © IWM B 12187

Colourised by Gabriel Birsanu
https://www.facebook.com/WarInColours2000/

Photo source - © IWM B 12187

Colourised by Gabriel Birsanu
https://www.facebook.com/WarInColours2000/

Web autora : https://www.facebook.com/WarInColours2000/
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#566380 Verze : 5
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více