Main Menu
User Menu

Intendanční park typ II [1939-1939]

Park intendentury typ II/Supply Park Unit Type II

Intendanční park typ II – Park intendentury typ II - Supply Park Unit Type II
Vojskový oddíl intendanční služby válečného stavu byl nově zformován v době poplachové mobilizace. Park typu II byl zařazen do sestavy jezdecké brigády a byl výkonným orgánem intendančního důstojníka brigády, jemuž byl podřízen.


Sestava parku:
1) velitel (komendant)
2) velitelský roj (poczet)
3) hospodářsko-administrační družstvo (drużyna administracyjno-gospodarcza)
4) exploatačně-rozdělovací četa (pluton rozdzielczo-eksploatacyjny)
5) chlév a jatka (obora i rzeźnia)
6) trén převozu masa (tabor mięsny)
7) trén převozu PHM (tabor materiałów pędnych i smarów)
8) polní družstevní kantýna (družstevní velkoobchod) (spółdzielnia polowa (hurtownia spółdzielcza))


Exploatačně-rozdělovací četa pobírala potraviny z určeného vojenského zásobovacího zdroje a rozdělovala je mezi divizní jednotky. V případě nedostatku vojenských zdrojů prováděla exploataci potravin v terénu.


Ve chlévě byla udržována jednodenní zásoba jatečního dobytka.
Jatka prováděla každodenní porážku dobytka v množství určeném intendančním důstojníkem tak, aby se maso dostalo k jednotkám v odpoledních hodinách před dnem jeho konzumace.


Taktické svazky neměly ve své sestavě polní pekárny a tak pečivo zajišťovaly v civilních i vojenských stacionárních pekárnách rozvinutých v prostoru činnosti. V případě nedostatečné výrobní kapacity těchto pekáren bylo pečivo dopravováno ze zásob vyššího svazu (armáda, vyšší zápolní velitelství). Existovala rovněž možnost podpory pojízdnou polní pekárnou ze stavu operačního svazu nebo zálohy Hlavního velitelství.


Zásobování masem, bramborami, senem a slámou bylo prováděno zásadně formou nákupu ze zdrojů místní infrastruktury.


Družstevní velkoobchod prováděl zásobování potravinami, které nepatřily k náležejícímu sortimentu vydávanému vojsku v poli a jinými materiálními prostředky za úplatu.


Tabulkové počty parku:Tabulkové počty intendančního parku typ II Počet (ilość)
Total numbers of Supply Park Unit Type II numbers
důstojníci 5
officers 5
poddůstojníci 26
noncommissioned officers 26
vojíni 56
privates 56
pistole ?
pistols ?
pušky+karabiny 52
rifles+carbines 52
koně 25
horses 25
bryčky 1
britzskas 1
trénové vozy 8
baggage trains 8
speciální trénové vozy 3
special baggage trains 26
nákladní automobily 3
trucks 3
motocykly 1
motorcycles 1
jízdní kola 15
bicycles 15Zdroje:


