Main Menu
User Menu

14. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství) [1939-1939]

14 Dywizjon Artylerii Konnej (dowództwo)/14th Horse Artillery Battalion (Command)

     
Název:
Name:
14. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
Originální název:
Original Name:
14 Dywizjon Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
14. oddíl jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
16(?).09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
II. četa Jízdní jednotky 14. oddílu jízdního dělostřelectva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-16.09.1939 Podleská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-25.09.1939 Białystok/? /
25.09.1939-26.09.1939 Białystok-Pokrzywnica/noční přesun /
26.09.1939-27.09.1939 Pokrzywnica-???-Jurzec Włościański/noční přesun /
27.08.1939-03.(?)09.1939 prostor Jurzec/? /
03.(?)09.1939-04.09.1939 prostor Jurzec-???-prostor Glinki/noční přesun /
04.09.1939 prostor Glinki (boj)-prostor Grabowo/přesun /
05.09.1939 prostor Grabowo/? /
05.09.1939-06.09.1939 prostor Grabowo-???-Stary Płock/noční přesun / 3)
06.09.1939-07.09.1939 Stary Płock-Łomża-Nadbory/noční přesun / 3)
07.09.1939-08.09.1939 Nadbory/? /
08.09.1939 Nadbory-???-prostor Sulęcin/přesun / 3)
08.09.1939-09.09.1939 prostor Sulęcin-Pałapus-Guty-les západně Kalinowo/noční přesun / 3)
09.09.1939-10.09.1939 les západně Kalinowo-Kosuty/noční přesun / 3)
10.09.1939-11.09.1939 Kosuty-Rusołęka Stara-Łętownica-Drogoszewo/noční přesun / 3)
11.09.1939-12.09.1939 Drogoszewo-Dąbrowa Wielka-dvůr Szepietowo/noční přesun /
12.09.1939-13.09.1939 dvůr Szepietowo-Piętki-Mień-Domanowo/noční přesun / 3)
13.09.1939 Domanowo (boj)-Pietraszki-Hodyszewo/přesun / 3)
13.09.1939-14.09.1939 Hodyszewo-Liza Stara-Łukawica-Falki-Warpechy Stare/noční přesun / 3)
14.09.1939-15.09.1939 Warpechy Stare/? /
15.09.1939-16.09.1939 Warpechy Stare-Doktorce-Baranki-Bogdanki-Ryboły-Miniewicze-Dawidowicze-Ogrodniki/noční přesun / 3)
16.09.1939 Ogrodniki-Suszcza-Michnówka/přesun / 3)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-16(?).09.1939 Żyborski, Tadeusz (podpułkownik dyplomowany artylerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-13.09.1939 1. baterie 14. oddílu jízdního dělostřelectva
24.08.1939-13.09.1939 2. baterie 14. oddílu jízdního dělostřelectva
31.08.1939-16.09.1939 3. baterie 14. oddílu jízdního dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:

