Main Menu
User Menu

26. pěší divize [1936-1944]

26th Infantry Division

26. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
26. pěší divize
Originální název:
Original Name:
26. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1936
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
17.09.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1936-DD.09.1939 ?
DD.09.1939-DD.10.1939 5. armáda
DD.10.1939-DD.12.1939 XXIII. armádní sbor
DD.12.1939-DD.05.1940 VII. armádní sbor
DD.05.1940-DD.06.1940 16. armáda
DD.06.1940-03.07.1940 XVII. armádní sbor
03.07.1940-22.07.1940 XXIII. armádní sbor
22.07.1940-DD.06.1941 XXXVIII. armádní sbor
DD.06.1941-27.07.1942 VI. armádní sbor
27.07.1942-03.11.1942 LIII. armádní sbor
03.11.1942-23.12.1942 XXXV. armádní sbor
23.12.1942-27.12.1942 LIII. armádní sbor
27.12.1942-30.12.1942 8. armáda (italská)
30.12.1942-01.01.1943 2. armáda (maďarská)
01.01.1943-01.02.1943 Cramerův sbor ke zvláštnímu použití
01.02.1943-02.02.1943 2. armáda
02.02.1943-03.02.1943 Gruppe Gollwitzer
03.02.1943-12.02.1943 VII. armádní sbor
12.02.1943-22.02.1943 2. armáda
22.02.1943-05.03.1943 XIII. armádní sbor
05.03.1943-DD.08.1943 VII. armádní sbor
DD.08.1943-DD.09.1943 LIII. armádní sbor
DD.09.1943-DD.11.1943 XII. armádní sbor
DD.11.1943-DD.02.1944 XXXIX. tankový sbor
DD.02.1944-DD.05.1944 XXVII. armádní sbor
DD.05.1944-17.09.1944 LVI. tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
01.04.1936-DD.MM.RRRR Kolín nad Rýnem, ? /

Velitel:
Commander:
01.04.1936-10.11.1938 Kühne, Fritz (Generalleutnant)
10.11.1938-15.01.1941 Förster, Sigismund von (Generalleutnant)
15.01.1941-15.04.1942 Weiß, Walter (Generalleutnant)
15.04.1942-05.08.1943 Wiese, Friedrich (Generalleutnant)
05.08.1943-10.08.1944 Boer, Johann de (Generalleutnant)
10.08.1944-17.09.1944 Kokott, Heinz (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.04.1938-01.03.1939 Bentivegni, Franz Eccard von (Major)
01.03.1939-DD.10.1939 Tschirdewahn, Alfred (Oberstleutnant)
DD.11.1939-DD.05.1940 Krähe, Horst (Major)
DD.06.1940-DD.12.1940 Bonin, Bogislaw von (Hauptmann)
DD.12.1940-DD.06.1943 Lassen, Ernst (Major)
DD.06.1943-DD.11.1943 Egelhaaf, Otto (Oberstleutnant)
DD.11.1943-DD.04.1944 Scholz, Gerhard (Oberstleutnant)
DD.04.1944-DD.09.1944 Hermani, August (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
06.10.1936-DD.08.1944 Dělostřelecký pluk 26
12.11.1942-10.09.1944 Fyzilírský pluk 39

Ručně vyplněné položky:
01.04.1936-15.10.1942 Pěší pluk 77
15.10.1942-17.09.1944 Granátnický pluk 77
01.04.1936-15.10.1942 Pěší pluk 78
15.10.1942-17.09.1944 Granátnický pluk 78
01.04.1936-06.10.1936 Pěší pluk 79
06.10.1936-12.11.1942 Pěší pluk 39
12.11.1942-17.09.1944 Mušketýrský pluk 39
06.10.1936-17.09.1944 Dělostřelecký pluk 26
06.10.1936-DD.MM.1939 Dělostřelecký pluk 62 (I.)
01.04.1936-17.09.1944 Divizní jednotky 26
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
divize byla zničena na Ukrajině u Kovelu během sovětské Lvovsko-sandoměřské operace
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/26-pesi-divize-1936-1944-t10648#407526Verze : 2
MOD
26. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/26-pesi-divize-1936-1944-t10648#32614Verze : 0
MOD
1936Divizní jednotky 26 Division Units 26 Divisions-Einheit 26
protitankový oddíl 40 Anti-tank Section 40 Panzerabwehr-Abteilung 40
spojovací oddíl 26. pěší divize Infantry Division Signal Section 26 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 26
1937-1938Divizní jednotky 26 Division Units 26 Divisions-Einheit 26
kulometný prapor 1 Machinegun Battalion 1 Maschinengewehr-Bataillon 1
protitankový oddíl 26 Anti-tank Section 26 Panzerabwehr-Abteilung 26
spojovací oddíl 26. pěší divize Infantry Division Signal Section 26 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 26
1939Divizní jednotky 26 Division Units 26 Divisions-Einheit 26
pozorovací oddíl 26 Observation Section 266 Beobachtung-Abteilung 26
průzkumný oddíl 26 Reconnaissance Section 26 Aufklärungs-Abteilung 26
protitankový oddíl 26 Anti-tank Section 26 Panzerabwehr-Abteilung 26
spojovací oddíl 26. pěší divize Infantry Division Signal Section 26 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 26
polní doplňovací prapor 26 Field Replacement Battalion 26 Felderstatz-Bataillon 26
podpůrná jednotka 26. pěší divize Infantry Division Supply Unit 26 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 26
administrativní služba 26. pěší divize Administrative Service 26 Verwaltungsdienste 26
zdravotnická služba 26. pěší divize Medical Service 26 Sanitätsdienste 26
veterinární rota 26 Veterinary Company 26 Veterinär-Kompanie 26
1943Divizní jednotky 26 Division Units 26 Divisions-Einheit 26
divizní mušketýrský prapor 26 Division Fusillier Battalion 26 Divisions-Füsilier-Bataillon 26
protitankový oddíl 26 Anti-tank Section 26 Panzerjäger-Abteilung 26
polní doplňovací prapor 26 Field Replacement Battalion 26 Felderstatz-Bataillon 26
spojovací oddíl 26. pěší divize Infantry Division Signal Section 26 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 26
velitelství podpůrných jednotek 26. pěší divize Command of Infantry Division Supply Troops 26 Kommandeur der Infanterie-Divisions-Nachschubtruppen 26
administrativní služba 26. pěší divize Administrative Service 26 Verwaltungsdienste 26
zdravotnická služba 26. pěší divize Medical Service 26 Sanitätsdienste 26
veterinární rota 26 Veterinary Company 26 Veterinär-Kompanie 26
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/26-pesi-divize-1936-1944-t10648#407528Verze : 0
MOD
26. Infanterie-Division vznikla v Kolíně nad Rýnem roku 1936, její přezdívka "Dom" podle divizního znaku je odvozena od kolínské katedrály.
Zúčastnila se invaze do Francie, ale do akcí se zapojila jen omezeně. Bojovala na východní frontě, zapojena do ofenzivy proti Moskvě, zimní ofenzivy 1941-42, boje u Kurska, Kovela, než utrpěla těžké ztráty během sovětské letní ofenzivy 1944.
Ustoupila do Polska kde byla doplněna a přezbrojena na 26. divizi lidových granátníků v září 1944.

