Main Menu
User Menu

38. pěší divize [1942-1943]

38th Infantry Division

38. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
38. pěší divize
Originální název:
Original Name:
38. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
08.07.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
23.10.1943
Nástupce:
Successor:
Divisions-Gruppe 38
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
08.07.1942-DD.08.1942 ?
DD.08.1942-DD.12.1942 Velitelství branné moci Nizozemsko
DD.12.1942-DD.01.1943 15. armáda
DD.01.1943-DD.04.1943 XXV. armádní sbor
DD.04.1943-DD.10.1943 XXX. armádní sbor
DD.10.1943-23.10.1943 LII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
08.07.1942-25.08.1943 Eberhardt, Friedrich Georg (Generalleutnant)
25.08.1943-23.10.1943 Eberding, Knut (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
16.09.1942-28.08.1943 Zimmermann, Herbert (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
11.07.1942-23.10.1943 Dělostřelecký pluk 138

Ručně vyplněné položky:
08.07.1942-15.10.1942 Pěší pluk 108
15.10.1942-23.10.1943 Granátnický pluk 108
08.07.1942-15.10.1942 Pěší pluk 112
15.10.1942-23.10.1943 Granátnický pluk 112
08.07.1942-23.10.1943 Dělostřelecký pluk 138
08.07.1942-23.10.1943 Divizní jednotky 138
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/38-pesi-divize-1942-1943-t10723#408146Verze : 1
MOD
38. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/38-pesi-divize-1942-1943-t10723#32898Verze : 0
MOD
1943Divizní jednotky 138 Division Units 138 Divisions-Einheit 138
ženijní prapor 138 Pioneer Battalion 138 Pionier-Bataillon 138
protitankový oddíl 138 Anti-tank Section 138 Panzerjäger-Abteilung 138
průzkumný oddíl 138 Reconnaissance Section 138 Aufklärungs-Abteilung 138
spojovací oddíl 138. pěší divize Infantry Division Signal Section 138 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 138
velitelství podpůrných jednotek 38. pěší divize Commander of Infantry Division Supply Troops 138 Kommandeur der Infanterie-Divisions-Nachschubtruppen 138
administrativní služba 38. pěší divize Administration Service 138 Verwaltungsdienste 138
zdravotnická služba 138. pěší divize Medical Service 138 Sanitätsdienste 138
veterinární rota 138 Veterinary Company 138 Veterinär-Kompanie 138
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/38-pesi-divize-1942-1943-t10723#408147Verze : 0
MOD
Operace:
Francie (06/1942 - 08/1942)
Nizozemí a Francie (08/1942 - 04/1943)
Východní fronta - jižní sektor (04/1943 - 10/1943)
URL : https://www.valka.cz/38-pesi-divize-1942-1943-t10723#32899Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 38. Infanterie Division:
Rudolf Bayer 2/21/1944
Heinz Kuester 7/15/1943
Werner Pergande 11/22/1943
August Staar 8/22/1943
URL : https://www.valka.cz/38-pesi-divize-1942-1943-t10723#32901Verze : 0
MOD