Main Menu
User Menu

Jakovlev Jak-28PP [kód NATO: Brewer-E]

Yakovlev Yak-28PP

Яковлев Як-28ПП

     
Název:
Name:
Jak-28PP
Originální název:
Original Name:
Як-28ПП
Kategorie:
Category:
letoun pro elektronický boj
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1967-DD.MM.1971 Irkutský strojírenský závod, Irkutsk /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1967-DD.MM.1971
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
84
První vzlet:
Maiden Flight:
DD.MM.1967
Osádka:
Crew:
2
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
11000 kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
16200 kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
17900 kg
Rozpětí:
Wingspan:
11,64 m
Délka:
Length:
20,34 m
Výška:
Height:
4,30 m
Plocha křídla:
Wing Area:
35,25 m2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
? kg/m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
jednoproudový
Počet motorů:
Number of Engines:
2
Typ:
Type:
Tumanskij R-11AF2-300 o tahu 38,25 kN / 60,80 kN s přídavným spalováním
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
4550 kg
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
1725 km/h v 12500 m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
? km/h v ? m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
34 1) m/s
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
18,5 min do 12000 m
Operační dostup:
Service Ceiling:
15300 m
Dolet:
Range:
1600 km
Maximální dolet:
Maximum Range:
2180 km
Výzbroj:
Armament:
-
Uživatelské státy:
User States:Poznámka:
Note:
kód NATO: Brewer-E


1) vo výške 5000 m, 18 m/s vo výške 10000 m (bez podvedených nádrží a blokov UB-16)
Zdroje:
Sources:
Медведь А.Н.: Семейство самолетов Як-26, Як-27 и Як-28; Авиаколлекция 7/2008
Roman, V.: YAK-28PP REW AIRCRAFT; AVIARETRO Publications Co Kyiv Ukraine 2000; ISBN-966-95807-06
http://www.airwar.ru/enc/spy/yak28pp.html
URL : https://www.valka.cz/Jakovlev-Jak-28PP-kod-NATO-Brewer-E-t101969#368171Verze : 0
MOD
Jak-28PP
Lietadlo pre REB. Pre konštrukciu prototypu bol požitý štandartný sériový stroj modelu Jak-28I (v.č. 5941601), z ktorého bola odstránená hlavňová výzbroj, rádiolokátor "Iniciativa", zameriavač a držiaky výzbroje z bombovnice. Do bombovnice bola zabudovaná špeciálna výsuvná platforma, ktorá obsahovala konzoly a napájacie bloky pre inštaláciu systémov REB. Výsuvná platforma bola použitá z dôvodu malej vzdialenosti bombovnice od zeme, ktorá spolu s dvierkami bombovnice sťažovala montáž a demontáž zariadení. Rám platformy, spolu s podpornými blokmi umožňoval montáž prostriedkov REB typového radu "Buket" a "Fasoľ". Okrem nich boli použité aj systémy "Strela" a "Sireň". Okrem umiestnenia systémov REB museli konštruktéri vyriešiť aj problém chladenia elektrónkových blokov, produkujúcich nadmerné množstva tepla. Na chladenie bol použitý kvapalinový chladiaci systém, ktorý preberal teplo vytváraé blokmi a odovzdával ho v chladičoch na bokoch platformy atmosférickému vzduchu, nasávanému v prednej spodnej časti bombovnice. Na spodnej časti bombovnice boli umiestnené aj dielektrické kryty anténnych systémov. Súčasťou konštrukcie je aj doplerovský navigačný systém DISS-3A "Strela". Lietadlo mohlo niesť jednu stanicu aktívneho rušenia Buket" (z celkových 4 typov - SPS-22-28, SPS-33-28, SPS-44-28 a SPS-55-28), podľa predpokladaných RL prostriedkov protivníka. V prípade že súčasne v jednom priestore operovalo viacero rušičov Jak-28PP, každé lietadlo sa vybavovalo iným rušičom typovej rady Buket", aby mohla byť pokryté širšie spektrum frekvencií.


Ďalšou stanicou aktívneho rušenia bola SPS-5 (príp. SPS-5M) "Fasoľ", ktorá zabezpečovala šumové rušenie. Na rozdiel od staníc typovej rady "Buket" nebola SPS-5 automatická, ale je zapínanie a vypínanie zabezpečoval pilot, prípadne navigátor. Použitie stanice bolo plánované vždy pred letom a osádka mala spravidla presne stanovené kedy stanicu zapínať i vypínať.


