Main Menu
User Menu

Havlíčkův Brod

okr. Havlíčkův Brod

     
Název:
Name:
Havlíčkův Brod
Originální název:
Original Name:
Havlíčkův Brod
Další názvy:
Other Names:
Německý Brod / Deutsch Brod
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Havlíčkův Brod
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°36'25.513"N 15°34'45.754"E
Místní části:
Local Municipalities:
Březinka
Havlíčkův Brod
Jilemník
Klanečná
Květnov
Mírovka
Perknov
Poděbaby
Suchá
Svatý Kříž
Šmolovy
Herlify
Termesivy
Veselice
Zbožice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
26.10.1256
Vojenské objekty:
Military Objects:

kasárna
letiště
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
radnice
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Havlíčkův dům
Kašna se sochou Tritona
Malinův dům
Stamicův dům
Štáflova chalupa
středověké a barokní domy
zbytky městského opevnění
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
06.06.1919-15.11.1919
11. pěší brigáda
11th Infantry Brigade
26.11.1923-01.04.1930
Letecká povětrnostní stanice 9
9th Air Weather Station
01.04.1930-30.12.1931
Letecká povětrnostní stanice 4
4th Air Weather Station
24.09.1938-08.10.1938
II. peruť leteckého pluku 5, velitelství
Headquarters of the 2nd Squadron of the 5th Aviation Regiment
24.09.1938-08.10.1938
Letka 83
83rd Flight
24.09.1938-08.10.1938
Letka 84
84th Flight
24.09.1938-DD.MM.1938
Regulační komise VI
6th Regulatory Commission
25.09.1938-20.10.1938
Letecká povětrnostní stanice 5
5th Air Weather Station
27.09.1938-08.10.1938
Polní letecké dílny 15
15th Field Aviation Workshop
29.09.1938-08.10.1938
Letecký pluk 5, velitelství
Headquarters of the 5th Aviation Regiment
30.09.1938-14.11.1938
Třídírna polních pošt 1
1st Field Post Sorting Office
18.10.1943-DD.09.1944
II. skupina Bitevní eskadry 102
2nd Group of the 102nd Ground Attack Wing
DD.11.1943-DD.10.1944
Bitevní eskadra 102
102nd Ground Attack Wing
DD.11.1943-DD.03.1944
I. skupina Bitevní eskadry 102
1st Group of the 102nd Ground Attack Wing
DD.04.1945-DD.05.1945
10. (protitanková) letka Bitevní eskadry 9
10th (Anti-Tank) Squadron of the 9th Ground Attack Wing
06.05.1945-08.05.1945
I. skupina Stíhací eskadry 52
1st Group of the 52nd Fighter Wing
15.09.1945-01.02.1946
Letecká vojenská akademie
Military Air Academy
DD.09.1945-14.03.1946
Letištní peruť 10
10th Air Base Squadron
05.01.1946-10.04.1948
6. letecká divise
6th Air Division
14.03.1946-01.05.1950
Letecká základna 10
10th Air Base
01.05.1946-DD.MM.1946
Letecký pluk 25
25th Air Regiment
01.08.1946-15.02.1949
Cvičná letka 2
2nd Training Squadron
DD.06.1949-01.05.1950
Letecký pluk 41
41st Air Regiment
01.05.1950-DD.07.1950
Letecký zpravodajský pluk 47
47th Air Intelligence Regiment
01.05.1950-27.11.1950
Školní základna VI
6th School Air Base
01.07.1950-01.09.1951
Navigační škola
Navigation School
27.11.1950-15.01.1951
Školní základna VI
6th School Air Base
01.12.1950-DD.MM.1958
1. letecký spojovací pluk
1st Air Signal Regiment
15.01.1951-15.03.1951
23. letecká základna
23rd Air Base
15.03.1951-21.08.1951
23. letištní prapor
23rd Air Base Battalion
DD.MM.1952-01.10.1957
Automobilní dílny leteckého týlu
Automobile Workshops Rear Air
01.01.1953-01.11.1954
21. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby II. třídy
21st Electronic Air Support Devices Platoon 2nd Class
01.11.1954-01.11.1955
36. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby III. třídy
36th Electronic Air Support Devices Platoon 3rd Class
01.10.1958-01.10.1960
4. motostřelecká divize
4th Motor Rifle Division
01.10.1958-01.11.1990
5. spojovací prapor
5th Signal Battalion
01.10.1958-DD.MM.RRRR