Operace:
Německo (09/1939 - 05/1940)
Francie (05/1940 - 06/1941)
Východní fronta - střední sektor (06/1941 - 09/1944)
Polsko (09/1944)
URL : https://www.valka.cz/26-pesi-divize-1936-1944-t10648#32615Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 26. Infanterie Division:Anton Becker 4/5/1945
Josef Beckmann 9/7/1943
Paul Behr 3/28/1945
Hermann Breer 8/8/1944
Helmut Haun 8/8/1941
Fritz Hertzsch 8/8/1941
Heinrich Kemler 4/14/1945
Rolf Kunkel 3/17/1945
Kurt Matern 9/14/1942
Gerhard Meier 4/5/1945
Franz Mintert 9/14/1942
Wilhelm Niggemeyer 9/18/1942
Hans Nilshorn 3/28/1945
Josef Raab 10/16/1944
Otto Schell 11/19/1941
Josef Schwertherr 10/6/1942
Arno Stoessel von der Heyde 8/30/1942
Friedrich Vogelsang 9/4/1942
Walter Weiss 9/12/1941
Friedrich Wiese 2/14/1942
Kaspar Wittkamp 10/18/1943
URL : https://www.valka.cz/26-pesi-divize-1936-1944-t10648#32618Verze : 0
MOD
Datum
Sbor
Armáda
Skupina armád
Oblast nasazení


9.39
Záloha
5. Armee
C
Eifel, Trier


10.39
XXIII.
6. Armee
B
Eifel, Trier


12.39 - 1.40
VII.
16. Armee
A
Eifel, Trier


5.40
Záloha
16. Armee
A
Lucembursko, Somma


6.40
XVII.
12. Armee
A
Aisne, Champagne


7.40
XXIII.
9. Armee
A
Belgie, Francie


8.40
XXXVIII.
16. Armee
A
Belgie, Francie


9.40 - 4.41
XXXVIII.
9. Armee
A
Belgie, Francie


5.41
XXXVIII.
15. Armee
D
Belgie, Francie


6.41 - 4.41
VI.
9. Armee
Mitte
Polock, Dyna


10.41
VI.
3. Pz.Gruppe
Mitte
Beloje


11.41 - 12.41
VI.
9. Armee
Mitte
Kalinin


1.42 - 7.42
VI.
9. Armee
Mitte
Rshew


8.42 - 10.42
LIII.
2. Pz. Armee
Mitte
Bolchow, Orel


11.42 - 12.42
XXXV.
2. Pz. Armee
Mitte
Bolchow, Orel


1.43
Záloha
8. it. Armee
B
Donbogen


2.43
Záloha
2. Armee
B
Kursk


3.43
XIII.
2. Armee
Mitte
Kursk


4.43 - 7.43
VII.
2. Armee
Mitte
Kursk


8.43
LIII.
2. Pz. Armee
Mitte
Orel


9.43
XII.
9. Armee
Mitte
Orel


10.43
XII.
4. Armee
Mitte
Smolensk (Gorki)


11.43 - 1.44
XXXIX.
4. Armee
Mitte
Smolensk (Gorki)


2.44 - 4.44
XXVII.
4. Armee
Mitte
Smolensk (Gorki)


5.44
LVI.
2. Armee
Mitte
Kowel6.44 - 8.44
LVI.
4. Pz. Armee
Nordukraine
Kowel


URL : https://www.valka.cz/26-pesi-divize-1936-1944-t10648#124204Verze : 0