Pod názvom "Sireň" sa skrývajú stanice aktívneho rušenia SPS-141, SPS-142 a SPS-143, rušiace impulzy streleckých rádiolokátorov. Systém "Sireň" je obranný systém uvádzaný do činnosti v prípade zamerania lietadla streleckým rádiolokátorom. Bloky boli umiestnené v trupe lietadla mimo bombovnicu a jednotlivé druhy boli navzájom zameniteľné.


Z pasívnych systémov rušenia bolo lietadlo vybavené dvojicou blokov UB-16-57UM s 57 mm neriadenými raketami S-5P (PARS-57) s hlaviciou obsahujúcou pokovené sklené vlákna na podkrídelných nosníkoch. Raketa po odpálení vytvárala oblak pasívneho rušenia. Nakoľko ale lietadlo nebolo vybavené žiadnym zameriavačom, piloti nemali veľa možností ako ovplyvniť trajektóriu letu rakety, čo najmä
počas výcviku spôsobovalo škody v prípade, že raketa odpálená v nevhodnom uhle zasiahla povrch zeme skôr, ako došlo k odpáleniu hlavice. Ďalším pasívnym systémom boli pyropatróny s dipólovými odrážačmi (pokovené sklené vlákna) systému KDS-19 "Avtomat-2I" umiestnené pod gondolami motorov, určené na ochranu zadnej polosféry.


Továrenské skúšky prototypu sa začali v roku 1967 a boli ukončené bez negatívnych zsitení. Zástavba systémov nezmenila letové vlastnosti, ktoré sa nelíšili od vlastností Jak-28I a Jak-28L. Ešte v tom istom roku sa začala výroba dvoch predsériových strojov (v.č. 7970101 a 7970102) s továrenským označením Izdelije 7, ktoré boli použité na vojskové skúšky. po ukončení vojskových skúšok boli oba stroje zaradené do výzbroje a v roku 1969 sa začala sériová výroba. Celkom bolo do roku 1971 vyrobených 84 lietadiel (vrátane predsériových strojov) v 11 výrobných sériách - v roku 1969 27 lietadiel v 3 sériách, v roku 1970 45 lietadiel v 5 sériách a v roku 1971 10 lietadile v 2 sériách.


Jak-28PP sa používali v skupinách, pričom každé lietadlo bolo spravidla vybavené inou kombináciou rušiacich systémov, čo zabezpečovalo širokospektrálne skupinové rušenie. Ich používanie ale nebolo bezproblémové. Výkon systémov spoľahlivo zarušil aj vlastné rádiolokátory PVO (P-37, P-18), rádiolokačné zameriavače sprevádzaných bombardérov Su-24, ale aj napr. "zahorizontálne" rádiolokátory raketového vojska. Systém "Buket" rušil aj televízne vysielanie, systém "Fasoľ" zas rádiové vysielanie. Po zapnutí systémov SPS-5 dochádzalo k zarušeniu spojenia medzi lietadlami navzájom, ale aj s pozemným riadením letovej prevádzky.


Jak-28PP boli z výzbroje Obrojených síl Ruskej federácie vyradené v roku 1993, z výzbroje ozbrojených síl Ukrajiny v roku 1994. Z celkom 30 strojov, ktoré prevzala Ukrajina od Sovietskeho letectva sa vyradenia dožilo 22 strojov, z ktorých 2 boli uložené v depozite na letisku Ovruč a zvyšných 20 bolo rozobratých. Časť vyradených Ruských strojov sa niekoľko rokov nachádzala v leteckom opravárenskom závode 26 v este Puškin v Leningradskej oblasti.


