Main Menu
User Menu

Kubát, Oldřich

     
Příjmení:
Surname:
Kubát
Jméno:
Given Name:
Oldřich
Jméno v originále:
Original Name:
Oldřich Kubát
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.05.1955 Havlíčkův Brod /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník Vojenské policie
velitel 6. výcvikové a mobilizační základny
velitel 6. raketový pluk
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.army.cz/
URL : https://www.valka.cz/Kubat-Oldrich-t170690#509747Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kubát
Jméno:
Given Name:
Oldřich
Jméno v originále:
Original Name:
Oldřich Kubát
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1970-DD.MM.1974 Vojenské gymnázium, Moravská Třebová
DD.MM.1974-DD.MM.1978 Vysoká vojenská velitelsko-technická škola, Martin
DD.MM.1989-DD.MM.1992 Vojenská akademie, Brno (postgraduální studium)
DD.MM.1998-DD.MM.1999 Akademie velení Bundeswehru, Hamburg
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1978 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
08.05.2004 brigádní generál
28.10.2006 generálmajor
DD.MM.RRRR plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1996-DD.MM.1998 Velitel : 6. smíšený raketometný pluk
DD.MM.2000-DD.MM.2001 Velitel : 6. výcviková a mobilizační základna
01.10.2003-07.05.2004 Velitel : Hlavní velitelství Vojenské policie
08.05.2004-27.10.2006 Velitel : Hlavní velitelství Vojenské policie
28.10.2006-28.02.2009 Velitel : Hlavní velitelství Vojenské policie

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1978-DD.MM.1979 velitel čety řízení baterie, 311. těžká dělostřelecká brigáda
DD.MM.1979-DD.MM.1983 velitel těžké palebné baterie, 311. těžká dělostřelecká brigáda
DD.MM.1983-DD.MM.1992 zástupce velitele těžkého dělostřeleckého odřadu
DD.MM.1992-DD.MM.1993 příslušník kontrolní skupiny náčelníka dělostřelectva
DD.MM.1993-DD.MM.1996 zástupce velitele 6. raketového pluku
DD.MM.1996-DD.MM.1998 velitel 6. smíšeného raketometného pluku
DD.MM.1999-DD.MM.2000 vedoucí starší důstojník - specialista odboru plánování
01.09.2001-30.09.2003 velitel Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to the Homeland
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak NATO 1999-2004
Commemorative Badge of NATO 1999-2004
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 3rd Grade
-

MM.DD.RRRR

Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
The Medal of the Merits in the Defence of the Country
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.army.cz/
URL : https://www.valka.cz/Kubat-Oldrich-t170690#509748Verze : 0
MOD