Main Menu
User Menu
Reklama

Brno, Jaselské kasárny

Brno, Barracks of Jaslo

     
Název:
Name:
Brno, Jaselské kasárny
Originální název:
Original Name:
Jaselské kasárny Brno
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárny Višča
Obec:
Municipality:
Brno
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°12'53.735"N, 16°35'56.294"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.08.1951-01.11.1954
34. letecká bitevní divize
34th Air Attack Division
01.06.1957-01.09.1961
Plukovní velitelské stanoviště
Regimental Command Post of 157th Electronic Regiment
01.07.1957-01.09.1961
157. radiotechnický pluk
157th Electronic Regiment
DD.09.1957-01.09.1961
Plukovní hláska
Regimental Post of 157th Electronic Regiment
01.10.1957-01.10.1958
Plukovní škola 157. radiotechnického pluku
Regimental School of 157th Electronic Regiment
01.10.1958-01.10.1960
22. letecká spojovací rota
22nd Air Signal Company
01.10.1958-01.10.1959
Poddůstojnická škola 157. radiotechnického pluku
Non-commissioned officer School of the 157th Electronic Regiment
01.10.1958-01.09.1961
Provozní uzel
Operation Post
01.10.1958-01.09.1961
Velitelská rota
Command Company
01.10.1958-31.08.1961
Velitelské stanoviště 22. stíhací letecké divize
Command Post of 22nd Fighter Air Division
01.09.1961-01.09.1969
1. radiová rota
1st Radio Company of the 22th Signal Battalion
01.09.1961-01.09.1969
2. radiová rota
2nd Radio Company of the 22th Signal Battalion
01.09.1961-01.09.1969
2. sbor protivzdušné obrany státu
2nd State Air Defense Corps
01.09.1961-31.12.1992
22. spojovací prapor
22nd Signal Battalion
01.09.1961-01.10.1976
Oblastní stanoviště letecké dispečerské stanoviště Brno
Regional Air Traffic Control Station Brno
01.09.1961-01.11.1966
Oddělení bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Department of the Fighter Air Force Command of the 2nd State Air Defense Corps
01.09.1961-31.12.1992
Provozní rota
Operating Company of the 22th Signal Battalion
01.09.1961-01.10.1968
Rota bojového velení
Combat Command Company of the Command 2nd State Air Defence Corps
01.09.1961-31.12.1992
Velitelská rota
Command Company of the 22th Signal Battalion
01.09.1961-01.09.1969
Velitelské stanoviště 2. sboru protivzdušné obrany státu
Command Post of 2nd State Air Defense Corps
01.09.1961-01.09.1963
Velitelství protiletadlového dělostřelectva 2. sboru protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Artillery Command of the 2nd State Air Defense Corps
01.09.1961-01.11.1966
Velitelství radiotechnického vojska 2. sboru protivzdušné obrany státu
Electronic Troops Command of the 2nd State Air Defense Corps
01.09.1961-01.11.1966
Velitelství stíhacího letectva 2. sboru protivzdušné obrany státu
Fighter Air Command of the 2nd State Air Defense Corps
01.09.1963-01.11.1966
Velitelství protiletadlového raketového vojska 2. sboru protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Missile Command of the 2nd State Air Defense Corps
01.11.1966-01.09.1969
Oddělení protiletadlového raketového vojska 2. sboru protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Missile Command of the 2nd State Air Defense Corps
01.11.1966-01.09.1969
Oddělení stíhacího letectva 2. sboru protivzdušné obrany státu
Fighter Air Force Department of 2nd State Air Defense Corps
01.11.1966-01.09.1969
Oddělní radiotechnického vojska 2. sboru protivzdušné obrany státu
Electronic Troops Department of the 2nd State Air Defense Corps
01.11.1966-01.09.1969
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the 2nd State Air Defense Corps
01.10.1968-01.09.1969
2. provozní prapor
2nd Operating Battalion of the 2nd State Air Defence Corps
01.10.1968-31.12.1992
Rota technického zabezpečení
Technical Support Company of the 22th Operating Battalion
01.10.1968-31.12.1992
Velitelská rota
Command Company (of 22th Operating Battalion)
01.09.1969-01.05.1991
2. divize protivzdušné obrany státu
2nd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Oddělení protiletadlového raketového vojska 2. divize protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Missile Command of the 2nd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Oddělení stíhacího letectva 2. divize protivzdušné obrany státu
Fighter Air Department of the 2nd Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the 2nd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Týl 2. divize protivzdušné obrany státu
