Main Menu
User Menu

Východní vojenský okruh [1965-1992]

Eastern Military District

     
Název:
Name:
Východní vojenský okruh
Originální název:
Original Name:
Východní vojenský okruh
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1965
Předchůdce:
Predecessor:
2. vojenský okruh
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1992
Nástupce:
Successor:
Vojenské velitelství Východ
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1965-01.01.1969 Ministerstvo národní obrany
01.01.1969-30.06.1990 Federální ministerstvo národní obrany
30.06.1990-01.01.1992 Federální ministerstvo obrany
Dislokace:
Deployed:
01.09.1965-01.01.1992 Trenčín, Kasárna na ul. M. Rázusa /

Velitel:
Commander:
01.09.1965-01.05.1966 Valeš, Josef (Generálmajor)
01.05.1966-DD.07.1968 Valeš, Josef (Generálporučík)
DD.07.1968-01.05.1969 Kodaj, Samuel (Generálmajor)
01.05.1969-01.05.1975 Kodaj, Samuel (Generálporučík)
01.05.1975-25.10.1982 Kodaj, Samuel (Generálplukovník)
25.10.1982-01.10.1985 Hrebík, Jozef (Generálporučík)
01.10.1985-11.09.1989 Hrebík, Jozef (Generálplukovník)
11.09.1989-01.05.1990 Andrejčák, Imrich (Generálmajor)
01.05.1990-DD.MM.1990 Andrejčák, Imrich (Generálporučík)
02.11.1990-01.10.1991 Tuchyňa, Jozef (Generálmajor)
01.10.1991-01.01.1992 Tuchyňa, Jozef (Generálporučík)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.09.1965-DD.MM.1969 Pošík, Miloslav (Generálmajor)
DD.MM.1969-01.05.1971 Jašek, Jaromír (Plukovník)
01.05.1971-DD.MM.1973 Jašek, Jaromír (Generálmajor)
DD.MM.1973-DD.10.1974 -, - ( )
DD.10.1974-DD.12.1975 Weinlich, Stanislav (Generálmajor)
01.01.1976-DD.10.1987 Sedláček, Zdeněk ( )
DD.10.1987-10.09.1989 Andrejčák, Imrich (Generálmajor)
26.09.1989-02.11.1990 Tuchyňa, Jozef (Generálmajor)
02.11.1990-01.01.1992 Honzek, Pavel (Generálmajor)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1965-31.05.1966 14. tanková divize
01.09.1965-01.09.1966 18. motostřelecká divize
01.09.1965-01.01.1992 Finanční oddělení
01.09.1965-01.04.1990 Kádrové oddělení
01.09.1965-01.09.1969 Oddělení operační a bojové připravy
01.09.1965-01.01.1990 Politická správa
01.09.1965-01.09.1969 Technická správa
01.09.1965-01.09.1970 Ubytovací a stavební oddělení
01.09.1965-01.01.1992 Vojenský týl
01.09.1965-01.01.1992 Štáb Východního vojenského okruhu
01.09.1966-01.12.1990 14. tanková divize
10.10.1968-01.01.1992 13. tanková divize
01.09.1969-01.01.1992 Oddělení bojové připravy
01.09.1969-01.01.1992 Oddělení chemických vojsk
01.09.1969-01.01.1992 Oddělení raketového vojska a delostřelectva
01.09.1969-01.01.1992 Oddělení vojsk protivzdušné obrany
01.09.1969-01.01.1992 Oddělení ženijního vojska
01.09.1969-01.01.1992 Tankové a automobilní oddělení
01.09.1969-01.09.1985 Výzbrojní oddělení
01.10.1976-01.01.1992 Oddělení civilní obrany
01.09.1985-01.01.1992 Služba raketového a dělostřeleckého vyzbrojování
01.11.1986-01.01.1992 Školské oddělení
01.09.1988-01.01.1992 Ubytovací a stavební oddělení
01.01.1990-01.01.1992 Oddělení výchovy a kultury
01.04.1990-01.01.1992 Personální oddělení
01.12.1990-31.10.1991 14. motostřelecká divize
31.10.1991-01.01.1992 14. mechanizovaná divize

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
01.09.1965-01.01.1992 VÚ 1380 Trenčín
Zdroje:
Sources:
VHÚ-VHA Bratislava, fond 0855, 1965-1969
VA-CR Trnava, fond 0855, 1969-1992
Fidler, J.: Lexikon ČSLA. Svazy a svazky. Praha 2020.
URL : https://www.valka.cz/Vychodni-vojensky-okruh-1965-1992-t74701#406472Verze : 7
MOD