24.08.1939-16.09.1939 Oddílový průzkum 14. oddílu jízdního dělostřelectva 4)
24.08.1939-16.09.1939 Spojovací četa 14. oddílu jízdního dělostřelectva 5)
24.08.1939-DD.09.1939 Hospodářská správa+hospodářská četa 14. oddílu jízdního dělostřelectva 6)
24.08.1939-DD.09.1939 Muniční kolona 14. oddílu jízdního dělostřelectva 7)
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Boguski uvádí termín mobilizace 25.08.1939 4.00 hod. Mobilizace všech jednotek posádky ve městě Białystok však byla zahájena 24.08.1939.
2) Datum zániku oddílu není v polských zdrojích přesně uvedeno.
1] Velitel oddílu ve své zprávě ze dne 20.05.1969 konstatuje, že praktickým koncem oddílu byl boj v noci 12./13.09.1939, když z oddílu (pod jeho velením) zbyla pouze četa 1. baterie.
2] Głowacki a Wróblewski uvádějí, že zbytky oddílu byly od 20.09.1939 v sestavě Jezdecké brigády „Plis“ (velitel, průzkumný důstojník (už od 14.09.1939 byl velitelem 2. baterie 4. oddílu jízdního dělostřelectva), lékaři, velitel 1. baterie ? (od 16.09.1939 velitel Jízdní jednotky 14. oddílu jízdního dělostřelectva), velitel pochodové baterie (bez děl) – por. v zál. Józef Załęski). Místa a čas ústupu Jezdecké brigády „Plis“ však neodpovídají místům a času ústupu Jízdní jednotky 14. oddílu jízdního dělostřelectva. V brigádě „Plis“ byl pouze zlomek příslušníků oddílu, kteří se s kpt. Zahorskim připojili 14.09.1939 k Suvalské jezdecké brigádě (06.10.1939 to bylo 5 důstojníků a 25 mužstva v 2. baterii 4. oddílu jízdního dělostřelectva).
3] Ostatní zdroje uvádějí, že ze zbytků jednotek oddílu (už bez kanónů) byla 16.09.1939 utvořena Jízdní jednotka 14. oddílu jízdního dělostřelectva (Oddział konny 14 Dywizjonu Artylerii Konnej). I. četu tvořil zbytek 1. baterie, II. četu – zbytky velitelství oddílu, III. četu – zbytky 3. baterie. Tím pravděpodobně zaniklo velitelství oddílu.
4] Následující den po podepsání kapitulace Samostatné operační skupiny „Polesí“ – tj. 06.10.1939 - se zbytky oddílu (12 důstojníků+117 mužstva) shromáždily v obci Wola Gułowska, kde složily zbraně.
3) Velitelství oddílu se pravděpodobně přesunovalo společně s velitelstvím brigády.
4) Oddílový průzkum se po boji u obce Domanowo rozdělil. Část průzkumu i s jeho velitelem ztratila s velitelstvím kontakt a po samostatném ústupu se připojila k jednotkám Suvalské jezdecké brigády, kde byla zařazena ke 2. baterii 4. oddílu jízdního dělostřelectva. Druhá část ustupovala s velitelstvím oddílu a 16.09.1939 byla přeorganizována na II. četu Jízdní jednotky 14. oddílu jízdního dělostřelectva.
5) Zbytky čety byly od 16.09.1939 součástí II. čety Jízdní jednotky 14. oddílu jízdního dělostřelectva.
6) O činnosti a zániku jednotky nejsou v uvedených zdrojích uvedeny žádné údaje.
Zdroje:
Sources:

14 Dywizjon Artylerii Konnej, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.17/F/1-7
Boguski, Jerzy: Działania 14 Dywizjonu Artylerii Konnej w kampanii wrześniowej 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.17/F/6
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Kmicic-Skrzyński, Ludwik: Relacje dotyczące walk Podlaskiej Brygady Kawalerii, Załącznik 1 – Kalendarzyk Podlaskiej Brygady Kawalerii, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.17/a/1
Szczepański, Kajetan: Wspomnienia o 14 Dywizjonie Artylerii Konej, Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku-Stowarzyszenie „Formacje Graniczne″, Białystok 2004
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/14-oddil-jizdniho-delostrelectva-velitelstvi-1939-1939-t179840#527970Verze : 3
MOD

