Main Menu
User Menu

Baterie jízdního dělostřelectva [1939-1939]

Bateria artylerii konej/Horse Artillery Battery

Baterie jízdního dělostřelectva – Bateria artylerii konnej – Mounted Artillery Battery
Vojsková setnina dělostřelectva v sestavě oddílu jízdního dělostřelectva. Počet baterií v oddílu byl dán počtem jezdeckých pluků v sestavě jezdecké brigády. To určovalo, že pro dělostřeleckou podporu jezdeckého pluku byla zpravidla přidělována jedna dělostřelecká baterie.
Byly mobilizovány v místech své posádky v termínech mobilizace jednotlivých oddílů.
Nejčastější formou činnosti baterie jízdního dělostřelectva byla blízká palebná podpora jednotek. V těchto případech operačně podléhala veliteli jednotky, ke které byla přidělena a plnila jeho palebné úkoly. Palebná postavení, organizaci palebného systému a řízení palby však určoval velitel oddílu.
V boji byla baterie nebo její části určovány rovněž pro všeobecnou palebnou podporu.
Jednotlivé kanony nebo čety byly zařazovány do bojových sestav korouhví nebo eskadron pro přímou palebnou podporu.


Baterii tvořily:
Velitel baterie s velitelským rojem (velitel, trubač, důstojnický sluha).
Baterijní průzkum (průzkumný (zvědný) důstojník, průzkumný (zvědný) poddůstojník, palebný poddůstojník, 12 průzkumníků, důstojnický sluha).
Spojovací družstvo (spojovací poddůstojník + 5 hlídek (1 poddůstojník a 4 spojaři)).
Hospodářské družstvo (účetní poddůstojník, zbrojní poddůstojník, hospodářský poddůstojník, futrážní poddůstojník, dělmistr, sedlář, kuchaři, vojenští sluhové).
Palebný sled (palebný důstojník, zápřahový poddůstojník, důstojnický sluha, dvě palebné čety po dva 75 mm polní kanony wz. 02/26 a kulometný roj se dvěma kulomety Maxim wz. 08 na tačankách (kulometných vozech) wz. 28).


Palebný průměr a množství munice u baterie:


Palebný průměr pro 1 kanon byl určen na 60 granátů. Z toho bylo 33 kusů tříštivých wz. 1915/1900, 16 kusů šrapnelových wz. 1898 a 11 kusů protitankových M wz. 1910. Pro baterijní kulomet byl průměr stanoven na 2000 kusů nábojů Mauser 7,92x57 mm. Z toho 1766 kusů nábojů „S.C“ (s těžkou střelou), 200 kusů nábojů „P“ (průbojný) a 34 kusů nábojů „PS“ (průbojný-svíticí).
Každý kanon mohl převážet ve své hnízdové kolesně wz. 02/26 32 granáty a v kolesně s hnízdovou dělostřeleckou hlomoznou wz. 02/26 32+64 granátů. Celkem 128 granátů.
U baterie (bez čety muniční kolony) to bylo celkem 512 granátů.
V podřízenosti velitele baterie v poli byla rovněž přidělená četa muniční kolony v počtu pěti spřežení lodnicových kolesen wz. 02/26 a lodnicových dělostřeleckých hlomozen wz. 02/26, která prováděla doplňování a převoz dělostřelecké munice. Jedno spřežení mohlo převážet v kolesně 36 a v hlomozně 48 granátů. Četa tedy mohla dopravovat pro baterii celkem 420 dělostřeleckých granátů.


Tabulky válečných počtů baterie (přibližné):


Dochovaly se pouze válečné tabulkové stavy z roku 1936, které byly v následujících létech upravovány, a tak se v polské historiografii u jednotlivých autorů objevují rozdílné počty odvozené z různých zdrojů. Rozdíly se týkají zvláště počtu mužstva a koní. V tabulce uvádím přibližné počty podle vlastních výpočtů ze struktur uvedených v použitých zdrojích.