Zdroj: http://www.airwar.ru/enc/spy/yak28pp.html
Медведь А.Н.: Семейство самолетов Як-26, Як-27 и Як-28; Авиаколлекция 7/2008
Roman, V.: YAK-28PP REW AIRCRAFT; AVIARETRO Publications Co Kyiv Ukraine 2000; ISBN-966-95807-06
URL : https://www.valka.cz/Jakovlev-Jak-28PP-kod-NATO-Brewer-E-t101969#369042Verze : 0
MOD
Zaradenie Jak-28PP v útvaroch:Obdobie / Period
Jednotka / Unit
Poznámka / Note
DD.MM.1968-DD.MM.1986
931. samostatný gardový prieskumný letecký pluk
931-й отдельный гвардейский разведывательный авиаполк (931-й ОГРАП)
DD.MM.1970-DD.MM.1988
11. samostatný prieskumný letecký pluk
11-й отдельный разведывательный авиаполк (11-й ОРАП)
?
164. samostatný gardový prieskumný letecký pluk
164-й отдельный гвардейский разведывательный авиаполк (164-й ОГРАП)
?
328. samostatný prieskumný letecký pluk
328-й отдельный разведывательный авиаполк (328-й ОРАП)
?
886. samostatný prieskumný letecký pluk
886-й отдельный разведывательный авиаполк (886-й ОРАП)
?
?. samostatný prieskumný letecký pluk (Ščučino)
?. отдельный разведывательный авиаполк (?- ОРАП) (в Щучино)
?
511. samostatný prieskumný letecký pluk
511-й отдельный разведывательный авиаполк (511-й ОРАП)
?
98. samostatný gardový prieskumný letecký pluk
98-й отдельный гвардейский разведывательный авиаполк (98-й ОГРАП)
?
39. samostatný prieskumný letecký pluk
39-й отдельный разведывательный авиаполк (39-й ОРАП)
?
87. samostatný prieskumný letecký pluk
87-й отдельный разведывательный авиаполк (87-й ОРАП)
?
799. samostatný prieskumný letecký pluk
799-й отдельный разведывательный авиаполк (799-й ОРАП)
?
193. samostatný gardový prieskumný letecký pluk
193-й отдельный гвардейский разведывательный авиаполк (193-й ОГРАП)
?
151. samostatný letecký pluk rádioelektronického boja
151-й отдельный авиаполк РЭБ (151-й ОАП РЭБ)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1991
118. samostatný letecký pluk rádioelektronického boja
118-й отдельный авиаполк РЭБ (118-йОАП РЭБ)
Obdobie / Period
Jednotka / Unit
Poznámka / Note
DD.MM.1991-DD.MM.RRRR
118. samostatný letecký pluk rádioelektronického boja


Zdroj: http://www.airwar.ru/enc/spy/yak28pp.html
URL : https://www.valka.cz/Jakovlev-Jak-28PP-kod-NATO-Brewer-E-t101969#368185Verze : 1
MOD
Jak-28PP ("červená 34") sovětského letectva na stojánce neznámého letiště.
Jakovlev Jak-28PP [kód NATO: Brewer-E] - (autor neznámý, via Internet)

(autor neznámý, via Internet)
URL : https://www.valka.cz/Jakovlev-Jak-28PP-kod-NATO-Brewer-E-t101969#368187Verze : 0
MOD
Ukrajinský Jak-28PP ("bílá 59", výrobní číslo 0970807), který dosloužil u 118. samostatného leteckého pluku radioelektronického boje, letecká základna Ovruč, podzim 1997.Fotografie: Airwar.ru
Jakovlev Jak-28PP [kód NATO: Brewer-E] -


Jakovlev Jak-28PP [kód NATO: Brewer-E] -


Jakovlev Jak-28PP [kód NATO: Brewer-E] -


Jakovlev Jak-28PP [kód NATO: Brewer-E] -


URL : https://www.valka.cz/Jakovlev-Jak-28PP-kod-NATO-Brewer-E-t101969#368188Verze : 0
MOD
Jak-28PP v.č. 9970404 (či též 0970704), reg. červená 01 (fiktivní?), který se nachází v Muzeu letecké technologii v Minsku, Baravaja / . Fotografie pořízená dne 16. září 2017.


Zdroj:
https://abpic.co.uk/pictures/view/1586268

Jakovlev Jak-28PP [kód NATO: Brewer-E] - Fotografie zveřejněna s laskavým svolením Trevora Bartletta

Fotografie zveřejněna s laskavým svolením Trevora Bartletta
URL : https://www.valka.cz/Jakovlev-Jak-28PP-kod-NATO-Brewer-E-t101969#686765Verze : 0