Rear of the 2nd State Air Defense Division
01.09.1969-01.09.1969
Týl 2. sboru protivzdušné obrany státu
Rear of the 2nd State Air Defense Corps
01.09.1969-01.05.1991
Velitelské stanoviště 2. divize protivzdušné obrany státu
Command Post of 2nd State Air Defense Division
01.09.1977-31.12.1992
Rota velení
Command Company of the 2rd Operating Battalion
01.09.1977-31.12.1992
Spojovací rota
Signal Company of the 2nd Operating Battalion
01.05.1991-31.12.1992
2. divize protivzdušné obrany
2nd Air Defense Division
01.05.1991-31.12.1992
Oddělení protiletadlového raketového vojska 2. divize protivzdušné obrany
Anti-Aircraft Missile Command of the 2nd Air Defense Division
01.05.1991-31.12.1992
Oddělení stíhacího letectva 2. divize protivzdušné obrany
Fighter Air Command of the 2nd Air Defense Division
01.05.1991-31.12.1992
Oddělní radiotechnického vojska 2. divize protivzdušné obrany
Electronic Troops Department of the 2nd Air Defense Division
01.05.1991-31.12.1992
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the 2nd Air Defense Division
01.05.1991-31.12.1992
Týl 2. divize protivzdušné obrany
Rear of the 2nd Air Defense Division
01.05.1991-31.12.1992
Velitelské stanoviště 2. divize protivzdušné obrany
Command Post of 2nd Air Defense Division
01.01.1993-01.03.1994
22. spojovací prapor
22nd Signal Battalion
01.01.1993-DD.MM.1994
Oddělení protiletadlového raketového vojska 2. divize protivzdušné obrany
Anti-Aircraft Missile Command of the 2nd Air Defense Division
01.01.1993-31.12.1993
Oddělení stíhacího letectva 2. divize protivzdušné obrany
Fighter Air Force Department of the 2nd Air Defense Division
01.01.1993-DD.MM.1994
Oddělní radiotechnického vojska 2. divize protivzdušné obrany
Electronic Troops Department of the 2nd Air Defense Division
01.01.1993-31.12.1993
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the 2nd Air Defense Division
01.01.1993-01.03.1994
Týl 2. divize protivzdušné obrany
Rear of the 2nd Air Defense Division
01.01.1993-31.12.1993
Velitelská rota
Command Company of the 22th Operating Battalion
01.03.1994-31.12.1994
42. spojovací prapor
42nd Signal Battalion
01.01.1995-30.09.1997
Prapor zabezpečení Brno
Support Battalion Brno
01.10.1997-30.09.2000
Středisko zabezpečení Brno
Support Cetre Brno
01.10.2000-31.12.2003
Středisko logistiky Brno
Logistic Centre Brno
DD.MM.RRRR-31.08.1961
Oblastní letecké dispečerské stanoviště Morava
Regional Air Traffic Control Station Moravia
?
01.08.1951-01.11.1954 Velitelství 34. letecká bitevní divize
01.11.1958-01.10.1958 Velitelství 34. bitevní letecká divize
01.10.1958-01.09.1961 Velitelství 22. stíhací letecká divize
01.10.1958-01.09.1960 22. letecká spojovací rota
01.10.1958-01.09.1961 Velitelské stanoviště 22. stíhací letecká divize
01.09.1961-01.09.1969 Velitelství 2. sbor protivzdušné obrany státu
01.09.1961-01.09.1969 Velitelské stanoviště 2. sboru protivzdušné obrany státu
01.09.1969-01.05.1991 Velitelství 2. divize protivzdušné obrany státu
01.09.1961-01.09.1969 Velitelské stanoviště 2. divize protivzdušné obrany státu
01.05.1991-01.03.1994 Velitelství 2. divize protivzdušné obrany
01.05.1991-DD.MM.RRRR Velitelské stanoviště 2. divize protivzdušné obrany
01.09.1961-30.11.1993 22. spojovací prapor
01.12.1993-01.03.1994 42. spojovací prapor

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
01.08.1951-01.11.1954 Command of 34th Air Attack Division
01.11.1958-01.10.1958 Command of 34th Attack Air Division
01.10.1958-01.09.1961 Command of 22nd Fighter Air Division
01.10.1958-01.09.1961 22nd Air Signal Company
01.10.1958-01.09.1961 Command Post of 22nd Fighter Air Division
01.09.1961-01.09.1969 Command of 2nd State Air Defense Corps
01.09.1961-01.09.1969 Command Post of 2nd State Air Defense Corps
01.09.1969-01.05.1991 Command of 2nd State Air Defence Division
01.09.1969-01.05.1991 Command Post of 2nd State Air Defence Division
01.05.1991-01.03.1994 Command of 2nd Air Defense Division
01.05.1991-DD.MM.RRRR Command Post of 2nd Air Defense Division
01.09.1961-30.11.1993 22nd Signal Battalion
01.12.1993-01.03.1994 42nd Signal Battalion
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
www.vojenstvi.cz
www.mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Brno-Jaselske-kasarny-t141820#459408Verze : 0
Jaselské kasárny


Označeno jako "vojenské zařízení 5512 Brno".
URL : https://www.valka.cz/Brno-Jaselske-kasarny-t141820#546887Verze : 2