Tabulkové počty baterie (etat baterii) Velitel + velitelský roj Baterijní průzkum Spojovací družstvo Hospodářské družstvo Velitelství palebného sledu 1. palebná četa 2. palebná četa Kulometný roj Baterie celkem
war establishment of the battery Commander + Command Squad Reconnaissance of Battery Signal Squad Supply Squad Firing Echelon Command 1st Firing Platoon 2nd Firing Platoon Machine Gun Squad Battery summary
důstojníci (oficerowie) 1 (velitel baterie) 1 (průzkumný (zvědný) důstojník) 0 0 1 (palebný důstojník) 1 (velitel čety) 1 (velitel čety) 0 5
officers 1 (Battery Commander) 1 (Reconnaissance (Scout) Officer) 0 0 1 (Firing Officer) 1 (Platoon Commander) 1 (Platoon Commander) 0 5
poddůstojníci (podoficerowie) 1 2 6 5 1 4 4 2 25
noncommissioned officers 1 2 6 5 1 4 4 2 25
vojíní (szeregowi) 1 14 22 17 1 35 35 6 131
private 1 14 22 17 1 35 35 6 131
pistole (pistolety) 2 3 6 5 2 5 5 2 30
pistols 2 3 6 5 2 5 5 2 30
karabiny (karabinki) Mauser wz. 98 1 14 22 17 1 35 35 6 131
carbine Mauser mod. 98 1 14 22 17 1 35 35 6 131
šavle (szable) 1 3 16 26 7 3 40 40 2 137
sabres 3 16 26 7 3 40 40 2 137
7,92 mm těžké kulomety Maxim wz. 08 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7,92 mm heavy machine guns Maxim mod. 08 0 0 0 0 0 0 0 2 2
75 mm polní kanony wz. 02/26 0 0 0 0 0 2 2 0 4
75 mm field guns mod. 02/26 0 0 0 0 0 2 2 0 4
hnízdové kolesny wz. 02/26 (przodki gniazdowe wz. 02/26) 0 0 0 0 0 4 4 0 8
limbers mod. 02/26 0 0 0 0 0 4 4 0 8
hnízdové hlomozny wz. 02/26 (jaszcze gniazdowe wz. 02/26) 0 0 0 0 0 2 2 0 4
caissons mod. 02/26 0 0 0 0 0 2 2 0 4
koně (jezdecké, dělostřelecké, trénové) (konie W, AK, T) 3 18 30 21 3 52 52 4 183
horses 3 18 30 21 3 52 52 4 183
soumaři (juczne konie) 0 0 4 0 0 0 0 0 4
packhorses 0 0 4 0 0 0 0 0 4
kulometné tačanky (taczanki) wz. 28 0 0 0 0 0 0 0 2 2
machine gun tachankas mod. 28 0 0 0 0 0 0 0 2 2
trénové vozy (wozy taborowe) 0 0 0 6 0 0 0 0 6
horse baggage waggons 0 0 0 6 0 0 0 0 6
nářaďové koňské povozy (wozy sprzętowe) 0 1 2 0 0 0 0 0 3
horse tool waggons 0 1 2 0 0 0 0 0 3
polní kuchyně 0 0 0 1 0 0 0 0 1
field kitchen 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Poznámka (Uwaga, Note):
1 - ve výzbroji mužstva byly německé šavle wz. 1986, rakouské wz. 1904, polské wz. 17 nebo wz. 21. Ve výzbroji důstojníků byly polské důstojnické šavle wz. 21/22.
2 - některé zdroje uvádějí 7,92 mm lehké kulomety Maxim wz. 08/15

Zdroje (Źródła, Sources):
www.7dak.pl
wp39.struktury.net
Konstankiewicz, Andrzej-Kukawski, Lesław: Uzbrojenie kawalerii polskiej w latach 1918-1939, in: Studia i Materiały do Historii Wojskowości T. XL, Bialystok 2003, str. 219-235
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa

V průběhu mobilizace byly mobilizovány tyto baterie jízdního dělostřelectva:Velitelství a baterie Mobilizační středisko Mobilizační skupina a termín dosažení hotovosti Velitel k 01.09.1939: Poznámka (Uwaga):
Battalion Command and Battery of the Mobilisation Centre Mobilization group and standby term Commander as of 01.09.1939: Note:
1. oddíl jízdního dělostřelectva
1st Mounted Artillery Battalion
velitelství Varšava žlutá A+32 hod. podplukovník dělostřelectva Tadeusz Pietsch Velitelství mobilizovalo muniční kolonu (bez 4 čet)
Command Warsaw yellow A+32 hours Artillery Lieutenant-Colonel Tadeusz Pietsch Dowództwo mobilizowało kolumnę amunicyjną (bez 4 plutonów)
1. Varšava žlutá A+24 hod. kapitán dělostřelectva Ryszard Niewiarowski Každá baterie mobilizovala četu muniční kolony
1st Warsaw yellow A+24 hours Artillery Captain Ryszard Niewiarowski Każda bateria mobilizowała pluton kolumny amunicyjnej
2. Varšava žlutá A+28 hod. kapitán dělostřelectva Ryszard Radzikowski
2nd Warsaw yellow A+28 hours Artillery Captain Ryszard Radzikowski
3. Varšava žlutá A+36 hod. poručík dělostřelectva Mieczysław Sokołowski
3rd Warsaw yellow A+36 hours Artillery Lieutenant Mieczysław Sokołowski
4. Varšava žlutá A+40 hod. kapitán dělostřelectva Leopold Skarżyński
4th Warsaw yellow A+40 hours Artillery Captain Leopold Skarżyński
5. kapitán dělostřelectva Stanisław Kozika Byla vytvořena 04.09.1939 mimo mobilizační plán.
5th Artillery Captain Stanisław Kozika Została sformowana nadetatowo 04.09.1939
15. Varšava žlutá A+48 hod. kapitán dělostřelectva Walenty Rakowski originální název: bateria artylerii konnej nr 15 (Baterie jízdního dělostřelectva č. 15).
15th Warsaw yellow A+48 hours Artillery Captain Walenty Rakowski Original name - Mounted Artillery Battery No. 15
2. oddíl jízdního dělostřelectva
2nd Mounted Artillery Battalion
velitelství Dubno červená A+36 hod. podplukovník dělostřelectva Jan Olimpiusz Kamiński Velitelství mobilizovalo muniční kolonu (bez 3 čet)
Command Dubno red A+36 hours Artillery Lieutenant-Colonel Jan Olimpiusz Kamiński Dowództwo mobilizowało kolumnę amunicyjną (bez 3 plutonów)
1. Dubno červená A+24 hod. kapitán dělostřelectva Mieczysław II Sokołowski Každá baterie mobilizovala četu muniční kolony
1st Dubno red A+24 hours Artillery Captain Mieczysław II Sokołowski Każda bateria mobilizowała pluton kolumny amunicyjnej
2. Dubno červená A+30 hod. kapitán dělostřelectva Ryszard Kwiryn Kawecki
2nd Dubno red A+30 hours Artillery Captain Ryszard Kwiryn Kawecki
3. Dubno červená A+42 hod. poručík dělostřelectva Kazimierz Józef Jan Wakalski
3rd Dubno red A+42 hours Artillery Lieutenant Kazimierz Józef Jan Wakalski
3. oddíl jízdního dělostřelectva
3rd Mounted Artillery Battalion
velitelství Podbrodzie zelená Z+24 hod. podplukovník dělostřelectva Józef Stanisław Droba Velitelství mobilizovalo muniční kolonu (bez 3 čet)
Command Podbrodzie green Z+24 hours Artillery Lieutenant-Colonel Józef Stanisław Droba Dowództwo mobilizowało kolumnę amunicyjną (bez 3 plutonów)
1. Podbrodzie zelená Z+18 hod. kapitán dělostřelectva Stefan Jan Sporschill Každá baterie mobilizovala četu muniční kolony
1st Podbrodzie green Z+18 hours Artillery Captain Stefan Jan Sporschill Każda bateria mobilizowała pluton kolumny amunicyjnej
2. Podbrodzie zelená Z+24 hod. poručík dělostřelectva Edward Partum
2nd Podbrodzie green Z+24 hours Artillery Lieutenant Edward Partum
3. Podbrodzie zelená Z+30 hod. kapitán dělostřelectva Stanisław Zygmunt Szczuka
3rd Podbrodzie green Z+30 hours Artillery Captain Stanisław Zygmunt Szczuka
4. oddíl jízdního dělostřelectva
4th Mounted Artillery Battalion
velitelství Suwałki modrá A+24 hod. podplukovník dělostřelectva Ludwik Kiok Velitelství mobilizovalo muniční kolonu (bez 3 čet)
Command Suwałki blue A+24 hours Artillery Lieutenant-Colonel Ludwik Kiok Dowództwo mobilizowało kolumnę amunicyjną (bez 3 plutonów)
