Main Menu
User Menu

Volf, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Volf
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Volf
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
divisní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.01.1893 Máslojedy /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.11.1942 Berlín /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Volf-Vaclav-t110707#389643Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Volf
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Volf
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1904-DD.06.1909 Státní gymnasium, Hradec Králové
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1909-DD.08.1913 Kadetní škola dělostřelectva, Wien
DD.04.1918-DD.06.1918 Důstojnický kurs, Saint-Maixent
DD.11.1923-DD.10.1925 Válečná škola, Praha
DD.04.1926-DD.08.1926 Střelecká škola pro dělostřelectvo, Olomouc
DD.03.1934-DD.08.1934 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1913 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
18.05.1916 poručík srbské armády
01.04.1918 nadporučík legií
05.12.1918 kapitán legií
01.09.1919 kapitán pěchoty
05.12.1921 štábní kapitán pěchoty
28.06.1923 major pěchoty
01.08.1925 major generálního štábu
14.12.1927 podplukovník generálního štábu
31.03.1931 plukovník generálního štábu
21.07.1937 brigádní generál
01.10.1939 výslužba
25.10.1946 divisní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1929-DD.08.1930 Velitel : Dělostřelecký pluk 5
DD.09.1930-DD.11.1930 Velitel : Dělostřelecký pluk 5
DD.09.1931-DD.10.1933 Velitel : Dělostřelecký pluk 1
DD.12.1934-21.07.1937 Velitel : 5. polní dělostřelecká brigáda
21.07.1937-31.12.1937 Velitel : 5. polní dělostřelecká brigáda
31.12.1937-24.09.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva 5. divise
27.09.1938-20.10.1938 Velitel : Úřad zbrojní služby I. sboru
27.09.1938-20.10.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva I. sboru

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1909-DD.08.1913 vojenské studium, Wien
DD.08.1913-DD.09.1914 velitel dělostřelecké čety Polního houfnicového pluku č. 9, Terezín a východoevropské válčiště
14.09.1914-14.09.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.09.1914-DD.05.1916 ruské zajatecké tábory
DD.05.1916-DD.04.1918 velitel pěší roty 1. srbského dobrovolnického pluku, balkánské válčiště
DD.04.1918-DD.06.1918 vojenské studium, Saint-Maixent
DD.06.1918-DD.09.1918 velitel pěší roty 21. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště
DD.09.1918-DD.11.1918 velitel pěší roty 35. československého střeleckého pluku, Foligno
DD.11.1918-DD.06.1919 velitel dělostřelecké baterie Československého hrubého dělostřeleckého pluku, přesun, slezské a slovenské válčiště
DD.06.1919-DD.07.1919 velitel oddílu Československého hrubého dělostřeleckého pluku, slovenské válčiště
DD.07.1919-DD.09.1919 pobočník velitele dělostřelectva Západní skupiny, slovenské válčiště
DD.09.1919-DD.01.1921 dělostřelecký referent Generálního inspektorátu vojska, Praha
DD.01.1921-DD.03.1922 dělostřelecký referent Oddělení pro školství a výcvik hlavního štábu, Praha
DD.03.1922-DD.11.1923 dělostřelecký referent 5. oddělení /školského a výcvikového/ hlavního štábu, Praha
DD.11.1923-DD.10.1925 vojenské studium, Praha
DD.10.1925-DD.11.1925 zástupce velitele Dělostřeleckého pluku 101, Praha
DD.11.1925-DD.04.1926 profesor Kursu pro velitele oddílů a vojskových těles, Praha
DD.04.1926-DD.08.1926 vojenské studium, Olomouc
DD.08.1926-DD.10.1926 zástupce velitele Dělostřeleckého pluku 101, Praha
DD.10.1926-DD.03.1928 velitel oddílu Dělostřeleckého pluku 1, Praha
DD.03.1928-DD.10.1928 referent II./1. oddělení /dělostřeleckého/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.10.1928-DD.09.1929 přednosta skupiny II./1. oddělení /dělostřeleckého/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.09.1929-DD.11.1930 velitel Dělostřeleckého pluku 5, České Budějovice
DD.11.1930-DD.10.1931 podnáčelník štábu zemského vojenského velitelství v Brně
DD.10.1931-DD.10.1933 velitel Dělostřeleckého pluku 1, Ruzyně
DD.10.1933-DD.03.1934 profesor Válečné školy, Praha
DD.03.1934-DD.08.1934 vojenské studium, Praha
DD.08.1934-DD.10.1934 profesor Válečné školy, Praha
DD.10.1934-DD.12.1937 velitel Polní dělostřelecké brigády 5, České Budějovice
DD.12.1937-DD.09.1938 velitel dělostřelectva Divise 5, České Budějovice
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel dělostřelectva Sboru I, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.07.1938 velitel dělostřelectva Divise 5, České Budějovice
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1921

Řád italské koruny rytíř (5. třída)
Order of Crown of Italy Knight (5th Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.1922

Pamětní medaile na sjednocení Itálie
United Italy Commemorative Medal
Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
-

DD.MM.1922

Pamětní Kříž na válku 1916-1919
Commemorative Cross of the War 1916-1919
Crucea Comemorative a Razboiului 1916-1919
-

DD.MM.1923

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.1932

Řád rumunské koruny 2. třída
Order of Crown of Romania 2nd Class
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Volf-Vaclav-t110707#389644Verze : 0
MOD