Main Menu
User Menu

SOV - P-18 (1RL131, "Spoon Rest D" - prehľadový RL)

"TEREK"

П-18 (1РЛ131 Терек)

Sovietsky prehľadový rádiolokátor umiestnený na dvoch vozidlách URAL-375 s prívesmi. Od roku 1979 je súčasťou kompletu aj samostatné vozidlo s RL dotazovačom (napr. 1L22-1 Parol).
Charakteristickým znakom rádiolokátoru je anténny systém tvorený 2x8 Yagiho aténami (vďaka tomu získal neoficiále označenie "hrable")


Používaný na zisťovanie vzdušných cieľov pre komplety protivzdušnej obrany, napr. 2K12 "Kub" (SA-6 "Gainful"), S-75 Volchov (SA-2 "Guideline")....


Vznikol ďalším vývojom rádiolokátora P-12 (kód NATO "Spoon Rest A/B/C")


Takticko-technické charakteristiky:
Pracovná frekvencia: 150-170 MHz
Impulzný výkon: 250 kW
Opakovacia frekvencia: 360 Hz
Diaľka zistenia cieľa/výška cieľa:
- 250 km / 35.000 m
- 30 km / 100 m
Max. diaľka zistenia cieľa: 360 km
Rozlišovacia schopnosť v diaľke: 900 m
Rozlišovacia schopnosť v azimute: 6°
Rýchlosť otáčania antény: 2-10 ot/min.
Možnosť sklonu antény: -5°...+15°
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-18-1RL131-Spoon-Rest-D-prehladovy-RL-t37619#142102Verze : 1
MOD
Zopár fotografií...
SOV - P-18 (1RL131, Spoon Rest D - prehľadový RL) - Pohľad na vozidlá kompletu P-18. Vpravo je vozidlo systému Parol. Anténa P-18 je na stožiari -  zisťovanie NLC alebo pre prácu v okope.

Pohľad na vozidlá kompletu P-18. Vpravo je vozidlo systému Parol. Anténa P-18 je na stožiari - zisťovanie NLC alebo pre prácu v okope.
SOV - P-18 (1RL131, Spoon Rest D - prehľadový RL) - P-18 Rumunskej armády

P-18 Rumunskej armády
SOV - P-18 (1RL131, Spoon Rest D - prehľadový RL) - P-18 Terek

P-18 "Terek"
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-18-1RL131-Spoon-Rest-D-prehladovy-RL-t37619#142105Verze : 0
MOD
...
SOV - P-18 (1RL131, Spoon Rest D - prehľadový RL) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-P-18-1RL131-Spoon-Rest-D-prehladovy-RL-t37619#155239Verze : 0
Jeden záber P-18 s IFF Parol
SOV - P-18 (1RL131, Spoon Rest D - prehľadový RL) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-P-18-1RL131-Spoon-Rest-D-prehladovy-RL-t37619#220118Verze : 0
RL P-18 indikátor
SOV - P-18 (1RL131, Spoon Rest D - prehľadový RL) - (Foto Pavel Vaněk - SHARK)

(Foto Pavel Vaněk - SHARK)
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-18-1RL131-Spoon-Rest-D-prehladovy-RL-t37619#299300Verze : 0
Diskuse
doplním, že anténna sústava sa dala výškovo nastaviť vkladaním častí po 2 metre.


Smerová charakteristika je u rádiolokátorov metrového pásma do značnej miery tvorené odrazom od zeme v blízkom okolí, takže aj zmenou výšky antény sa dali podstatne meniť parametre pre zisťovanie nízkoletiacich prípadne vysokoletiacich cieľov.
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-18-1RL131-Spoon-Rest-D-prehladovy-RL-t37619#261450Verze : 0
Slúžil som na P 18 u 2 radiotechnického pluku PLzeň,P18 bola spriahnutá s rl výškomerom PRV16,ďalej sme mali P40 s výškomerom PRV9,tzv šukadlo.To boli časy...
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-18-1RL131-Spoon-Rest-D-prehladovy-RL-t37619#596145Verze : 0