1. Suwałki modrá A+18 hod. kapitán dělostřelectva Edward Jan Gągulski Každá baterie mobilizovala četu muniční kolony
1st Suwałki blue A+18 hours kapitán dělostřelectva Edward Jan Gągulski Każda bateria mobilizowała pluton kolumny amunicyjnej
2. Suwałki modrá A+24 hod. kapitán dělostřelectva Adam Heybowicz
2nd Suwałki blue A+24 hours Artillery Captain Adam Heybowicz
3. Suwałki modrá A+30 hod. kapitán dělostřelectva Sergiusz Julian Feliks Zachariasz Pfisterer
3rd Suwałki blue A+30 hours Artillery Captain Sergiusz Julian Feliks Zachariasz Pfisterer
5. oddíl jízdního dělostřelectva
5th Mounted Artillery Battalion
velitelství Osvětim žlutá A+30 hod. podplukovník dělostřelectva Jan Kanty Józef Witowski Velitelství mobilizovalo muniční kolonu (bez 3 čet)
Command Oświęcim yellow A+30 hours Artillery Lieutenant-Colonel Jan Kanty Józef Witowski Dowództwo mobilizowało kolumnę amunicyjną (bez 3 plutonów)
1. Osvětim žlutá A+24 hod. kapitán dělostřelectva Stanisław Jan Dąbrowski Každá baterie mobilizovala četu muniční kolony
1st Oświęcim yellow A+24 hours Artillery Captain Stanisław Jan Dąbrowski Każda bateria mobilizowała pluton kolumny amunicyjnej
2. Osvětim žlutá A+30 hod. kapitán dělostřelectva Jan Stradomski
2nd Oświęcim yellow A+30 hours Artillery Captain Jan Stradomski
3. Osvětim žlutá A+36 hod. kapitán dělostřelectva Wacław Gorecki
3rd Oświęcim yellow A+36 hours Artillery Captain Wacław Gorecki
6. oddíl jízdního dělostřelectva
6th Mounted Artillery Battalion
velitelství Stanisławów zelená Z+30 hod. podplukovník dělostřelectva dr Stanisław Józef Pochopień Velitelství mobilizovalo muniční kolonu (bez 3 čet)
Command Stanisławów green Z+30 hours Artillery Lieutenant-Colonel Dr Stanisław Józef Pochopień Dowództwo mobilizowało kolumnę amunicyjną (bez 3 plutonów)
1. Stanisławów zelená Z+24 hod. kapitán dělostřelectva Mieczysław Płodowski Každá baterie mobilizovala četu muniční kolony
1st Stanisławów green Z+24 hours Artillery Captain Mieczysław Płodowski Każda bateria mobilizowała pluton kolumny amunicyjnej
2. Stanisławów zelená Z+30 hod. kapitán dělostřelectva Zbigniew Seweryn Wiszniewski
2nd Stanisławów green Z+30 hours Artillery Captain Zbigniew Seweryn Wiszniewski
3. Stanisławów zelená Z+36 hod. kapitán dělostřelectva Rudolf Ferdynand Joch
3rd Stanisławów green Z+36 hours Artillery Captain Rudolf Ferdynand Joch
7. oddíl jízdního dělostřelectva
7th Mounted Artillery Battalion
velitelství Poznaň žlutá A+36 hod. podplukovník dělostřelectva Ludwik Sawicki Velitelství mobilizovalo muniční kolonu (bez 3 čet)
Command Poznaň yellow A+36 hours Artillery Lieutenant-Colonel Ludwik Sawicki Dowództwo mobilizowało kolumnę amunicyjną (bez 3 plutonów)
1. Poznaň žlutá A+24 hod. kapitán dělostřelectva Edward Józef Nagórski Každá baterie mobilizovala četu muniční kolony
1st Poznaň yellow A+24 hours Artillery Captain Edward Józef Nagórski Każda bateria mobilizowała pluton kolumny amunicyjnej
2. Poznaň žlutá A+30 hod. kapitán dělostřelectva Wiktor Olszewski
2nd Poznaň yellow A+30 hours Artillery Captain Wiktor Olszewski
3. Poznaň žlutá A+36 hod. poručík dělostřelectva Józef Korczakowski
3rd Poznaň yellow A+36 hours Artillery Lieutenant Józef Korczakowski
9. oddíl jízdního dělostřelectva
9th Mounted Artillery Battalion
velitelství Baranowicze zelená Z+24 hod. podplukovník dělostřelectva Tadeusz Erazm Rohoziński Velitelství mobilizovalo muniční kolonu (bez 2 čet)
Command Baranowicze green Z+24 hours Artillery Lieutenant-Colonel Tadeusz Erazm Rohoziński Dowództwo mobilizowało kolumnę amunicyjną (bez 2 plutonów)
1. Baranowicze zelená Z+24 hod. kapitán dělostřelectva Aleksander Czapliński
1st Baranowicze green Z+24 hours Artillery Captain Aleksander Czapliński
2. Baranowicze zelená Z+24 hod. kapitán dělostřelectva Tadeusz Ludwik Wieleżyński
