Main Menu
User Menu

Orelská oblast

Oryol Oblast

Oriolská oblasť

Орловская область

     
Název:
Name:
Orelská oblast
Originální název:
Original Name:
Орловская область
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Centrální federální okruh
Nižší územní celky:
Lower Territorial Units:
Bolchovský rajon
Dmitrovský rajon
Dolžanský rajon
Glazunovský rajon
Chotyněcký rajon
Kolpjanský rajon
Korsakovský rajon
Krasnozorenský rajon
Kromský rajon
Livenský rajon
Maloarchangelský rajon
Mcenský rajon
Novoděrevenkovský rajon
Novosilský rajon
Orelský rajon
Pokrovský rajon
Šablynský rajon
Soskovský rajon
Sverdlovský rajon
Trosňanský rajon
Urický rajon
Verchovský rajon
Zalegoščenský rajon
Znamenský rajon
Sídlo:
Capital:
Orel
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
7 měst, 13 sídel městského typu a 223 vesnic
Rozloha:
Area:
24700 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
Kalužská oblast
Tulská oblast
Brjanská oblast
Kurská oblast
Lipecká oblast
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Orelsk%C3%A1_oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Oryol_Oblast
https://goo.gl/7vh8Ip
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/Orelska-oblast-t173641#515434Verze : 0
MOD