Main Menu
User Menu
Reklama

311. těžká dělostřelecká brigáda [1962-1991]

311th Heavy Artillery Brigade

     
Název:
Name:
311. těžká dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
311. těžká dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1962
Předchůdce:
Predecessor:
311. technická brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1991
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1962-01.12.1963 Velitelství dělostřelectva
01.12.1963-01.09.1965 Velitelství dělostřelectva
01.09.1965-01.09.1969 Oddělení raketového vojska a delostřelectva
01.09.1969-01.09.1976 Oddělení raketového vojska a dělostřelectva 1. armády
01.09.1976-31.10.1991 Oddělení raketového vojska a delostřelectva
Dislokace:
Deployed:
01.09.1962-01.06.1963 Hranice, Jaselské kasárny /
01.06.1963-DD.09.1980 Stará Boleslav, kasárny /
DD.09.1980-31.10.1991 Jince, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Janáček, Oldřich (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Reimer, Vojtěch (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Peksa, Jaroslav (Plukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Adamec, Václav (Plukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kovarík, Sergej (Plukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Horák, Rudolf (Plukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Šťastný, Jan (Plukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Dujčák, Ivan (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1962-01.10.1989 11. těžký dělostřelecký oddíl
01.09.1962-31.10.1991 12. těžký dělostřelecký oddíl
01.09.1964-31.10.1991 13. těžký dělostřelecký oddíl
01.09.1964-01.02.1974 311. vrtulníkový roj
01.09.1967-01.09.1976 310. ženijní strojní prapor
28.09.1968-19.07.1972 13. samostatný raketometný oddíl
01.10.1989-31.10.1991 11. těžký dělostřelecký oddíl
01.10.1989-31.10.1991 14. těžký dělostřelecký oddíl
01.10.1989-31.10.1991 15. těžký dělostřelecký oddíl

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.09.1962-01.06.1963 VÚ 3267 Hranice
01.06.1963-DD.09.1980 VÚ 3267 Stará Boleslav
DD.09.1980-01.11.1991 VÚ 3267 Jince
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 1813 - 311. těžká dělostřelecká brigáda
URL : https://www.valka.cz/311-tezka-delostrelecka-brigada-1962-1991-t54883#408143Verze : 1
MOD
Reklama