6. rota chemické ochrany
6th Chemical Defence Company
01.10.1960-01.09.1961
4. protiletadlový dělostřelecký pluk
4th Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.10.1960-01.11.1990
4. tanková divize
4th Tank Division
DD.MM.1960-01.10.1960
4. protiletadlový dělostřelecký oddíl
4th Anti-Aircraft Artillery Division
01.09.1961-01.09.1978
4. protiletadlový dělostřelecký oddíl
4th Anti-Aircraft Artillery Division
01.09.1964-01.09.1974
4. vrtulníková letka
4th Helicopter Squadron
01.09.1965-31.08.1974
3. letecká technická opravna
3rd Aircraft Technical Repair Havlickuv Brod
01.09.1974-31.07.1992
3. letecká vojsková opravna
3rd Aircraft Troops Repair Havlickuv Brod
01.09.1974-31.10.1985
41. spojovací letka
41st Air Courier Squadron
01.09.1974-01.07.1985
42. rota letištního a radiotechnického zabezpečení
42nd Air Base and Electronic Support Company
01.09.1974-31.10.1985
42. spojovací letka
42nd Air Courier Squadron
01.09.1978-01.09.1983
4. protiletadlový pluk
4th Anti-Aircraft Regiment
01.01.1981-31.10.1991
4. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu
4th Command and Artillery Reconnaissance Battery
01.07.1985-31.12.1992
52. rota letištního a radiotechnického zabezpečení
52nd Air Base and Electronic Support Company
31.10.1985-31.12.1992
4. vrtulníkový odřad
4th Helicopter Detachment
01.11.1985-31.12.1992
52. letka velení a průzkumu
52nd Command and Reconnaissance Squadron
31.10.1987-31.12.1992
3. vrtulníkový odřad
3rd Helicopter Detachment
01.10.1990-01.10.1992
4. skladová základna
4th Depot Base
01.11.1990-DD.MM.RRRR
5. sklad spojovacího materiálu
5th Signal Material Store
01.10.1992-31.12.1992
4. motorizovaná divize
4th Motorized Division
01.01.1993-30.09.1994
4. motorizovaná divize
4th Motorized Division
01.01.1993-30.09.1994
4. průzkumný prapor
4th Reconnaissance Battalion
01.01.1993-30.06.1994
4. ženijní prapor
4th Engineer Battalion
01.07.1994-DD.MM.RRRR
4. brigáda rychlého nasazení
4th Rapid Deployment Brigade
01.07.1994-DD.MM.RRRR
4. prapor logistiky
4th Logistic Battalion
01.07.1994-30.11.2003
4. spojovací prapor
4th Signal Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
4. prapor materiálního zabezpečení
4th Material Supply Battalion
DD.MM.RRRR-31.12.1992
4. průzkumný prapor
4th Reconnaissance Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
4. zdravotnická rota
4th Medical Company
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
6. prapor chemické ochrany
6th Chemical Defence Battalion
DD.MM.RRRR-01.04.1939
Letecká povětrnostní stanice 5
5th Air Weather Station
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/MziUZ
http://www.muhb.cz/
URL : https://www.valka.cz/Havlickuv-Brod-t44898#453808Verze : 0
MOD
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod (Německý Brod, Deutschbrod)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 10 760 obyvatel (z toho 10 506 osob národnosti československé, 142 osob národnosti německé a 8 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r.1923. Zrušena v lednu 1932.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Letecká povětrnostní stanice 9


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Havlickuv-Brod-t44898#175905Verze : 0
Kostel sv. Trojice
Havlíčkův Brod - Kostel sv. Trojice na pohlednici z roku 1919
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.528116357231589.1073741833.152396488136913/528118983897993/?type=3&theater

Kostel sv. Trojice na pohlednici z roku 1919
Zdroj:
www.facebook.com

URL : https://www.valka.cz/Havlickuv-Brod-t44898#526317Verze : 0
Husův sbor
URL : https://www.valka.cz/Havlickuv-Brod-t44898#526509Verze : 0