Main Menu
User Menu

Murmansk

Murmansk

Мурманск

     
Název:
Name:
Murmansk
Originální název:
Original Name:
Мурманск
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Murmanská oblast
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
68°58'00.00"N 33°05'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.03.1920-DD.04.1920
Bělomorská válečná flotila - 1. formování
White Sea Naval Flotilla - 1st forming
15.03.1936-21.05.1936
Murmanská horská střelecká divize
Murmansk Mountain Rifle Division
11.09.1939-16.09.1939
33. střelecký sbor
33rd Rifle Corps
15.09.1939-DD.11.1939
14. střelecká divize - 2. formování
14th Rifle Division - 2nd forming
16.09.1939-29.11.1939
Murmanská armádní skupina
Murmansk Army Group
29.11.1939-30.11.1939
14. armáda
14th Army
DD.03.1940-24.06.1941
14. armáda
14th Army
DD.03.1940-DD.06.1941
14. střelecká divize - 2. formování
14th Rifle Division - 2nd forming
15.08.1940-15.02.1942
1. smíšená letecká divize
1st Mixed Aviation Division
DD.01.1943-DD.07.1949
122. stíhací letecká divize protivzdušné obrany
122nd Fighter Air Defense Aviation Division
27.02.1943-DD.04.1943
258. smíšená letecká divize
258th Mixed Aviation Division
03.09.1944-DD.MM.RRRR
80. frontový bombardovací letecký pluk
80th Short-Range Bomber Aviation Regiment
15.12.1944-09.07.1945
14. armáda
14th Army
15.12.1945-30.03.1952
31. střelecký sbor
31st Rifle Corps
DD.07.1949-DD.MM.1950
122. stíhací letecká divize vzdušných sil vojenského námořnictva
122nd Fighter Aviation Division of the Navy Air Force
30.03.1952-23.07.1960
6. armáda
6th Army
DD.07.1982-DD.12.1991
Kolská flotila různorodých sil
Kola Fleet of Diverse Forces
DD.01.1992-DD.MM.RRRR
Kolská flotila různorodých sil
Kola Fleet of Diverse Forces
DD.MM.RRRR-27.02.1943
258. stíhací letecká divize
258th Fighter Aviation Division
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Murmansk
https://en.wikipedia.org/wiki/Murmansk
https://goo.gl/WKhGu
URL : https://www.valka.cz/Murmansk-t173812#515743Verze : 0
MOD