Velitelská sestava velitelství oddílu:
velitel oddílu (dowódca dywizjonu) – 24.08.1939-16.09.1939 diplomovaný podplukovník dělostřelectva Tadeusz Żyborski 1)
pobočník velitele (adiutant) – 24.08.1939-04.09.1939 kapitán dělostřelectva Andrzej Roman Tadeusz Paulo 2)
05.09.1939-16.09.1939 poručík dělostřelectva Witold Korbel 3)
průzkumný (zvědný) důstojník (oficer zwiadowczy) – 24(26?).08.1939-13.09.1939 kapitán dělostřelectva Wiktor Eustazy Zahorski (?) 4)
24.08.1939-13.09.1939 poručík dělostřelectva v záloze Kazimierz Alojzy Markiewicz (?) 5)
pozorovací důstojník (oficer obserwacyjny) – 24.08.1939-13.09.1939 poručík dělostřelectva v záloze Kazimierz Alojzy Markiewicz 5)
13(?).09.1939-16.091939 podporučík dělostřelectva v záloze Ignacy Ruciński (?) 6)
styčný důstojník (oficer łącznikowy) - 24.08.1939-13.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Józef Łubieński 7)
spojovací důstojník (oficer łączności) – 24.08.1939-16.09.1939 poručík dělostřelectva Leon Hyży 8)
účetní důstojník (oficer płatnik) – 24.08.1939-DD.09.1939 kapitán intendanctva Henryk Witold Kuehn 9)
proviantní důstojník (oficer żywnościowy) 24.08.1939-14.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Wacław Sarosiek 10)
DD.MM.1939-DD.MM.1939 praporčík (chorąży) Zdzisław Grodzicki 11)
zbrojní a plynový důstojník (oficer broni i przeciwgazowy) 24.08.1939-DD.09.1939 – neznámý (kapitán dělostřelectva Wiktor Eustazy Zahorski (?) 4))
DD.09.1939-DD.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Ignacy Ruciński (?) 6)
lékař – 24.08.1939-16.09.1939 kapitán lékař Wojciech Zawłocki 12)
veterinář – 24.08.1939-DD.09.1939 kapitán veterinární služby Józef Wiechowski 13)
muniční kolona – 24.08.1939-31.08.1939 ???/???
31.08.1939-04.09.1939 podporučík dělostřelectva Edmund Mieczysław Zieliński (?) 14)
05.09.1939-DD.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Michał Ciechanowicz 15)