2nd Baranowicze green Z+24 hours Artillery Captain Tadeusz Ludwik Wieleżyński
3. Baranowicze zelená Z+36 hod. kapitán dělostřelectva Jan Lilling 3. a 4. baterie mobilizovaly četu muniční kolony
3rd Baranowicze green Z+36 hours Artillery Captain Jan Lilling 3 i 4 bateria mobilizowały pluton kolumny amunicyjnej
4. Baranowicze zelená Z+42 hod. poručík dělostřelectva Fortunat Woropaj
4th Baranowicze green Z+42 hours Artillery Lieutenant Fortunat Woropaj
11. oddíl jízdního dělostřelectva
11th Mounted Artillery Battalion
velitelství Bydhošť žlutá A+24 hod. podplukovník dělostřelectva Władysław II Szwed Velitelství mobilizovalo muniční kolonu (bez 4 čet)
Command Bydgoszcz yellow A+24 hours Artillery Lieutenant-Colonel Władysław II Szwed Dowództwo mobilizowało kolumnę amunicyjną (bez 4 plutonów)
1. Bydhošť žlutá A+18 hod. kapitán dělostřelectva Brunon Guttenberger Každá baterie mobilizovala četu muniční kolony
1st Bydgoszcz yellow A+18 hours Artillery Captain Brunon Guttenberger Każda bateria mobilizowała pluton kolumny amunicyjnej
2. Bydhošť žlutá A+24 hod. kapitán dělostřelectva Jan Janusz Pasturczak
2nd Bydgoszcz yellow A+24 hours Artillery Captain Jan Janusz Pasturczak
3. Grudziądz žlutá A+18 hod. kapitán dělostřelectva Stanisław Sierakowski
3rd Grudziądz yellow A+18 hours Artillery Captain Stanisław Sierakowski
4. Bydhošť žlutá A+30 hod. kapitán dělostřelectva Janusz Muszyński
4th Bydgoszcz yellow A+30 hours Artillery Captain Janusz Muszyński
13. oddíl jízdního dělostřelectva
13th Mounted Artillery Battalion
velitelství Brody zelená Z+36 hod. podplukovník dělostřelectva mgr Janusz Józef Grzesło Velitelství mobilizovalo muniční kolonu (bez 4 čet)
Command Brody green Z+36 hours Artillery Lieutenant-Colonel MSc Janusz Józef Grzesło Dowództwo mobilizowało kolumnę amunicyjną (bez 4 plutonów)
1. Brody zelená Z+36 hod. kapitán dělostřelectva Marian Bronisław Lewandowski Každá baterie mobilizovala četu muniční kolony
1st Brody green Z+36 hours Artillery Captain Marian Bronisław Lewandowski Każda bateria mobilizowała pluton kolumny amunicyjnej
2. Brody zelená Z+42 hod. kapitán dělostřelectva Henryk Gąsecki
2nd Brody green Z+42 hours Artillery Captain Henryk Gąsecki
3. Brody zelená Z+18 hod. kapitán dělostřelectva Stanisław Aleksander Boski
3rd Brody green Z+18 hours Artillery Captain Stanisław Aleksander Boski
4. Brody zelená Z+28 hod. kapitán dělostřelectva Kazimierz Gustaw Aureliusz Strzelecki
4th Brody green Z+28 hours Artillery Captain Kazimierz Gustaw Aureliusz Strzelecki
14. oddíl jízdního dělostřelectva
14th Mounted Artillery Battalion
velitelství Białystok žlutá A+24 hod. diplomovaný podplukovník dělostřelectva Tadeusz Żyborski Velitelství mobilizovalo muniční kolonu (bez 3 čet)
Command Białystok yellow A+24 hours Certified Artillery Lieutenant-Colonel Tadeusz Żyborski Dowództwo mobilizowało kolumnę amunicyjną (bez 3 plutonów)
1. Białystok žlutá A+20 hod. kapitán dělostřelectva Bronisław Przyłuski Každá baterie mobilizovala četu muniční kolony
1st Białystok yellow A+20 hours Artillery Captain Bronisław Przyłuski Każda bateria mobilizowała pluton kolumny amunicyjnej
2. Białystok žlutá A+24 hod. kapitán dělostřelectva Adam Włodzimierz Gątkiewicz
2nd Białystok yellow A+24 hours Artillery Captain Adam Włodzimierz Gątkiewicz
3. Ostrołęka žlutá A+20 hod. kapitán dělostřelectva Tomasz Skarżyński Baterii a četu muniční kolony mobilizoval 5. hulánský pluk
3rd Ostrołęka yellow A+20 hours Artillery Captain Tomasz Skarżyński Baterię i pluton kolumny amunicyjnej mobilizował 5 Pułk Ułanów


Zdroje (źródła, sources):
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010 Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/Baterie-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t175919#519156Verze : 0
MOD