Main Menu
User Menu

246. divize lidových granátníků [1944-1945]

246th People's Grenadier Division

246. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
246. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
246. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1944
Předchůdce:
Predecessor:
246. pěší divize & 565. divize lidových granátníků
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1944-DD.10.1944 Velitelství záložního vojska
DD.10.1944-DD.12.1944 LXXXI. armádní sbor
DD.12.1944-DD.01.1945 5. tanková armáda
DD.01.1945-DD.03.1945 LXVII. armádní sbor
DD.03.1945-DD.04.1945 7. armáda
DD.04.1945-08.05.1945 XIII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
15.09.1944-DD.11.1944 Wilck, Gerhard (Oberst)
DD.11.1944-01.01.1945 Körte, Peter (Generalmajor)
01.01.1945-01.01.1945 List, ? (Oberst)
01.01.1945-08.05.1945 Kühn, Walter (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1944-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 246
15.09.1944-08.05.1945 Granátnický pluk 689
DD.11.1944-08.05.1945 Divizní fyzilírský prapor 246

Ručně vyplněné položky:
15.09.1944-08.05.1945 Divizní jednotky 246
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/246-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10239#465325Verze : 0
MOD
246. Volksgrenadier-Division, resp. její část, padla do zajetí u Aachen v říjnu 1944, a už v listopadu 1944 se znovu zapojila do bojů.

Operace:
Východní fronta - střední sektor (10/1944 - 12/1944)
Polsko a ČSR (12/1944 - 05/1945)

Organizace:
Granátnický pluk 352
Granátnický pluk 404
Granátnický pluk 689
Dělostřelecký pluk 246
Mušketýrský prapor 246
Zásobovací jednotka
URL : https://www.valka.cz/246-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10239#31054Verze : 0
MOD