Main Menu
User Menu

22. stíhací letecká divize [1954-1961]

22nd Fighter Air Division

     
Název:
Name:
22. stíhací letecká divize
Originální název:
Original Name:
22. stíhací letecká divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
22. letecká stíhací divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1961
Nástupce:
Successor:
2. sbor protivzdušné obrany státu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.01.1957 Velitelství letectva
01.01.1957-01.09.1961 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.10.1958 Chrudim, letiště /
01.11.1954-01.10.1958 Chrudim, kasárny "Pedák" /
01.10.1958-01.09.1961 Brno, letiště /

Velitel:
Commander:
01.11.1954-10.11.1954 Kovál, Ján (Plukovník)
10.11.1954-31.08.1955 Praus, Zdeněk (Podplukovník)
31.08.1955-21.12.1955 Rotrekl, Jan* (Major)
21.12.1955-17.07.1957 Kačer, Čestmír (Plukovník)
17.07.1957-16.09.1957 ?, ? ( )
16.09.1957-01.09.1961 Rotrekl, Jan (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1954-DD.12.1956 Kalický, Pravoslav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-01.10.1958 18. stíhací letecký pluk
01.11.1954-31.08.1961 22. letecká divizní opravna
01.11.1954-01.10.1960 22. letecká spojovací rota
01.11.1954-01.10.1957 22. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
01.11.1954-01.09.1961 3. stíhací letecký pluk
01.11.1954-01.10.1958 4. stíhací letecký pluk
01.11.1954-30.09.1958 Velitelské stanoviště 22. stíhací letecké divize
01.11.1955-01.09.1958 22. radiotechnická rota
01.08.1957-01.09.1961 22. letecká technická skupina
01.10.1957-01.10.1958 22. rota pozemního zabezpečení navigace
DD.08.1958-01.09.1961 Povětrnostní radiosondážní stanice Brno
01.10.1958-01.09.1961 20. stíhací letecký pluk
01.10.1958-01.09.1961 8. stíhací letecký pluk
01.10.1958-31.08.1961 Velitelské stanoviště 22. stíhací letecké divize

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1954-01.09.1961
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
* - velí z postu zástupce velitele

01.11.1954-01.10.1958 VÚ 7357 Chrudim
01.10.1958-01.09.1961 VÚ 7357 Brno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond (22. stíhací letecká divize),
URL : https://www.valka.cz/22-stihaci-letecka-divize-1954-1961-t35728#421685Verze : 2
MOD