Poznámka:
1) Po ztrátě bojeschopnosti oddílu a transformaci velitelství oddílu na II. četu jízdní eskadrony 14. oddílu jízdního dělostřelectva byl pravděpodobně důstojníkem v dispozici velitele Podleské jezdecké brigády. Po kapitulaci Samostatné operační skupiny „Polesí“ se 06.10.1939 dostal do německého zajetí. Po osvobození (29.03.1945) pracoval v roce 1946 v americké výzvědné službě pod krycím jménem Heinrich Meier jako překladatel v Norimberském procesu. 31.12.1946 se vrátil do Polska, kde žil ve městě Opole. Tam 02.03.1978 zemřel ve věku nedožitých 84 let.
2) V některých zdrojích uveden rovněž jako Paulo de Silva. 04.09.1939 byl zraněn dělostřeleckou palbou u obce Glinki a odvezen do nemocnice nejdříve ve městě Lomża a později ve městě Białystok. 23.10.1939 byl z nemocnice propuštěn k následné léčbě, ale DD.11.1939 odjel do Lvova s cílem přechodu do Maďarska. Po nezdařeném pokusu zůstal ve Lvově a od 02.02.1940 se zapojil do odboje v řadách Svazu ozbrojeného boje (Związek Walki Zbrojnej (ZWZ)). V srpnu 1944 bojoval v řadách Zemské armády ( Armia Krajowa (AK)) pod krycím jménem „Szczęsny“ v hodnosti majora ve Varšavském povstání jako zástupce velitele Uskupení „Bartkiewicz“. 10.08.1944 byl v boji zraněn a po kapitulaci padl do německého zajetí. Po válce zůstal v Německu, kde 05.01.1970 ve Stuttgartu zemřel ve věku 65 let.
www.1944.pl
3) Do 05.09.1939 byl palebným důstojníkem 1. baterie. Po kapitulaci Samostatné operační skupiny „Polesí“ padl 06.10.1939 v obci Krzywda do německého zajetí. Po osvobození se 15.02.1945 vrátil do Polska. Zemřel 12.12.1999 ve věku 85 let.
https://www.dobroni.pl/fotka,historia,52371
4) Jako průzkumný (zvědný) důstojník uveden v pracích Zarzyckého, Boguského, Wróblewského, Głowackého a Szczepańského. On sám ve své zprávě sepsané 04.03.1946 uvádí, že byl do 13.09.1939 zbrojním důstojníkem oddílu a jako průzkumného důstojníka uvádí por. Markiewicze. 13.09.1939 s částí oddílového průzkumu v průběhu boje u obce Domanowo ztratil se zbytkem velitelství oddílu i s jednotkami Podleské jezdecké brigády spojení a po samostatném ústupu se 14.09.1939 připojil k jednotkám Suvalské jezdecké brigády, kde byl zařazen do 4. oddílu jízdního dělostřelectva jako velitel 2. baterie. Po kapitulaci Samostatné operační skupiny „Polesí“ padl 06.10.1939 do německého zajetí. Ze zajetí byl osvobozen 02.05.1945 a zůstal na Západě. Nejdříve ve Velké Británii a pak emigroval do USA. DD.MM.19RR se vrátil do Polska a 27.07.1997 zemřel ve městě Lodž ve věku 92 let.
5) Jako průzkumný (zvědný) důstojník je uveden ve zprávě kpt. Zahorského. Jako pozorovací důstojník je uveden v pracích Zarzyckého, Boguského, Szczepańského a internetovém zdroji č. 1. Internetový zdroj č. 2, Głowacki a Wróblewski uvádějí chybně Włodzimierz Władysław Mackiewicz. Padl v boji u obce Domanów.
6) Boguski jej uvádí jako pozorovacího důstojníka po smrti por. Markiewicze. Szczepański jej uvádí jako zbrojního důstojníka po neznámém důstojníkovi, kterým mohl být kpt. Zahorski. Od 16.09.1939 byl důstojníkem v Jízdní jednotce 14. oddílu jízdního dělostřelectva. Po kapitulaci Samostatné operační skupiny „Polesí“ padl 06.10.1939 v obci Krzywda do německého zajetí.
7) Padl v boji u obce Domanów.
8) Byl zraněn v boji u obce Pietraszki. Od 16.09.1939 byl velitelem II. čety Jízdní jednotky 14. oddílu jízdního dělostřelectva. Po kapitulaci padl 06.10.1939 do německého zajetí. Válku přežil. 22.02.1971 napsal dopis veliteli oddílu.
9) Szczepański uvádí příjmení Kuhn. Od DD.MM.1939 v německém zajetí, ve kterém DD.MM.19RR zemřel. Internetový zdroj č. 1 uvádí, že zahynul v koncentračním táboře.
10) Od 14.09.1939 ustupoval s 2. baterií a po jejím rozpuštění (23.09.1939?) se vrátil do své rodné obce Choroszcz, kde byl DD.10.1939 zatčen příslušníky NKVD. 05.04.1940 byl v Katyni zavražděn ve věku 38 let. 07.10.2007 byl povýšen do hodnosti poručíka.
https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/17281
11) Jako proviantní důstojník společně s ppor. Sarosiekem je uveden pouze v práci Boguského. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
12) Głowacki a Wróblewski uvádějí chybně Zabłocki. Po kapitulaci Samostatné operační skupiny „Polesí“ padl 06.10.1939 v obci Wola Gułowska do německého zajetí. Po osvobození se vrátil do Polska, kde žil a pracoval jako lékař ve městě Skarżysko Kamienna.
13) Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. Zemřel v roce 1975 ve věku 69 let.
14) Boguski, Szczepański a Zarzycki jej uvádějí k 01.09.1939 jako velitele muniční kolony. On sám ve své zprávě ze dne 04.12.1945 uvádí, že k oddílu dorazil 31.08.1939 a od 01.09.1939 do 04.09.1939 byl zvědným důstojníkem oddílu a v období 05.09.1939-23.09.1939 palebným důstojníkem 2. baterie.
15) Jako velitel muniční kolony od 05.09.1939 je uveden Boguskim a Szczepańskim. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.


Zdroje:
https://www.straty.pl
https://www.stankiewicze.com
14 Dywizjon Artylerii Konnej, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.17/F/1-7
Boguski, Jerzy: Działania 14 Dywizjonu Artylerii Konnej w kampanii wrześniowej 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.17/F/6
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Szczepański, Kajetan: Wspomnienia o 14 Dywizjonie Artylerii Konej, Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku-Stowarzyszenie „Formacje Graniczne″, Białystok 2004
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/14-oddil-jizdniho-delostrelectva-velitelstvi-1939-1939-t179840#527972Verze : 1
MOD