Main Menu
User Menu

Horský, Marián

     
Příjmení:
Surname:
Horský
Jméno:
Given Name:
Marián
Jméno v originále:
Original Name:
Marián Horský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor v zálohe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.08.1945 Pribeník /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.12.2020 Prešov
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 14. tankovej divízie (1987-1990)
- zástupca veliteľa Východného vojenského okruhu (1990-RRRR)
- pridelenec obrany v Poľsku (1998-2002)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Horsky-Marian-t119796#411263Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Horský
Jméno:
Given Name:
Marián
Jméno v originále:
Original Name:
Marián Horský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1959-DD.MM.1962 Stredná všeobecno-vzdelávacia škola, Kráľovský Chlmec
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1963-DD.MM.1966 Vyšší vojenské učilište
DD.MM.1976-DD.MM.1978 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia Antonína Zápotockého, Brno
DD.09.1984-DD.07.1986 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1966 poručík
01.08.1970 nadporučík
01.08.1975 kapitán
15.07.1978 major
15.11.1981 podplukovník
01.05.1987 plukovník gšt.
01.10.1990 generálmajor
31.10.2002 záloha
05.12.2002 generálmajor v zálohe1)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1980-14.11.1981 Velitel : 63. motostřelecký pluk
15.11.1981-DD.MM.1982 Velitel : 63. motostřelecký pluk
DD.MM.1986-06.10.1987 Náčelník štábu : 14. tanková divize
DD.10.1987-DD.07.1990 Velitel : 14. tanková divize

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1966-DD.08.1967 velitel čaty 57. motostrelecký pluk
DD.08.1967-DD.09.1973 veliteľ roty 57. motostrelecký pluk
DD.09.1973-DD.MM.1974 dôstojník štábu 57. motostreleckého pluku
DD.MM.1974-DD.MM.1976 zástupca veliteľa práporu, 55. motostrelecký pluk
DD.09.1978-DD.MM.1980 náčelník štábu 63. motostreleckého pluku
DD.10.1980-DD.MM.1982 veliteľ 63. motostreleckého pluku
DD.11.1982-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa 14. tankovej divízie
01.05.1987-DD.MM.1990 veliteľ 14.tankovej divízie
DD.07.1990-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa Východného vojenského okruhu
01.01.1993-DD.MM.1998 náčelník organizačnej správy Veliteľstva ASR / GŠ ASR
01.12.1998-31.10.2002 pridelenec obrany v Poľsku
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1975

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1980

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1982

Medaile Za upevňování bojového přátelství
Medal for Strengthening Military Cooperation
Медаль За укрепление боевого содружества
-

DD.MM.1988

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
-

DD.MM.1989

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

Poznámka:
Note:
1) v súvislosti so zmenou hodnostnej štruktúry OS SR
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Horsky-Marian-t119796#411264Verze : 2
MOD
Generálmajor Ing. Marián Horský zomrel 11.12.2020 po ťažkej chorobe vo veku 75 rokov v Prešove.

Zdroj: smútočné oznámenie
URL : https://www.valka.cz/Horsky-Marian-t119796#656597Verze : 1
MOD