Nawrocki, Antoni: Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych II RP w latach 1936-1939, Agencja Wydawnicza ULMAK, Pruszków 2002
Rezmer, Waldemar: Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku, Wydawnictwo Tetragon Sp. z o. o.Zmobilizované parky:Intendanční park typ II č. Mobilizační tělěso Mobilizační středisko Mobilizační skupina a termín dosažení hotovosti Nadřízené velitelství Velitel parku Zdroj (Źródło): Poznámka
Supply Park Unit Type II Nr. Mobilisation Formation Mobilisation Centre Mobilization group and standby date Higher Command Park Commander Source: Note
141 7. hulánský pluk Mińsk Mazowiecki žlutá A+42 hod Mazovská jezdecká brigáda ? ?
141st 7th Uhlans Regiment Mińsk Mazowiecki yellow A+42 hours Mazowiecka Cavalry Brigade ? ?
241 náhradní eskadrona 21. hulánského pluku Łuck zelená A+42 hod. Volynská jezdecká brigáda setník Ryszard Kajetan Bazylewski Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991 Internetový zdroj www.stankiewicze.com uvádí Ryszard Maria Krystian Bazylewski
241st Depot Squadron of the 21st Uhlans Regiment Łuck green A+42 hours Wołyńska Cavalry Brigade Cavalry Captain Ryszard Kajetan Bazylewski
341 2. hulánský pluk Suwałki modrá A+30 hod. Suvalská jezdecká brigáda kapitán intendanční služby Stefan Jeżewski Wołkowicz, Antoni: Park Intendentury Suwalskiej BK. Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.18/b/10 (B.III.399)
341st 2nd Uhlans Regiment Suwałki blue A+30 hours Suwalska Cavalry Brigade Quartermaster Corps Captain Stefan Jeżewski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
342 23. hulánský pluk Postawy zelená Z+40 hod. Vilenská jezdecká brigáda ? ?
342nd 23rd Uhlans Regiment Postawy green Z+40 hours Wileńska Cavalry Brigade ? ?
353 náhradní eskadrona 9. pluku jízdních střelců Białystok žlutá A+30 hod. Podleská jezdecká brigáda kapitán intendanční služby Kazimierz Teobald Białobrzeski Kmicic-Skrzyński, Ludwik: Ordre de Bataille Podlaskiej Bygady Kawalerii, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.17/a/1
353rd Depot Squadron of the 9th Mounted Rifles Regiment Białystok yellow A+30 hours Podlaska Cavalry Brigade Quartermaster Corps Captain Kazimierz Teobald Białobrzeski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
541 5. pluk jízdních střelců Dębica žlutá A+42 hod Krakovská jezdecká brigáda ? ?
541st 5th Mounted Rifles Regiment Dębica yellow A+42 hours Krakowska Cavalry Brigade ? ?
641 22. hulánský pluk Brody zelená Z+42 hod. Kresová jezdecká brigáda ? Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
641st 22nd Uhlans Regiment Brody green Z+42 hours Kresowa Cavalry Brigade ?
642 náhradní eskadrona 9. hulánského pluku Stanisławów zelená Z+30 hod. Podolská jezdecká brigáda kapitán intendanční služby Henryk Wilhelm Kovats https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie V internetovém zdroji uveden jako Henryk Kowacz.
642nd Depot Squadron of the 9th Uhlans Regiment Stanisławów green Z+30 hours Podolska Cavalry Brigade Quartermaster Corps Captain Henryk Wilhelm Kovats Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 W źródle internetowym podany jako Henryk Kowacz.
741 náhradní eskadrona 17. hulánského pluku Poznaň žlutá A+36 hod. Velkopolská jezdecká brigáda poručík v záloze Lewicki Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969 Abraham jej uvádí jako velitele proviantního trénu.
741st Depot Squadron of the 17th Uhlans Regiment Poznaň yellow A+36 hours Wielkopolska Cavalry Brigade Reserve Lieutenant Lewicki Abraham go podaje jako dowódcę taboru żywnościowego.
841 náhradní eskadrona 18. hulánského pluku Toruň žlutá A+36 hod. Pomořanská jezdecká brigáda ? ?
841st Depot Squadron of the 18th Uhlans Regiment Toruň yellow A+36 hours Pomeranian Cavalry Brigade ? ?
941 26. hulánský pluk Baranowicze zelená Z+42 hod. Novohradská jezdecká brigáda ? ?
941st 26th Uhlans Regiment Baranowicze green Z+42 hours Nowogródzka Cavalry Brigade ? ?


Jiné zdroje (źródła, sources):
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010
URL : https://www.valka.cz/Intendancni-park-typ-II-1939-1939-t175267#518121Verze : 0
MOD
Diskuse
Do tabulky byl nově vložen velitel 642. parku.
URL : https://www.valka.cz/Intendancni-park-typ-II-1939-1939-t175267#518439Verze : 0
MOD