Main Menu
User Menu

Ventour, Bedřich

     
Příjmení:
Surname:
Ventour
Jméno:
Given Name:
Bedřich
Jméno v originále:
Original Name:
Bedřich Ventour
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.11.1865 Altona /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.03.1934 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Ventour-Bedrich-t104757#375538Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ventour
Jméno:
Given Name:
Bedřich
Jméno v originále:
Original Name:
Bedřich Ventour
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1877-DD.06.1881 Státní nižší gymnasium, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1881-DD.08.1885 Kadetní škola pěchoty, Pozsony
DD.04.1906-DD.10.1906 Sborová důstojnická škola, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1885 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1889 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1893 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1904 setník rakousko-uherské branné moci
01.11.1912 major rakousko-uherské branné moci
03.04.1915 podplukovník rakousko-uherské branné moci
20.11.1917 plukovník rakousko-uherské branné moci
01.06.1919 plukovník pěchoty
16.12.1921 generál V. hodnostní třídy
01.12.1922 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.12.1914-DD.03.1915 Velitel : Zeměbranecký pěší pluk č. 26
DD.04.1916-DD.12.1916 Velitel : Pěší pluk č. 96
31.10.1919-01.01.1920 Velitel : 23. pěší brigáda
01.01.1920-DD.01.1923 Velitel : 18. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1881-DD.08.1885 vojenské studium, Pozsony
DD.08.1885-DD.01.1889 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 35, Plzeň
DD.01.1889-DD.05.1893 praporní pobočník Pěšího pluku č. 35, Praha
DD.05.1893-DD.11.1895 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 35, Prachatice
DD.11.1895-DD.11.1901 velitel technické čety Pěšího pluku č. 35, Plzeň
DD.11.1901-DD.11.1904 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 6, Ujvidék
DD.11.1904-DD.04.1906 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 14, Brno
DD.04.1906-DD.10.1906 vojenské studium, Praha
DD.10.1906-DD.11.1912 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 14, Brno a Jihlava
DD.11.1912-DD.11.1913 velitel praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 26, Maribor
DD.11.1913-DD.08.1914 velitel Doplňovacího okresního veliteleství zeměbrany, Maribor
DD.08.1914-DD.12.1914 velitel Domobraneckého pěšího praporu č. 13, balkánské válčiště
DD.12.1914-DD.03.1915 velitel Zeměbraneckého pěšího pluku č. 26, východoevropské válčiště
DD.03.1915-DD.08.1915 nemocniční ošetřování
DD.08.1915-DD.03.1916 velitel náhradního praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 3, Graz
DD.03.1916-DD.04.1916 důstojník velitelství 22. zeměbranecké pěší divise, italské válčiště
DD.04.1916-DD.12.1916 velitel Pěšího pluku č. 96, italské válčiště
DD.12.1916-DD.01.1917 velitel Střeleckého pluku č. 23, italské válčiště
DD.01.1917-DD.08.1917 nemocniční ošetřování
DD.08.1917-DD.04.1918 velitel náhradního praporu Střeleckého pluku č. 26, Maribor
DD.04.1918-DD.06.1918 nemocniční ošetřování
DD.06.1918-DD.11.1918 velitel Střeleckého pluku č. 12, italské válčiště
DD.11.1918-DD.06.1919 nemocniční ošetřování
DD.06.1919-DD.06.1919 velitel 18. pěší brigády, slovenské válčiště
DD.06.1919-DD.10.1919 velitel etapy Západní skupiny, slovenské válčiště
DD.10.1919-DD.01.1920 velitel 23. pěší brigády, Žilina
DD.01.1920-DD.11.1922 velitel Pěší brigády 20, Žilina
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1906

Řád rumunské koruny 4. třída
Order of Crown of Romania 4th Class
Ordinul Coroana României Ofițer
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1908

Vojenský služební odznak III. třída pro důstojníky
Long Service Cross 3rd Class for Officers
Militärdienstzeichen III. Kl. für Offiziere
-

DD.MM.1909

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1911

Jubilejní medaile Carola I.
Jubilee Medal of Carol I.
Medalia Jubilara Carol I.
-

DD.MM.1915

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1916

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1918

Vojenský služební odznak III. třída pro důstojníky
Long Service Cross 3rd Class for Officers
Militärdienstzeichen III. Kl. für Offiziere
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Ventour-Bedrich-t104757#375539Verze : 0
MOD
Bedřich Ventour zomrel v Brne.
Zdroj: actapublica.eu
URL : https://www.valka.cz/Ventour-Bedrich-t104757#596915Verze : 0