Generální štáb Armády Slovenské republiky [1994-2002]

General Staff of the Army of the Slovak Republic
Generálny štáb Armády Slovenskej republiky
     
Název:
Name:
Generální štáb Armády Slovenské republiky General Staff of the Army of the Slovak Republic
Originální název:
Original Name:
Generálny štáb Armády Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1994
Předchůdce:
Predecessor:
Veliteľstvo Armády Slovenskej republiky Headquarters Army of the Slovak Republic
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.2002
Nástupce:
Successor:
Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1994-01.07.2002 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
01.09.1994-01.07.2002 Ministry of Defense of the Slovak Republic
Dislokace:
Deployed:
01.09.1994-01.01.2000 Trenčín, Kasárne na Sihoti (Objekt A ?)
01.01.2000-01.07.2002 Bratislava, Kutuzovove kasárne

Velitel:
Commander:
01.09.1994-19.08.1998 Tuchyňa, Jozef (Generálplukovník)
19.08.1998-04.12.1998 Mikluš, Marián (Generálmajor)
04.12.1998-30.12.1998 Cerovský, Milan (Generálmajor)
30.12.1998-01.07.2002 Cerovský, Milan (Generálporučík)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
www.mosr.sk, ISSN : 1802-1514, archív autora
URL : https://www.valka.cz/Generalni-stab-Armady-Slovenske-republiky-1994-2002-t48859#332205 Verze : 0
Generálny štáb Armády Slovenskej republiky

Vznikol 1.9.1994 z Veliteľstva Armády Slovenskej republiky (zákon NR SR č.263/1994 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.3/1993 Z.z. o zriadení Armády SR).

V roku 1995 prebiehala reorganizácia útvarov ASR, kde sa z veliteľstiev divízií vytvorili veliteľstvá armádnych zborov, z jednotlivých plukov boli vytvorené brigády, časť útvarov a zariadení bola zrušená. Toto prebiehalo v súlade s 1. etapou koncepcie rozvoja ASR do roku 2000 a bolo ukončené k 1.10.1995.


Formálne zanikol 1.1.2000 zlúčením s Ministerstvom obrany SR, následne sa k 1.7.2002 reorganizoval na Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky. (Z.z. č. 321/2002)
Podřízená velitelství
01.09.1994-31.12.1999 Pozemné vojsko
01.09.1994-31.12.1999 Letectvo a PVO
01.09.1994-31.12.1999 Štáb logistiky
01.01.2000-30.06.2002 Hlavný úrad logistiky
01.01.2000-30.06.2002 Veliteľstvo pozemných síl
01.01.2000-30.06.2002 Veliteľstvo vzdušných síl
01.11.1994-31.03.2000 1. armádny zbor
01.11.1994-31.03.2000 2. armádny zbor
01.09.1994-30.06.2002 Vyššie doplňovacie veliteľstvo Bratislava
01.09.1994-30.06.2002 Vyššie doplňovacie veliteľstvo Banská Bystrica
01.09.1994-30.06.2002 Vyššie doplňovacie veliteľstvo Košice
01.09.1994-30.09.1995 3. automobilová brigáda
01.09.1994-30.09.1995 3. delostrelecká brigáda
01.09.1994-30.09.1995 3. brigáda chemickej ochrany
01.09.1994-30.09.1995 3. spojovacia brigáda
01.09.1994-30.09.1995 3. ženijná brigáda
01.10.1994-31.12.1999 5. delostrelecká brigáda
01.10.1995-30.09.2001 5. spojovacia brigáda
Podřízená tělesa
01.09.1994-30.09.1995 3. zmiešaný raketový pluk
01.09.1994-30.09.1995 3. zmiešaný pluk REB
01.10.1995-30.06.2002 5. pluk špeciálneho určenia
01.10.1994-30.09.2000 5. raketový pluk
01.10.1995-30.06.2002 5. pluk REB
01.10.1994-31.12.1999 5. základňa radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
01.10.1995-31.12.1999 5. ženijná základňa
01.10.1994-31.12.1999 Školiace a výcvikové stredisko pozemného vojska
01.09.1994-31.12.1999 Výcvikové stredisko vojskovej PVO Poprad
01.09.1994-31.12.1999 Výcviková základňa mierových síl OSN
01.10.1994-31.12.1999 Vojenský výcvikový priestor Lešť
01.10.1994-31.12.1999 Vojenský výcvikový priestor Kežmarok
Podřízené oddíly
01.09.1994-30.09.1995 31. protitankový oddiel
01.09.1995-31.03.2000 5. protitankový oddiel
01.09.1995-31.03.2000 Prápor rýchleho nasadenia (od roku 1995)
01.09.1994-XX.03.1998 Ženijný prápor - SLOVGENBAT (nasadený v misii UNPROFOR neskôr UNTAES)

Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/Generalni-stab-Armady-Slovenske-republiky-1994-2002-t48859#190015 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více