Main Menu
User Menu

Samostatná operační skupina "Polesí" [1939-1939]

Polesie Independent Operational Group

Samodzielna Grupa Operacyjna "Polesie"

     
Název:
Name:
Samostatná operační skupina „Polesí“
Originální název:
Original Name:
Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
Skupina velitele Sborové oblasti IX
Datum zániku:
Disbanded:
06.10.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1939-06.10.1939 bez nadřízeného velitelství
Dislokace:
Deployed:
27.09.1939-27.09.1939 Szack, ? /
27.09.1939-30.09.1939 Adampol, dvůr /
30.09.1939-30.09.1939 Parczew-Siemień-Dębica, hájenka /
01.09.1939-01.09.1939 Borki, mlýn /
02.09.1939-02.09.1939 Nowiny-Serokomla-Krzywda, železniční stanice /
03.09.1939-03.09.1939 Nowinki-jižně Hordzieżka, hájenka /
04.09.1939-04.09.1939 4,5 km jižně Krzywda, hájenka-východně železniční stanice Krzywda /
05.09.1939-05.09.1939 Krzywda, železniční stanice-Hordzieżka /
06.09.1939-06.09.1939 Hordzieżka-Gułów, ? /

Velitel:
Commander:
27.09.1939-06.10.1939 Kleeberg, Franciszek (generał brygady)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
27.09.1939-06.10.1939 Łapicki, Mikołaj Grzegorz (pułkownik dyplomowany artylerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
26.09.1939-06.10.1939 Divize „Kobryń“
27.09.1939-06.10.1939 Podleská jezdecká brigáda
28.09.1939-06.10.1939 Divize „Brzoza“
29.09.1939-06.10.1939 Jezdecká divize „Zaza“

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) V četných polských publikacích se toto pojmenování objevuje už před 27.09.1939, ale první rozkaz s podpisem Velitel Samostatné operační skupiny „Polesí“ byl vydán 27.09.1939.
Zdroje:
Sources:
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Porwit, Marian: Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku cz.III, Czytelnik, Warszawa 1983
Włodarkiewicz, Wojciech: Polesie 1939, Bellona SA, Warszawa 2011
Wojna obronna Polski 1939 - Wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Poesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-operacni-skupina-Polesi-1939-1939-t63340#450474Verze : 2
MOD
DOWÓDZTWO SAMODZIELNEJ GRUPY OPERACYJNEJ "POLESIE"


dowódca grupy - gen. bryg. Franciszek Kleeberg


SZTAB
szef sztabu - płk dypl. Mikołaj Łapicki
szef Oddziału I Organizacyjno-Mobilizacyjnego - mjr dypl. Kazimierz Szczekowski
szef Oddziału II Wywiadu - ppłk dypl. Tadeusz Śmigielski
szef Oddziału III Operacyjnego - mjr dypl. Tadeusz Jacek Grzeszkiewicz
szef Oddziału IV Zaopatrzenia - kpt. dypl. Tadeusz Żurkowski


DOWÓDZTWA RODZAJÓW BRONI
dowódca lotnictwa - por. pil. Edmund Stanisław Piorunkiewicz
dowódca saperów - ppłk Eugeniusz Schubert
dowódca łączności - mjr Roman Marian Hetper
dowódca żandarmerii - mjr Antoni Czabański


KWATERMISTRZOSTWO
kwatermistrz - ppłk dypl. Kazimierz Stawiarski
szef uzbrojenia - mjr Tadeusz Pikulski
szef intendentury - ppłk Jan Piechura
szef służby zdrowia - ppłk dr Stanisław Cypryński-Ciekawy
szef służby weterynaryjnej - płk lek. wet. Antoni Majer
szef służby samochodowej - mjr Antoni Macherski
szef służby sprawiedliwości - ppłk Kazimierz Jarosław Rybicki
szef służby duszpasterstwa - NN
komisarz cywilny - Michał Gnoiński
komendant Kwatery Głównej - kpt. Jan Lipecki


Źródło: Z dalekiego Polesia... Dokumenty Samodzielnej Grupy Operacyjnej gen. bryg. Franciszka Kleeberga z walk w dniach 18 IX – 6 X 1939 r., opr. i wstęp Tadeusz Krawczak, Warszawa1996
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-operacni-skupina-Polesi-1939-1939-t63340#226242Verze : 0